Сургалт, семинар
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.28%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.73%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
33.00%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.95%
Сургалт, семинар
-2016 / 05 / 02
Багаар ажиллах нь ярвигтай нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай уян хатан байдлыг бий болгохоос гадна мотивац, суралцах үйл, бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх бөгөөд эдгээр нь эргээд гүйцэтгэлийг сайжруулдаг байна. Багийн ажлын гүйцэтгэл нь бие даан ажиллаж буй хувь хүмүүсийнхээ хэзээд хол илүү байдаг ажээ.Дэлхийн улс орнуудад үйл ажиллагаа явуулж буй улсын болоод хувийн байгууллагууд гол төлөв эдийн засгийн учир шалтгаанаар бүхий л түвшинд ажиллаж буй хүн хүчнийхээ тоог цөөлж байгаагаас үлдсэн хүмүүс нь ажил хөдөлмөрөө илүү шуурхай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай болдог ажээ.
-2016 / 05 / 02
Ажилтнуудынхаа ажлын оролцоог нэмэгдүүлэх даалгавраа гүйцэтгэж байхдаа “Баярлалаа” гэдэг үгийн хүчийг хэзээ ч битгий дутуу үнэл. Хөгжих боломжуудыг нэмэгдүүлэх, өндөр цалин болон илүү сайн ажлын баталгааг өгөх нь ажилтнуудын оролцооны түвшинг нэмэгдүүлэх сайн арга. “Kronos”-ын гаргасан шинэ судалгаагаар ажилтнууддаа талархаж буйгаа байнга хэлэх нь тэднийг өдөр тутам жаргалтай байлгахад тусалдаг гэдгийг олж тогтоожээ.Америкийн Нэгдсэн Улсын 850 ажилтнаас авсан судалгаагаар тэдгээрийн 40% нь цалин нэмэх тэдэнд урам зориг эсвэл зургаан сараас багагүй хугацаагаар талархсан сэтгэгдэл төрүүлдэг гэсэн бол 30% нь сараас багагүй хугацаагаар сэтгэл ханамжтай байдаг аж.
-2016 / 05 / 01
Доорх аргууд нь хоёр хэмжүүрээр тодорхойлогддог. Үүнд өөрийнхөө оролцоонд сэтгэл хангалуун байх эсвэл бусдын оролцоонд сэтгэл хангалуун байх. Өөрийн оролцоонд сэтгэл хангалуун байх нь дагаж мөрдөж буй зорилгодоо итгэлтэй, түүндээ дайчин шургуу хандах хэр хэмжээнээс хамаарна. Бусдын оролцоонд сэтгэл хангалуун байх нь хамтран ажиллах чадвараар тодорхойлогдоно. Эдгээрээс эхний ээлжинд төлөөлөн өөртөө итгэлгүй, шаргуу биш, хамтрах сонирхолгүй гэдгийн хослол болох "зайлсхийх" аргыг авч үзье.
-2016 / 04 / 29
Хөдөлмөрийн гэрээг ажилтан, ажил олгогч гэсэн талууд байгуулдаг. “Хөдөлмөрийн гэрээ” гэж нэг талаас ажилтан та ажил олгогчоос хуульд нийцүүлэн тогтоосон хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу тодорхой ажил гүйцэтгэх, нөгөө талаас ажил олгогч нь ажилтан таны хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалин хөлс олгох, хууль тогтоомж болон хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасан хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангах тухай харилцан үүрэг хүлээсэн тохиролцоог хэлнэ.
-2016 / 04 / 29
Тайлангийн бүтэц 1. Гүйцэтгэл, үр дүнг тайлагнах хэсэг 2. Дутуу гүйцэтгэлийн шалтгаанд тайлбар өгөх хэсэг 3. Гүйцэтгэлийг сайжруулах төсөл хэсэг
-2016 / 04 / 28
1. Хариуцлага 2. Эхлээд итгэ дараа нь шалга 3. Ажиллах хүчийг удирдахдаа микро менежментээс зайлсхийх 4. Урам өгч, сэдэлжүүлж шагнаж, хүлээн зөвшөөрөх
-2016 / 04 / 28
Өөрийн ажил мэргэжлийн явцад хүн хэд хэдэн албан тушаал эрхэлсэн байдаг. Албан тушаал ахисан дараалллыг мэргэжлийн карьер гэнэ. Ажилтаны тухайн нэг байгууллагад ажиллах явцад ахисан албан тушаалын дарааллыг уг хүний байгууллага дахь карьер гэнэ. Албан тушаалын дараалалд шат ахисан хувь хүний ур чадвар, ур зүй, авьяас чадвар, мэдлэг, шаргуу зан нөлөөлөх ба нөгөө талаас гадны нөлөөлөл зайлшгүй хэрэгтэй гэж үздэг. Иймээс байгууллага хүмүүс ахихад тусламж дэмжлэг үзүүлж байх ёстой.
-2016 / 04 / 25
Япон Улсад 2016.05/23 -05/27 өдрүүдэд зохион байгуулагдах INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - Монголын Хүний Нөөцийн Институт, Японы IWATANI бизнесийн сургуулийн хамтарсан сертификат олгох сургалт, туршлага судлах практик аялалын хөтөлбөрийн бүртгэл явагдаж байна.
-2016 / 04 / 23
Сургалт Японы алдарт SOGO Их дэлгүүрийн худалдааны кейс дээр тулгуурлан 2016.05/02 - 05/06 хооронд хичээллэнэ.
HR Фото