МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.85%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.44%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.87%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.80%
МЕНЕЖМЕНТ
-2009 / 03 / 31

Энэ удаад хөдөлмөрийн эрх зүй буландаа Хамтын үйл ажиллагааны гэрээг гишүүний хүсэлтээр танилцуулж байна.
-2009 / 03 / 31

Хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн баримт бичиг болох хөдөлмөрийн гэрээний загвар та бүхэндээ хүргэж байна.
-2009 / 03 / 16
[Өргөдөл гаргагч] манай компанид ажилд орохоор өргөдөл өгсөн ба таныг өмнө нь ажил олгож байсан гэж бичсэн байна.  [Өргөдөл гаргагч] таныг бидэнд мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрсөн өргөдөлд гарын үсэг зурсан. [Уг хүний хувийн хэргийг олоход нь тусалж нэр болон бусад шаардагдах мэдээллийг өгнө.  Мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрсөн өргөдлийн хуулбарыг явуулж болно гэдгийг хэлэх хэрэгтэй.] 
-2009 / 03 / 15

Энэхүү компани гал, бослого, иргэний үймээн, байгалийн болон хүний учруулсан гамшигаас үүдэн гарах амь нас, өмч хөрөнгө, ажлын аюулгүй байдалд учрах аюулыг аль болох бага байлгах үүрэгтэй. Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд онцгой байдлын дагуу хариу үйлдэл хийх Түргэн хариу арга хэмжээ авах багийг байгуулсан. 
Эдний үүрэг хариуцлагад дараах зүйлс орно:
-2009 / 03 / 15

Энэхүү бичиг баримт нь компанийн ДОХ (Дархлалын олдмол х
амшинж)-ийн вирустэй болох нь эмнэлгийн шинжилгээгээр оношлогдсон буюу ийм вирустэй хэмээн сэжигтэй ажилтнуудтай харилцах бодлого, журам юм.
-2009 / 03 / 15

Харин энэ бодлогын загвар нь хуваарьт ажлын цагийг хатуу дагах нь тийм ч чухал биш бизнесүүдэд илүү тохиромжтой юм.  Та мэргэжлийн болон урлагийн хүмүүс, тухайн даалгаврыг биелүүлэхэд зарцуулсан цагаас илүү цаг хугацаандаа хийж гүйцэтгэсэн байдлаар нь ажлын үр дүнг нь хэмждэг бусад хүмүүсийг ажиллуулж байгаа тохиолдолд арай сул бодлоготой байх нь зөв байж болно

-2009 / 03 / 15

Энэ бодлогын загвар нь ажилтны цаг барилт болон ажлын ирц чухал байдаг бизнесүүдэд тохиромжтой. Энэ бодлого нь бизнесийн хэрэгцээ ажилтнуудыг ажилдаа цагтаа ирэхийг шаарддаг бөгөөд ажилдаа ирж чадахгүй болсон үедээ танд мэдэгдэх хэрэгтэй гэсэн сэтгэгдэл ажилтнуудад төрүүлэх зорилготой байдаг. 
-2009 / 03 / 14


Байгууллагын цалин хөлсний систем нь

     
  1.  Байгууллагын зорилго
  2.  Удирлагын философи
  3.  Уламжлал
  4.  Нөөцийн хувиарлалтын бодлого зэргийг тусгаж байдаг.
     
-2009 / 03 / 14Хөдөлмөрт хүнийг идэвхжүүлэх талаархи байгууллагын үзэл баримтлал ямар байхаас үл хамааран байгууллага бүр хөдөлөмөрлөснийх нь төлөө ажиллагчдад нөхөн олговор олгох нь зайлшгүй юм. Энэ нөхөн олговор нь цалин хөлс, урамшууллын системээр дамжин ажилтанд хүрнэ.

 

HR Фото