МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.68%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.50%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
33.04%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.74%
МЕНЕЖМЕНТ
-2016 / 10 / 19
Маягтын агуулга: Хүний нөөцийн удирдлагын ажилд үйл ажиллагааны бүрдүүлэлт хэсгийн үндсэн маягт. Ажил горилогчид танигдах үндсэн шаардлага болон тусгай шаардлагын мэдээлэл. Цалин хөлс, хангамж, хайлт хийх хугацааны зэрэглэл гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан.
-2016 / 10 / 19
Ажлын зорилго: Олон төрлийн модлог ургамлыг тэдний наслалт, бүтэц, төрөл, дэд төрөл зэрэг дээр үндэслэн ангилах. Мод, бут сөөгний шинэ төрөл зүйлийг тодорхойлох.
-2016 / 10 / 19
Ажлын зорилго: Лабораторын инженер нь биологийн, химийн, физикийн, болон амьдралын шинжлэх ухааны хүрээнд, лабораторид тулгуурласан олон төрлийн судалгаануудад хамрагдана. Та шинжлэх ухааны багийн нэг хэсэг болж, үр дүнгээс дээж авах, түүнд сорилго, хэмжилт, бүртгэл болон шинжилгээ хийж болно. Зохих журам, эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөх байдлаар лабораторийн үр дүнтэй ажиллагааны идэвхжилтэнд шаардлагатай бүх техникийн дэмжлэг үзүүлэх нь таны ажил юм.
-2016 / 10 / 19
Ажлын зорилго: Ажлын орчинд хяналт, үнэлэлт болон дүн шинжилгээ хийж; химийн, физикийн, биологийн бодисын, эсвэл ажлын нөхцлийг сайжруулах хүчин зүйлсээс үүдэлтэй өвчлөл, гэмтлийг хянах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр болоод журмыг зохиох. Иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж, түүнийг зохицуулах хууль тогтоомж, дүрэм журмыг баримтлах, хэрэгжүүлэх. Олон нийтийн болон хувийн хэвшилд ажиллаж болно.
-2016 / 10 / 12
Ажлын зорилго: Газрын хөрсөн доорхи усан хангамж, хүртээмж, урсгал болон чанарыг судлах. Тухайн бус нутгийн чулуулагын төрөл болоод бүтэц нь газар доорхи усны гарц болон хөдөлгөөнд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг тодорхойлох.
-2016 / 10 / 12
Ажлын зорилго: Үйлчлүүлэгчдэд хоол хүнс бэлтгэх. Хоол бэлтгэх шинэ арга барил, шинэ цэсний нэр төрөл бодож олоход туслах.
-2016 / 10 / 12
Ажлын зорилго: Компанийн өдөр тутмын хэвийн vйл ажиллагааг хангах, тvvнийг хянах, байгууллагын гадаад болон дотоод имижийг бэхжvvлэхэд чиглэсэн vйл ажиллагааг удирдан чиглvvлнэ.
-2016 / 10 / 12
Ажлын зорилго: Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн, үр өгөөжтэй удирдлагаар хангах
-2016 / 10 / 11
Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч нар нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу.
HR Фото