МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.67%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.42%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.98%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.89%
МЕНЕЖМЕНТ
-2013 / 02 / 25
Гүйцэтгэх үүрэг: Та монголын аялал жуулчлалын салбарт ажиллах болно. Олон орны хүмүүстэй уулзан монголын соёл, байгалийн өвөрмөц тогтоц нийгмийн харилцааг таниулах үүрэгтэй. Таны гол үүрэг жуулчдад эх хэл дээр нь тайлбарлан таниулах хөтөч болох.
-2012 / 11 / 26
Ажилтан ажлаас чөлөөлөгдөж холбогдох удирдах ажилтнуудад ажлаа хүлээлгэж өгөх үйл ажиллагааны үндсэн маягт болох "тойрох хуудас"-ны ерөнхий загварыг танилцуулж байна.
-2012 / 11 / 24
HR UPDATE - Монголын Хүний Нөөцийн Институтээс зохион байгуулсан "Гишүүд дэмжигчдийн анхдугаар зөвлөгөө"-ний сургагч багш нарын хичээлийг  авахаар оруулж байна.
-2012 / 10 / 30
Таныг компанийн ажилтнуудын дасан зохицох үйл явцын судалгаанд оролцохыг урьж байна. Таны хариултыг шинээр ажилд орсон хүмүүст тулгардаг хүндрэлтэй асуудлуудыг илрүүлэхэд мөн дасан зохицож байгаа  ажилтнуудад туслах программ боловсруулахад ашиглана. Байгууллагын удирдлага болон хүний нөөцийн албадын анхаарах ёстой асуудлыг илрүүлж,  шинэ ажилтануудыг ажлын байрандаа хурдан дасан зохицоход туслана.
Таныг энэ анкетийн асуултанд чин сэтгэлээсээ хариулна гэж бид найдаж байна.


-2012 / 10 / 04
Үр дүн: 0-5 “үгүй” гэсэн хариулттай бол
Танай компанийн ХН-ийн алба зүгээр нэг үйл ажиллагаа явуулдаг нэгж салбар биш , харин ч бүр компанийн ерөнхий удирдлагуудын эрх тэгш бизнес-хамтрагч мөн. Албаны дарга тань өөрийнхөө компанийн бизнесийг, гаргаж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайн мэддэг. Хамгийн гол нь компанийг амжилтанд хүргэж өрсөлдөх чадварыг нь нэмэгдүүлэх шийдвэрүүдийг санал болгодог. Үүсгэн байгуулагчид болон топ менежерүүд ХН-ийн менежерт  эрх тэгш хамтрагчийн байр сууринаас ханддаг. ХН эргээд бизнес болон орлогод идэвхитэй нөлөөлж, орлого бөгөөд тодорхой нэгэн ХН-ийн функц, программ эсвэл гаргасан санаачилга хоорондын холбоог нягт нарийн харуулж байдаг.


-2012 / 09 / 01
  Энэхүү мэргэжлийг үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэлийг дараах байдлаар ангилдаг:
  • Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл,
  • Санхүүгийн бүртгэл.

-2012 / 08 / 31
Ажлын хүрээлэл: Компанийн санхүүгийн баримт бичиг, нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд тавигдах гадаад болон дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
-2012 / 07 / 29

This third edition of Strategic Human Resource Management has been substantially
revised to incorporate the latest research and thinking. A number of
chapters such as those concerned with strategic HRM in general in Parts 1
and 2 have been almost completely rewritten, as has Chapter 12 on reward
strategies. A new chapter on enhancing organizational effectiveness has
been included and revisions made to all the other chapters.-2012 / 07 / 29

Global Human Resource Management is a series of books edited and authored by some
of the best and most well-known researchers in the field of human resource management.
This series is aimed at offering students and practitioners accessible, coordinated and
comprehensive books in global HRM. To be used individually or together, these books
cover the main bases of comparative and international HRM. Taking an expert look at
an increasingly important and complex area of global business, this is a ground-breaking
new series that answers a real need for serious textbooks on global HRM.
Several books in this Routledge series are devoted to human resource management
policies and practices in multinational enterprises. Some books focus on specific areas
of HRM policies and practices, such as global leadership, global compensation, global
staffing and global labor relations. Other books address special topics that arise in
multinational enterprises such as managing HR in cross-border alliances and managing
legal systems for multinational enterprises.HR Фото