МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
20.75%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
30.51%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.93%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.76%
HRM-Гишүүдийн булан
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангана. Автотээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, шаардсан цаг хугацаанд бэлэн байлгах, замын хөдөлгөөнд зөв боловсон оролцоно. Автомашиныг техникийн үзлэгт цаг тухайд нь оруулна, жижиг завсарыг хариуцана.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Нуруулдах уусгах технологийн процессийг гардан явуулна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник үйлчилгээг хариуцаж, үйлдвэрийн бодлого, үе шатыг боловсруулна. Үйлдвэрийн зорилго, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг тодорхойлно. Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавьж, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хянана, эд материалын эргэлт, зардлын тооцоо, үйлдвэрлэлийн чиглэлд дүн шинжилгээ хийнэ. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тодорхой дэмжлэг өгөхүйц нийгэмлэгүүдтэй харилцаа холбоо тогтооно. Ажилчдыг халамжлаж, хүмүүжүүлж, идэвхижүүлнэ.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Ажлын байр, механизмын цэвэрлэгээ хийнэ. Түүхий эд, материал, бүтээгдэхүүнийг зөөнө, хураана. Уусгалтын шугам хоолойг зааврын дагуу угсрана, задалж хураана, жижиг үйлчилгээг хариуцаж ажиллана. Химийн бодисыг зөөх, хураах, ачих, буулгах үйл ажиллагаанд оролцоно.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Шохойн чулууг ачина, бутлана, шигшинэ, зөөнө. Шохойн баюуг ачаалах, шохойн баюунаас шохой гаргах, шатаасан шохойг шигших, зөөх гэх мэт туслах ажлыг гардаж гүйцэтгэнэ. Механизмыг хариуцан ажиллана.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Орчуулагчид нь, бичсэн материалыг, нэг болон түүнээс олон суурь хэлнээс зорилтот хэлрүү, орчуулсан хувилбар нь анхны утгыг аль болох тодорхой илэрхийлэхээр, хөрвүүлнэ. Зорилтот хэл нь орчуулагчийн эх хэл байна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Нягтлан бодогч нь дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: Хууль эрх зүйн баримт, захирамж, тушаал болон эд хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах, аж ахуйн ажиллавар болон хэм хэмжээний материал, Байгууллагын санхүүгийн тайлан гаргах хэлбэр болон арга зүй, Дансны төлөвлөгөө болон холбогдох баримт бичгүүд, мэдээ,Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн эргэлт г.м
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Нярав нь дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: Агуулахын аж ахуйд хамаарал бүхий хууль эрх зүйн баримтууд, удирдлагаас гаргасан зохион байгуулалт, захирамжлалтын баримтууд,Агуулахын аж ахуйн зохион байгуулалт болон технологи,Агуулахын үйл ажиллагааны тооллого хийх, зохион байгуулалт, агуулахад бараа, материал үнэт зйлсийг хадгалахад шаардагдах баримт бичгүүд г.м
-2018 / 08 / 10
Ажлын зорилго: Усан болон химийн бодис бүхий уусмалыг дизель буюу цахилгаан хөдөлгүүр бүхий насосоор шахаж, дамжуулах үйл ажиллагааг гардан гүйцэтгэнэ. Дизель хөдөлгүүрийг бие даан асааж, ажиллуулж, үйлчилгээ хийнэ. Насосыг ажиллуулна, жижиг гэмтлийг илрүүлнэ, арилгана. Техникийн үйчилгээг хийнэ.
HR Фото