МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.68%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.43%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.95%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.89%
HRM- Дасан зохицол
-2010 / 02 / 08
Шууд авах арга хэмжээ

Анхан шатны тусламж үзүүлэх ажлыг зохицуулах

 Сонгож авсан эмнэлгийн байгууллага руу гэмтсэн ажилчнаа дагаж очих
 Тохиолдсон явдлын талаар компанийхандаа мэдэгдэх
 Гэр бүлд нь мэдэгдэх
 Гомдлыг хянаж үзэх хариуцлагатай хүн гаргах
     
-2010 / 02 / 08

Бидний хийж байгаа ажлын ихэнхи нь цаг хугацааг хүлээдэггүй шуурхай хийх ёстой ажлууд байдаг. Ямар нэг ажилтан учир битүүлэг шалтгаанаар ажилдаа ирэхгүй бол бидний санаа зовдог. Тиймээс та ажилдаа хоцорч ирэх, ирэхгүй байх шаардлага гарвал удирдах ажилтанд урьд өдөр нь эсвэл аль болох цаг тухайд нь  мэдэгдэх хэрэгтэй.
Боломж байвал өөрийн биеэр ирж мэдэгдэх нь зүйтэй. Удирдах ажилтнаас өөр ажилтнаар ирэхгүй шалтгаанаа хэлүүлж болох ба õ¿íèé íººöèéí ìåíåæåðò зайлшгүй хэлэх шаардлагатай. 
-2010 / 02 / 08

Эрхэм хүндэт ажилтан Танаа!

Таныг “...........................” компаний ажилтнуудын дасан зохицох үйл явцын судалгаанд оролцохыг урьж байна. Таны хариултыг шинээр ажилд орсон хүмүүст тулгардаг хүндрэлтэй асуудлуудыг илрүүлэхэд мөн дасан зохицож байгаа  ажилтнуудад туслах программ боловсруулахад ашиглана. Байгууллагын удирдлага болон хүний нөөцийн албадын анхаарах ёстой асуудлыг илрүүлж,  шинэ ажилтануудыг ажлын байрандаа хурдан дасан зохицоход туслана.

-2010 / 02 / 08


Хүний нөөцийн менежер нь тухайн гарын авлагыг ажилтантай хийх гэрээ болон ажил үүргийн хуваарилалтын хамт бүх ажилтнуудад өгөх ба ингэснээр та нэг зэрэг тус байгууллагын түүх, эрхэм зорилго, бодлоготой танилцах боломжтой болно. Энэхүү гарын авлагыг унших нь тухайн байгууллагад ажиллаж эхлэх эхний алхам болох юм.

-2009 / 08 / 24
Шинэ ажил хамт олон, орчин нөхцөлд түргэн дасаж зохицох тийм ч хялбар бус. Тиймээс түргэн зохицож нөлөөлөх, гаргаж болохгүй үндсэн таван алдаанаас сэрэмжлээрэй.
-2009 / 06 / 06


 Шинээр орсон ажилтан танд Сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу шалгаруулалтад орж тэнцсэнд баяр хүргэе. xxx компанид ажилд орсонд тань баяр хүргэхийн ялдамд Ажлын Их амжилт хүсье.


-2009 / 03 / 15

Энэхүү компани гал, бослого, иргэний үймээн, байгалийн болон хүний учруулсан гамшигаас үүдэн гарах амь нас, өмч хөрөнгө, ажлын аюулгүй байдалд учрах аюулыг аль болох бага байлгах үүрэгтэй. Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд онцгой байдлын дагуу хариу үйлдэл хийх Түргэн хариу арга хэмжээ авах багийг байгуулсан. 
Эдний үүрэг хариуцлагад дараах зүйлс орно:
-2009 / 03 / 11


Байгууллагын ажлын цагт хамаарагдах цалин (хөдөлмөрийн хөлс) бодогдох үйл ажиллагаа, үйлдэлүүдийн жишээ:
- Цайны завсарлага

·        - Галын  бэлтгэл

 - Ажилтныг ажлын байранд байхыг шаардсан хугацаанд гомдол барагдуулах
-2009 / 03 / 11

Энэ удаад бид байгууллагын ажлын цагт хамаарагдах цалин (хөдөлмөрийн хөлс) бодохгүй байх үйл ажиллагаа, үйлдэлүүдийн жишээг танилцуулж байна.
·        Өвчин, баяр, амралтын чөлөө
·        Ажлаасаа түр чөлөөлөгдсөн, ажлын байраа орхиж болох (гэхдээ үйлдвэрийн байраар хязгаарлагдаж болно) хагас цаг буюу түүнээс удаан үргэжлэх хоолны цаг
HR Фото