Мэдээлэл
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.27%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.84%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.90%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.94%
HR видео
-2012 / 05 / 07
Байгуулагын эрхэм зорилго, алсын хараа нь сурталчилгааны материал, цахим хуудас төдийхөнд хэрэглэгддэг зүйл биш юм. Өдөр тутмын жижиг зорилтыг биелүүлэхийн төлөө тэмүүлэлгүйгээр амьдрах бус эрхэмлэн хүндэтгэдэг үзэл баримтлалдаа тулгуурлан, алс хэтээ харсан сонголт бүхий томоохон зорилтуудыг өмнөө тавьж, тэр зорилтоо хамгийн энгийн болон ойлгомжтойгоор хүмүүст бүргэж мөн хамт олноо уриалах хэрэгтэй.
-2012 / 05 / 04
Монголын Хүний Нөөцийн Институт хүний нөөцийн удирдлагын мэдлэг мэдээллийг та бүхэндээ илүү хүртээмжтэй, өргөн цар хүрээтэйгээр хүргэж зорилгоор сургалт семинар, сонин сэтгүүл, цахим худаснаас гадна дүрсжүүлсэн (video) хэлбэрээр хүргэж эхэлж байгаагаа мэдэгдэхэд таатай байна. 
-2012 / 04 / 27
Хэрэв байгууллагын хүний нөөцийн удирдлага зөв, оновчтой бол ажилтнууд тань "Өглөө ажилдаа яаран ирж орой гэртээ баяр хөөртэйгээр харих болно ..." Харин  танай хамт олон өглөө ажилдаа хэрхэн ирж байна?
-2012 / 04 / 17
Сонгон шалгаруулалт
-2012 / 04 / 17
Дасан зохицол
-2012 / 04 / 17
-2012 / 04 / 17
Шагнал урамшуулал
HR Фото