Гишүүнчлэл
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.85%
Үнэнч байдал
19.30%
Өрсөлдөх чадвар
19.56%
Бусадтай нийцэх байдал
23.47%
Гадагшаа чанар
0.64%
Ёс суртахуун
21.50%
Өөдрөг үзэл
5.67%
Гишүүнчлэл
-2022 / 07 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #380 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/06/13-07/01) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/35_220701
-2022 / 07 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #379 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/34_220429 (2022/06/13-07/01)
-2022 / 06 / 17
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Залхуурал ямарч ажлыг маш хүнд болгодог. "
-2022 / 06 / 12
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Дээд зэргийн бардам, дээд зэргийн ноомой байх. Аль аль нь л өөрийгөө дээд зэргээр мэдэхгүй байгаагийнх ..."
-2022 / 06 / 10
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Хаана сэтгэлийн тэнхээ байна. Тэнд гарц байна"
-2022 / 06 / 08
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Сахилга бат бол эрх чөлөөний хязгаарлалт бус илүүдэл зүйлсийн таналт юм."
-2022 / 06 / 06
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Найдвар биднийг хөтөлж Итгэл биднийг зоригжуулдаг"
-2022 / 05 / 20
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #378 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/33_220520 (2022/05/02-05/20)
-2022 / 04 / 29
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #377 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/31_220429 (2022/04/11-04/29)
HR Фото