Гишүүнчлэл
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
10.64%
Үнэнч байдал
17.84%
Өрсөлдөх чадвар
20.69%
Бусадтай нийцэх байдал
23.09%
Гадагшаа чанар
0.90%
Ёс суртахуун
21.29%
Өөдрөг үзэл
5.55%
Гишүүдийн булан
-2019 / 01 / 13
Аливаа бизнесийг хийхийн тулд өөрийн зан характерийг зөв тодорхойлж, үүнээс үүдэлтэйгээр ямар төрлийн ажилд хамгийн тохиромжтой болохыг эртхэн тодорхойлох нь зүйтэй. Дараах тайлбаруудаас өөрт хамгийн тохиромжтойг олж авч дүгнэлт хийж шинэ бизнест өөрийн эзлэх байр суурийг зөв тодорхойлж, цаашид амжилттай бизнес эрхлэхийн тулд хэрхэн баг бүрдүүлэх буюу өөрөө алдаа гаргахаас нь өмнө түүнийгээ залруулах боломжийг ашиглах хэрэгтэй. Дараах тодорхойлолтууд тухайн хүний үндсэн зан төлөвтэй холбоотой бөгөөд "цэвэр" буюу "саармаг" шинжтэйгээр өөрийгөө ямар төрлийн бизнесмен болохыг мэдэж аваарай.
-2019 / 01 / 03
Нийт гишүүд дэмжигчиддээ шинэ оны 01 сарын 01-нээс хэрэгжиж эхлэх онцлох хууль, журмуудын талаарх товч мэдээллийг хүргэж байна.
-2018 / 12 / 24
Зөвшөөрөл авагч, Зөвшөөрөл өгөгчийн худалдааны тэмдэг бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, борлуулах систем нь өөрийн өндөр чанартайг баталсныг харгалзан Зөвшөөрөл олгогчтой үйлдвэрлэлийн болон ажил хэргийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, түүний тулд __ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх ажилд оролцох, энэ үйл ажиллагаанд Зөвшөөрөл олгогчтой үйлдвэрлэлийн арга, туршлагыг хэрэглэх, түүний техникийн тусламжыг ашиглахыг хүсч байна.
-2018 / 12 / 24
Талууд энэ асуудлын чухлыг ойлгон батлаж өөр өөртөө дараахь үүргийг хүлээн авч байна. Энэ гэрээг байгуулсанаас хойш _____ жилийн туршид “Хүлээн авагч” тал “Мэдээлэгч” талаас хүлээн авсан түүний нууцад тооцогдох мэдээллийг бусад үйлдвэр, байгууллагад, хүмүүст зарлан тараахгүй бөгөөд энэ гэрээний 1-д дурьдсан зорилтоос өөрөөр хувьдаа ашиг олохын тулд ашиглахгүй. Хүлээн авагч тал Мэдээлэгчийн нууцыг өөрийн компаний нууцын нэгэн адил задруулах, бусдад ашиглуулахаас зайлсхийн өндөр хариуцлагатай, сонор сэрэмжтэй хамгаална...
-2018 / 12 / 24
Энэхүү аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг зоогийн газрын бүх салбар нэгжид мөрдөх бөгөөд ажлын байр, тоног төхөөрөмжид засвар, өөрчлөлт орох бүрт нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталж мөрдөх болно.
-2018 / 12 / 24
Хөдөлмөрийн дотоод журам нь ажил олгогчоос өөрийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож гарах хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах баримт бичиг байна.
-2018 / 12 / 24
Зөвлөл нь Компанийн Гүйцэтгэх захирал, Захиргаа удирдлага хүний нөөцийн хэлтэс, Үйлдвэр, Санхүү, Маркетинг борлуулалтын хэлтсийн дарга нараас бүрдэх бөгөөд тэдгээрийг захирлын тушаалаар томилж чөлөөлнө.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагааны эдийн засгийн тооцоог гаргаж үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, зах зээлийг өргөтгөх, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг болон чанарыг дээшлүүлэх талаар бүхий л үйл ажиллагаа явуулна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн, үр өгөөжтэй удирдах I. Гүйцэтгэх захирал нь дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: • Байгууллагын санхүү-эдийн засгийн үйл ажиллагааг тодорхойлох хууль зүйн болон хэм хэмжээний баримтууд • Үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцийн онцлог • Техникийн болон санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах, дэс дараалал г.м
HR Фото