МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.71%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.54%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.99%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.71%
HRM- Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт
-2010 / 02 / 01
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын үеийн анхан шатны баримт бичгүүдийн нэг "Ажилд авах үнэлгээний хуудас"-ны загварыг та өөрийн хувийн нэвтрэх эрхээр татаж авах боломжтой.
-2010 / 01 / 16
Томоохон хэмжээний төсөл ажил, ажилтан ганцаар хийх боломжгүй ажлыг багаар хийх нь хамгийн үр дүнтэй байдаг. Түүнчлэн компаныг зорилгодоо хүрэхэд ажилтануудын хамтран ажиллах чадвар хамгаас чухал байдаг билээ.
Бүтээлч, чадварлаг баг бүрдүүлэхэд тодорхойлсон үр дүн, зорилго, зорилтууд, ур чадварууд гол түлхүүр болно.

1. Багдаа тодорхойлсон зорилгыг бий болго. Багийн дунд нэг том зорилго байх ёстой. Энэ нь багийн гишүүдэд тодорхой байх нь чухал. Ингэсэн тохиолдолд багийн гишүүд урагш алхахад амар байна. Түүнчлэн баг зорилгодоо хүрэхэд багийн гишүүд тус бур ямар үүрэг хариуцлага хүлээх, тэр нь баг зорилгодоо хүрэхэд хэрхэн нөлөөлөхийг сайн мэддэг байх хэрэгтэй.


-2010 / 01 / 04
Төвөгтэй үед дохионы хэлийг ашиглах нь
  • Хэлэлцээрийн үед
  • Татгалзах зүйлс
  • Ажлаас халагдах тухай мэдэгдэх
  • Үйлдэж болохгүй зүйлс
-2010 / 01 / 04
Дохионы хэлний талаар мэдлэгтэй, хүнд хэцүү үед асуудлыг шийдвэрлэх талаар мэдлэгтэй хүмүүс ч гэсэн хүнд байдалд орохдоо хэлэх гэсэн санаагаа гүйцээхгүй ер бусын мэдээллийн өөрий биеийн хөдөлгөөн буюу дохионы хэлээр дамжуулж байдаг. Энэ талаар буюу дохионы хэлний чухал болох талаар Анна Бургес Лумсдэн дараахи мэдээллийг хийсэн байна.
-2009 / 09 / 11
Structured or Directive Interview - Асуултуудыг бэлтгэсэн ярилцлага
Энэ нь урьдчилан бэлтгэсэн сэдэв, асуулттай ярилцлага юм. Ярилцлага хийж буй ажилтан ярилцлагыг удирдана. Урьдчилан бэлтгэсэн асуултуудтай учраас бүх бүх ажил горилогчдод ижил асуулт ирнэ.
Unstructured or Nondirective Interview – Асуултуудыг бэлтгээгүй ярилцлага
Ярилцлага хийж буй ажилтан урьдчилан цаасан дээр асуултаа бэлддэггүй, тэмдэглэл хийдэггүй, чөлөөт ярилцлага. Өөрөөр хэлбэл асуулт хариултаас асуулт хариулт үүсэж явагдана. Ярилцлага өгч буй хүн өөрийгөө олон талаар харуулах боломж нээгддэг.
-2009 / 09 / 09
Ажилд орохыг хүсэгчдээс хамгийн тохиромжтойг нь сонгон шалгаруулж авах үе шатыг selecting employees гэнэ. Сонгон шалгаруулалтын зорилго нь байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцэх сайн ажилтныг олж авах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл ажлыг маш амжилттайгаар гүйцэтгэж чадах хамгийн шилдэг, тохирхуйц ажил горилогчийг сонгох явдал. Сонгон шалгаруулалт нь хувь хүний ур чадвар, мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар , оюуны болоод физологийн чадавхийг үнэлэх процесс юм.
-2009 / 06 / 20
1. Эцэг эхийн нэр; ……………….……   Өөрийн нэр; …………………………
2. Хүйс;                     эрэгтэй         эмэгтэй
3. Төрсөн …………… он …….  Саp…….. өдөр
4. Төрсөн аймаг, хот …………………… үндэс угсаа …………………………
5. Регистрийн дугаар; ………………………………………
6. Иргэний үнэмлэхийн дугаар ……………………………
7. Гэрийн хаяг; …………………………………………………………………….
-2009 / 06 / 19
Намтар тань нэг нүүрнээс илүүгүй байвал сайн. Хэрвээ таньд ажилийн туршилага байгаа бол бүртгүүлж буй ажил мэргэжилтэй тань шууд холбоотой тушилагаа л намтар дээрээ бичих хэрэгтэй. Эцэст нь гэж хэлэхэд ажил олгогч таны сургалтын явцад үзүүлсэн амжилт, дадлагa туршилгыг илүү анхааран харах болно.
-2009 / 06 / 19
Career counselor Robin Ryan; 600 хүний нөөцийн менежерын дунд онлайн намтарын талаар (онлайн намтарт ямар ямар мэдээлэл байх ёстой, тавигдах шаардлагууд) санал асуулга явуулсан байна. Санал асуулгын үр дүнд онлайн намтар бичих, сайжруулах 15 арга боловсруулсан байна.
HR Фото