МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.28%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.73%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
33.00%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.95%
МЕНЕЖМЕНТ
-2009 / 03 / 15

Энэхүү бичиг баримт нь компанийн ДОХ (Дархлалын олдмол х
амшинж)-ийн вирустэй болох нь эмнэлгийн шинжилгээгээр оношлогдсон буюу ийм вирустэй хэмээн сэжигтэй ажилтнуудтай харилцах бодлого, журам юм.
-2009 / 03 / 15

Харин энэ бодлогын загвар нь хуваарьт ажлын цагийг хатуу дагах нь тийм ч чухал биш бизнесүүдэд илүү тохиромжтой юм.  Та мэргэжлийн болон урлагийн хүмүүс, тухайн даалгаврыг биелүүлэхэд зарцуулсан цагаас илүү цаг хугацаандаа хийж гүйцэтгэсэн байдлаар нь ажлын үр дүнг нь хэмждэг бусад хүмүүсийг ажиллуулж байгаа тохиолдолд арай сул бодлоготой байх нь зөв байж болно

-2009 / 03 / 15

Энэ бодлогын загвар нь ажилтны цаг барилт болон ажлын ирц чухал байдаг бизнесүүдэд тохиромжтой. Энэ бодлого нь бизнесийн хэрэгцээ ажилтнуудыг ажилдаа цагтаа ирэхийг шаарддаг бөгөөд ажилдаа ирж чадахгүй болсон үедээ танд мэдэгдэх хэрэгтэй гэсэн сэтгэгдэл ажилтнуудад төрүүлэх зорилготой байдаг. 
-2009 / 03 / 14


Байгууллагын цалин хөлсний систем нь

   
 1.  Байгууллагын зорилго
 2.  Удирлагын философи
 3.  Уламжлал
 4.  Нөөцийн хувиарлалтын бодлого зэргийг тусгаж байдаг.
   
-2009 / 03 / 14Хөдөлмөрт хүнийг идэвхжүүлэх талаархи байгууллагын үзэл баримтлал ямар байхаас үл хамааран байгууллага бүр хөдөлөмөрлөснийх нь төлөө ажиллагчдад нөхөн олговор олгох нь зайлшгүй юм. Энэ нөхөн олговор нь цалин хөлс, урамшууллын системээр дамжин ажилтанд хүрнэ.

 

-2009 / 03 / 14

Хөдөлмөрийн гэрээнд доорхи зүйлүүдийг тусгаж, талууд харилцан тохиролцоно.

 • 1.    ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр;
 • 2.    гүйцэтгэх ажил, үүрэг;
 • 3.    үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ;
 • 4.    хөдөлмөрийн нөхцөл.
-2009 / 03 / 14Хүний нөөцийн эрэлт хэрэгцээг тооцоод горилогчдод тавих шаардлагуудыг тодорхойлсны дараа горилогчдыг өөрт татах үйл ажиллагааг хийнэ.
 Хүний нөөцийн бүрдэлт гэдэг нь хүний нөөцийн сонголтонд орох тохирох горилогчдын хангалттай төлөөлөл бүхий жагсаалт гаргах явдал юм.

-2009 / 03 / 14

ХНМ-ийн үүсэл нь хүний хөгжлийн нилээд эртний түүхтэй холбогдоно. Мэргэжлийн зэрэг дэвийн шатлал, түүнд хүрэх шалгуурууд, хөлсний ажилчид ашиг хуваарилалтанд оролцох анхны хэлбэр, цехийн сургууль, багш шавийн холбоо гэх мэт ажилчдыг сургах, урамшуулах, хөгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанууд дундад зууны үед явагдаж байсан.
-2009 / 03 / 14
Байгууллага хэр үр дүнтэй ажиллаж байгаагаар, өөрөөр хэлбэл өөрийн нөөцийг хэр үр ашигтай ашиглаж байгаагаас байгууллагын өмнөө тавьсан зорилгын биелэлт, түүний өрсөлдөх чадварын бэхжилт шалтгаалж байдаг.   Ашгийн түвшин нь байгууллага бүхэлдээ хэр үр дүнтай ажиллаж байгааг илэрхийлэх бөгөөд ашгийн түвшин нь байгууллагын нөөц бүрийг, тэр дундаа байгууллагын хүний нөөцийг хэр үр дүнтэй ашиглаж байгаагаар тодорхойлогдоно.
HR Фото