МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
19.55%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
32.27%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.71%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.41%
HRM-Гишүүдийн булан
-2013 / 09 / 02
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны чиглэлээр судалгаа хийх, шүүхийн практик судлах ажлыг зохион байгуулах, мэдээллээр хангах. Шүүгч, ажилтнуудын давтан сургах, мэргэшлийг дээшлүүлэх түүний хэлбэр, арга зүйг боловсронгуй болгох.

АБТ - Тамгын хэлтсийн мэргэжилтэн (Шүүх) -ий ажлын байрны тодорхойлолтыг дэлгэрэнгүйгээс татаж авна уу.


-2013 / 09 / 02
Байгууллагын хараат бус байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх,барилга байгууламжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, байгууллагын ажиллах нөхцлийг хангах

Тодорхойлолтыг бүрэн эхээр нь дэлгэрэнгүйгээс авна уу.

-2013 / 08 / 23
Группийн болон охин компаниудын  олон улсын компаниудтай харилцах  гадаад харилцаа болон олон улсаас  бараа захиалж ачуулах  захиалгын асуудлыг хариуцаж ажиллана.

Гадаад харилцааны менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ-гээс татаж авна уу.

-2013 / 08 / 03
Албан тушаал / ажлын байр/-ын  зорилго
Байгууллагыгн өдөр тутмын хэвийн үйл ажилалгааг хангах, холбоо харилцааг хангах, мэдээллийг шуурхай  байлгах
Албан тушаалын үндсэн үүрэг
Байгууллагад гаднаас ирсэн хэвлэл, албан бичиг, захидлуудыг зохих эздэд нь түгээх, утасны дуудлагыг холбох, гадны зочдод шуурхай үйлчлэх

Ресепшнийн ажлын байрны тодорхойлолтын эх файлыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙГЭЭС татаж авна уу


-2013 / 04 / 29
Автомашиныг зөв, зөөлөн, мэргэжлийн түвшинд жолоодож зорчигчдын эрүүл мэнд, амь насыг дээд зэргээр хамгаална. Техникийн хувьд автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангана. Зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд л дуут сигналыг хэрэглэж, урд яваа автомашиныг гүйцэж түрүүлж болно. Жолооч замын хөдөлгөөнд гарч болох ямар ч нөхцөл байдлыг урьдчилан харж чадах чадвартай байх бөгөөд хөдөлгөөний хурдыг зөв тохируулж, машин хоорондын баримтлах зайг дүрэмд зааснаар сонгож замын осол гарахаас урьдчилан сэргийлнэ.

Тодорхойлолтыг татаж авах бол дэлгэрэнгүйгээс
7015-6474 9901-4224

-2013 / 04 / 17
Худалдаа үйлчилгээ явуулах
  • Бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах
  • Бараа материалыг хадгалах, хамгаалах, худалдааны зааланд  өрөх, байршуулах ажлыг бие даан хийж гүйцэтгэх ба эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээж ажиллана.
  • Хэрэглэгчдэд өөрийн хариуцаж буй тасгийн барааны зориулалт, ашиглалт, үнэ, хадгалах, хэрэглэх горимын талаар мэдээлэл өгч, борлуулалтыг идэвхжүүлэх
  • Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх гэрээний дагуу бараа материалыг зориулалтын дагуу хадгалах, тоо ширхэг, хэмжээ, нэр төрөл, чанарын талаар бүрэн бүтэн байлгаж хамгаалах үүрэг хүлээж ажиллана.
  • Бараа материалыг эрх бүхий ажилтаны шийдвэрээр орлогод авах, зарлага гаргах, үүнтэй холбоотой анхан шатны бүртгэл тооцоог байнга хөтөлж байх
  • Мөнгөн орлого зарлагыг өдөр бүрт нэгтгэн дүгнэж, касст хүлээлгэн өгч байх
-2013 / 02 / 25
Байгууллага бүр ажилтнуудаасаа шинэ санаа санаачлага гаргахыг хүсдэг. Гарч буй шинэ санаа санаачлага нь мэдээж аливааг шинэчилсэн, сайжруулсан байх нь ойлгомжтой. Тэрхүү үл анзаарагдам ч маш их бүтээмж ба үр ашгийг өгч болох санаа санаачлагыг ойлгомжтой, цэгцтэй тэмдэглэж авах "Сайжруулах саналын хуудас"-ны загварыг танилцуулж байна.
-2013 / 02 / 25
Гүйцэтгэх үүрэг: Та монголын аялал жуулчлалын салбарт ажиллах болно. Олон орны хүмүүстэй уулзан монголын соёл, байгалийн өвөрмөц тогтоц нийгмийн харилцааг таниулах үүрэгтэй. Таны гол үүрэг жуулчдад эх хэл дээр нь тайлбарлан таниулах хөтөч болох.
-2012 / 11 / 24
HR UPDATE - Монголын Хүний Нөөцийн Институтээс зохион байгуулсан "Гишүүд дэмжигчдийн анхдугаар зөвлөгөө"-ний сургагч багш нарын хичээлийг  авахаар оруулж байна.
HR Фото