МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
18.99%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
33.29%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.15%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.50%
HRM-Гишүүдийн булан
-2013 / 04 / 17
Худалдаа үйлчилгээ явуулах
  • Бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах
  • Бараа материалыг хадгалах, хамгаалах, худалдааны зааланд  өрөх, байршуулах ажлыг бие даан хийж гүйцэтгэх ба эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээж ажиллана.
  • Хэрэглэгчдэд өөрийн хариуцаж буй тасгийн барааны зориулалт, ашиглалт, үнэ, хадгалах, хэрэглэх горимын талаар мэдээлэл өгч, борлуулалтыг идэвхжүүлэх
  • Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх гэрээний дагуу бараа материалыг зориулалтын дагуу хадгалах, тоо ширхэг, хэмжээ, нэр төрөл, чанарын талаар бүрэн бүтэн байлгаж хамгаалах үүрэг хүлээж ажиллана.
  • Бараа материалыг эрх бүхий ажилтаны шийдвэрээр орлогод авах, зарлага гаргах, үүнтэй холбоотой анхан шатны бүртгэл тооцоог байнга хөтөлж байх
  • Мөнгөн орлого зарлагыг өдөр бүрт нэгтгэн дүгнэж, касст хүлээлгэн өгч байх
-2013 / 02 / 25
Байгууллага бүр ажилтнуудаасаа шинэ санаа санаачлага гаргахыг хүсдэг. Гарч буй шинэ санаа санаачлага нь мэдээж аливааг шинэчилсэн, сайжруулсан байх нь ойлгомжтой. Тэрхүү үл анзаарагдам ч маш их бүтээмж ба үр ашгийг өгч болох санаа санаачлагыг ойлгомжтой, цэгцтэй тэмдэглэж авах "Сайжруулах саналын хуудас"-ны загварыг танилцуулж байна.
-2013 / 02 / 25
Гүйцэтгэх үүрэг: Та монголын аялал жуулчлалын салбарт ажиллах болно. Олон орны хүмүүстэй уулзан монголын соёл, байгалийн өвөрмөц тогтоц нийгмийн харилцааг таниулах үүрэгтэй. Таны гол үүрэг жуулчдад эх хэл дээр нь тайлбарлан таниулах хөтөч болох.
-2012 / 11 / 24
HR UPDATE - Монголын Хүний Нөөцийн Институтээс зохион байгуулсан "Гишүүд дэмжигчдийн анхдугаар зөвлөгөө"-ний сургагч багш нарын хичээлийг  авахаар оруулж байна.
-2012 / 10 / 30
Таныг компанийн ажилтнуудын дасан зохицох үйл явцын судалгаанд оролцохыг урьж байна. Таны хариултыг шинээр ажилд орсон хүмүүст тулгардаг хүндрэлтэй асуудлуудыг илрүүлэхэд мөн дасан зохицож байгаа  ажилтнуудад туслах программ боловсруулахад ашиглана. Байгууллагын удирдлага болон хүний нөөцийн албадын анхаарах ёстой асуудлыг илрүүлж,  шинэ ажилтануудыг ажлын байрандаа хурдан дасан зохицоход туслана.
Таныг энэ анкетийн асуултанд чин сэтгэлээсээ хариулна гэж бид найдаж байна.


-2012 / 10 / 04
Үр дүн: 0-5 “үгүй” гэсэн хариулттай бол
Танай компанийн ХН-ийн алба зүгээр нэг үйл ажиллагаа явуулдаг нэгж салбар биш , харин ч бүр компанийн ерөнхий удирдлагуудын эрх тэгш бизнес-хамтрагч мөн. Албаны дарга тань өөрийнхөө компанийн бизнесийг, гаргаж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайн мэддэг. Хамгийн гол нь компанийг амжилтанд хүргэж өрсөлдөх чадварыг нь нэмэгдүүлэх шийдвэрүүдийг санал болгодог. Үүсгэн байгуулагчид болон топ менежерүүд ХН-ийн менежерт  эрх тэгш хамтрагчийн байр сууринаас ханддаг. ХН эргээд бизнес болон орлогод идэвхитэй нөлөөлж, орлого бөгөөд тодорхой нэгэн ХН-ийн функц, программ эсвэл гаргасан санаачилга хоорондын холбоог нягт нарийн харуулж байдаг.


-2012 / 09 / 01
  Энэхүү мэргэжлийг үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэлийг дараах байдлаар ангилдаг:
  • Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл,
  • Санхүүгийн бүртгэл.

-2012 / 08 / 31
Ажлын хүрээлэл: Компанийн санхүүгийн баримт бичиг, нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд тавигдах гадаад болон дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
-2012 / 07 / 29

This third edition of Strategic Human Resource Management has been substantially
revised to incorporate the latest research and thinking. A number of
chapters such as those concerned with strategic HRM in general in Parts 1
and 2 have been almost completely rewritten, as has Chapter 12 on reward
strategies. A new chapter on enhancing organizational effectiveness has
been included and revisions made to all the other chapters.HR Фото