МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.27%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.84%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.90%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.94%
HRM-Гишүүдийн булан
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Бараа бүтээгдэхүүн, үйчилгээг үр ашигтай борлуулах үйл ажиллагааг хариуцана, зах зээлийн судалгаа явуулна, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж шинэ бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэх арга хэмжээ авна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Байгууллагын дотоод болон гадаад үйл ажиллагааг хэвийн явуулах I. Нарийн бичгийн дарга дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоо бүхий тогтоол, захирамж, тушаал болон бусад удирдах албан тушаалтны гаргасан хууль эрхзүйн баримтууд • Албан баримт бичиг хөтлөлтийн зохион байгуулалт • Баримт бичгийн бүрдүүлэлт болон боловсруулалт • Архив хөтлөлт
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангана. Автотээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, шаардсан цаг хугацаанд бэлэн байлгах, замын хөдөлгөөнд зөв боловсон оролцоно. Автомашиныг техникийн үзлэгт цаг тухайд нь оруулна, жижиг завсарыг хариуцана.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Нуруулдах уусгах технологийн процессийг гардан явуулна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник үйлчилгээг хариуцаж, үйлдвэрийн бодлого, үе шатыг боловсруулна. Үйлдвэрийн зорилго, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг тодорхойлно. Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавьж, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хянана, эд материалын эргэлт, зардлын тооцоо, үйлдвэрлэлийн чиглэлд дүн шинжилгээ хийнэ. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тодорхой дэмжлэг өгөхүйц нийгэмлэгүүдтэй харилцаа холбоо тогтооно. Ажилчдыг халамжлаж, хүмүүжүүлж, идэвхижүүлнэ.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Ажлын байр, механизмын цэвэрлэгээ хийнэ. Түүхий эд, материал, бүтээгдэхүүнийг зөөнө, хураана. Уусгалтын шугам хоолойг зааврын дагуу угсрана, задалж хураана, жижиг үйлчилгээг хариуцаж ажиллана. Химийн бодисыг зөөх, хураах, ачих, буулгах үйл ажиллагаанд оролцоно.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Шохойн чулууг ачина, бутлана, шигшинэ, зөөнө. Шохойн баюуг ачаалах, шохойн баюунаас шохой гаргах, шатаасан шохойг шигших, зөөх гэх мэт туслах ажлыг гардаж гүйцэтгэнэ. Механизмыг хариуцан ажиллана.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Орчуулагчид нь, бичсэн материалыг, нэг болон түүнээс олон суурь хэлнээс зорилтот хэлрүү, орчуулсан хувилбар нь анхны утгыг аль болох тодорхой илэрхийлэхээр, хөрвүүлнэ. Зорилтот хэл нь орчуулагчийн эх хэл байна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Нягтлан бодогч нь дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: Хууль эрх зүйн баримт, захирамж, тушаал болон эд хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах, аж ахуйн ажиллавар болон хэм хэмжээний материал, Байгууллагын санхүүгийн тайлан гаргах хэлбэр болон арга зүй, Дансны төлөвлөгөө болон холбогдох баримт бичгүүд, мэдээ,Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн эргэлт г.м
HR Фото