МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
20.26%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
31.88%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.46%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.34%
HRM-Гишүүдийн булан
-2012 / 09 / 01
  Энэхүү мэргэжлийг үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэлийг дараах байдлаар ангилдаг:
  • Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл,
  • Санхүүгийн бүртгэл.

-2012 / 08 / 31
Ажлын хүрээлэл: Компанийн санхүүгийн баримт бичиг, нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд тавигдах гадаад болон дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
-2012 / 07 / 29

This third edition of Strategic Human Resource Management has been substantially
revised to incorporate the latest research and thinking. A number of
chapters such as those concerned with strategic HRM in general in Parts 1
and 2 have been almost completely rewritten, as has Chapter 12 on reward
strategies. A new chapter on enhancing organizational effectiveness has
been included and revisions made to all the other chapters.-2012 / 07 / 29

Global Human Resource Management is a series of books edited and authored by some
of the best and most well-known researchers in the field of human resource management.
This series is aimed at offering students and practitioners accessible, coordinated and
comprehensive books in global HRM. To be used individually or together, these books
cover the main bases of comparative and international HRM. Taking an expert look at
an increasingly important and complex area of global business, this is a ground-breaking
new series that answers a real need for serious textbooks on global HRM.
Several books in this Routledge series are devoted to human resource management
policies and practices in multinational enterprises. Some books focus on specific areas
of HRM policies and practices, such as global leadership, global compensation, global
staffing and global labor relations. Other books address special topics that arise in
multinational enterprises such as managing HR in cross-border alliances and managing
legal systems for multinational enterprises.-2012 / 07 / 02
Регистрийн дугаар................................... Иргэний үнэмлэхний дугаар.............................
Нийгмийн даатгалын................................ Эрүүл мэндийн даатгалын ................................
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар ...........................................................................
Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээний дугаар ...............................................................
-2012 / 07 / 02
Монголын Хүний Нөөцийн Институтын BCHRM - Хүний нөөцийн менежментийн мэргэшүүлэх үндсэн сургалтыг амжилттай төгсөгчдийн зургийн цомгийг дэлгэрэнгүйгээс үзнэ үү.
-2012 / 07 / 01
Үр ашиг: Аливаа бизнес бүх ажилтнууд нь ажил дээрээ байх үед хамгийн сайн ажилладаг бөгөөд ажилтнууд ажлаа таслах буюу хоцорсноос болж зарим бизнест бусдаас илүү их асуудал үүсдэг. Үүнийг санан, бид ажил таслалтын талаархи бодлогын хоёр өөр загварыг зохиож хавсаргасан файлд орууллаа. Эхнийх нь маш хатуу бөгөөд ажилтнуудын ирц, шуурхай байдал чухал байдаг бизнесүүдэд, тухайлбал угсрах дамжлагын үйлдвэрлэлийн ажилтай бизнесүүдэд зориулсан. Хоёрдахь бодлого нь арай сул бөгөөд гүйцэтгэл нь хатуу цагийн хуваарийг хэр дагахаас хамаардаггүй бизнесүүдэд, тухайлбал гадуур борлуулалтын төлөөлөгчид ажиллуулдаг бизнесүүдэд зориулсан. Та аль нэгийг нь хэрэглэх буюу хоёуланг нь хослуулж болно. Эсвэл эдгээрийг хянан засварлаж өөртөө тохирсон ажил таслалтын талаархи бодлогыг боловсруулж болно. Энэхүү файлд мөн ажилтны ажил таслалтыг бүртгэхэд хэрэглэж болох энгийн маягт оруулсан.

-2012 / 06 / 30
Энэ зааврыг Доктор Уиллиам Своны "ярилцлага хийх заавар"; Мэри Руддэр ба Дэйл Кингийн "Ярилцлага: Давуу ба сул тал, түүнээс цаашхи мэдээллийг хэрхэн авах", 1993 оны 1-р сарын 25-нд Вашингтон хотод баталсан Тахир дутуу Америкчуудыг ажилд авах акт зэрэг материалуудаас авч бэлтгэв. Эдгээр зааварууд нь бүх төрлийн ярилцлагад хамаарна. Эдгээр асуултыг хэрэглэж эсвэл хасч болно. Харин асуулт нэмж асуух бол бизнестэй хамааралгүй асуулт асуухаас болгоомжлоорой.
-2012 / 06 / 30
Ашиг тус: Ажилтан хэдэн удаа өвчтэй гээд ажилдаа ирээгүй тохиолдолд ажлаас халах, гэр бүлийн гишүүн нь өвчтэй эсвэл нас барсан тохиолдолд хэдэн хоногийн чөлөө өгвөл зохимжтой, иргэний үүргээ биелүүлэн төрийн болон хуулийн байгууллагын ажилд тусалж байгаа ажилтанд цалин олгох эсэх зэрэг асуудал бий болох бүрт ямар нэг шийдвэр гаргах болно. Хэрвээ ажилтанд чөлөө олгох талаар өөрийн боловсруулсан журамтай бол энэ бүх асуудлыг шийдэхэд хялбар байна. Ажилтан бүр уг бодлогын талаар мэдэж байх тул асуудал гарах болгонд та шийдвэр гаргах гэж зовохгүй. Та өөрийн шаардлагад нийцүүлэн өөрчилж болох чөлөө олгох журмын загварыг файл болгон хавсаргав. Хуулийн болон цэргийн байгууллагад иргэний үүргээ биелүүлэх зэрэг тохиолдлуудад танд хуулийн дагуу хүлээх хариуцлага байдаг тул журам боловсруулахдаа хуулийн мэргэжилтнээр хянуулах хэрэгтэй.
HR Фото