МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.67%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.42%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.98%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.89%
HRM- Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
-2009 / 06 / 20
Та дараах асуулт бүрийг маш анхааралтай уншиж танилцаад Таны санал бодолд хамгийн их ниицэж буй хариултыг сонгоно уу.
1.    Бүх хүчин зүйлийг харгалзан үзвэл Та ажилдаа хэр зэрэг сэтгэл хангалуун байсан бэ?
    1. маш их     2. сэтгэл хангалуун    3. 50/50   4.  сэтгэл хангалуун бус    5. огт үгүй.
2.    Хийж байсан ажил маань миний ур чадвар, нөөц боломжийг сайн ашиглаж байсан.
    1. бүрэн санал нэгтэй   2. санал нэгтэй   3. 50/50   4. санал нэг биш    5.  огт үгүй
3.    Миний ажилд нөлөөлөх аливаа асуудлын шийдвэр гаргалтанд би оролцож байсан.
     1. бүрэн санал нэгтэй   2. санал нэгтэй   3. 50/50   4. санал нэг биш    5.  огт үгүй

-2009 / 06 / 20
Why are you leaving the company?    Personal reason    Medical benefits    Quality of supervision    Work environment
Please explain your reason(s) for leaving in more detail.
What suggestions for improvement do you have for us?
If we implemented those suggestions, would you return to work here?    Yes    No
Would you recommend this company to your friends as a good place to work?    Yes    No
-2009 / 06 / 18
Хяналтын тогтолцоо. Ажлын гүйцэтгэлд тодорхой цаг хугацаанд үнэлгээ хийж байдаг. Энэ нь байгууллагын ажлын өндөр гүйцэтгэл, амжилтыг хангах үндэс болж өгдөг. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг нь ажилтан бүрийн өөрийн үүрэг даалгавараа хэрхэн биелүүлж, ямар үр дүнд хүрч байгаа, түүний ур чадвар, мэргэжлийн бэлтгэл, ажлын ачаалал ямар байгааг дүгнэх үйл явц юм.
-2009 / 05 / 03
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг нь ажилтан бүрийн өөрийн үүрэг даалгавараа хэрхэн биелүүлж, ямар үр дүнд хүрч байгаа, түүний ур чадвар, мэргэжлийн бэлтгэл, ажлын ачаалал ямар байгааг дүгнэх үйл явц юм.

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний зорилго:
•    Ажил үүргээ ямар түвшинд гүйцэтгэж байгаа талаар удирдлага ба ажилтнуудад бодит мэдээлэлтэй болгох
•    Сургах хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага, боломжийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх
•    Цалин хөлс болон нэмэлт цалин урамшуулал олгох, шиийтгэл ногдуулах бодит үндэслэлийг тогтоох
•    Гүйцэтгэлийг сайжруулах
-2009 / 03 / 14

Хөдөлмөрийн гэрээнд доорхи зүйлүүдийг тусгаж, талууд харилцан тохиролцоно.

  • 1.    ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр;
  • 2.    гүйцэтгэх ажил, үүрэг;
  • 3.    үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ;
  • 4.    хөдөлмөрийн нөхцөл.
-2009 / 03 / 14
Байгууллага хэр үр дүнтэй ажиллаж байгаагаар, өөрөөр хэлбэл өөрийн нөөцийг хэр үр ашигтай ашиглаж байгаагаас байгууллагын өмнөө тавьсан зорилгын биелэлт, түүний өрсөлдөх чадварын бэхжилт шалтгаалж байдаг.   Ашгийн түвшин нь байгууллага бүхэлдээ хэр үр дүнтай ажиллаж байгааг илэрхийлэх бөгөөд ашгийн түвшин нь байгууллагын нөөц бүрийг, тэр дундаа байгууллагын хүний нөөцийг хэр үр дүнтэй ашиглаж байгаагаар тодорхойлогдоно.
HR Фото