МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
20.95%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
30.26%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.84%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.90%
МЕНЕЖМЕНТ
-2009 / 03 / 11

Компани таныг сексийн өдөлт хоргоолтгүй орчинд ажиллах боломжтой байх ёстой.  Сексийн өдөлт хоргоолт нь ажлын харилцаанд хор хохирол учруулдаг буруу үйлдлийн нэгэн хэлбэр юм.  Эрэгтэй ч бай эмэгтэй ч бай нэг ч ажилтан амаар буюу биеэр хүсээгүй сексийн өдөлт хоргоолтонд өртөх ёсгүй.

 Сексийн өдөлт хоргоолт гэдэг нь хүсээгүй, хувь хүнийг доромжилсон, ёс суртахууныг доройтуулсан ааш авир бөгөөд ажлын үр дүнд нөлөөлдөг.

 Сексийн өдөлт хоргоолт гэж тооцохоор зан авир гаргасан ажилтныг ажлаас халах хүртэл сахилгын арга хэмжээ авч болно.

-2009 / 03 / 11


Компанийн байр суурь нь сексийн өдөлт хоргоолт нь ажлын харилцааны нэгдмэл байдалд хор хохирол учруулах буруу зан авирын нэг хэлбэр гэдэгт оршино. Бүх ажилтан ялгаварлан гадуурхах үзлийн бүх хэлбэр, өдөж, хоргоосон, албадсан, үймүүлсэн ааш авир, үүний дотор сексийн өдөлт хоргоолт байхгүй орчинд ажиллах эрхтэй.  Өдөж хоргоосон ааш авир гаргасан хүнд сануулахаас эхлээд ажлаас халах хүртэл сахилгын арга хэмжээ авна.

-2009 / 03 / 11


Байгууллагын ажлын цагт хамаарагдах цалин (хөдөлмөрийн хөлс) бодогдох үйл ажиллагаа, үйлдэлүүдийн жишээ:
- Цайны завсарлага

·        - Галын  бэлтгэл

 - Ажилтныг ажлын байранд байхыг шаардсан хугацаанд гомдол барагдуулах
-2009 / 03 / 11

Энэ удаад бид байгууллагын ажлын цагт хамаарагдах цалин (хөдөлмөрийн хөлс) бодохгүй байх үйл ажиллагаа, үйлдэлүүдийн жишээг танилцуулж байна.
·        Өвчин, баяр, амралтын чөлөө
·        Ажлаасаа түр чөлөөлөгдсөн, ажлын байраа орхиж болох (гэхдээ үйлдвэрийн байраар хязгаарлагдаж болно) хагас цаг буюу түүнээс удаан үргэжлэх хоолны цаг
-2009 / 03 / 11


Ажлын цагийн өмнө, хойно, завсарт нь зарцуулах цаг - Цалин хөлс бодох
-   Барааг өрөх, цааш нь тавих
 
- Банкны ажилтнууд аудит дуусахыг хүлээх
-  
Ажлын шаардлагаар хувцсаа солих, шүршүүрт орох, угаах (тухайлбал химийн бодистой ажилладаг ажилтнууд эрүүл
-2009 / 03 / 11
Ажлын цагийн өмнө, хойно, завсарт нь зарцуулах цаг - Цалин хөлс бодохгүй байх нөхцөлүүд:
        Ажилтнуудөөрсдийн тохь тухын төлөө хувцсаа солих, угаах, шүршүүрт орох

·        Ажил олгогчид мэдэгдээгүй гэрээр хийх ажил

·        Хотоос гадуур ажил хийх үеийн хоолны цаг

·        Ажил дээр авсан гэмтэл ч байсан компанийн эмчид үзүүлэх-2009 / 02 / 12

Хяналтын хуудас нь асуулгатай ойролцоо боловч субъектив хариулт өгөх боломж бага, зөвхөн ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн хариулт өгөхөөр бэлтгэгдсэн байна. Хяналтын хуудас нь 100 хүртэл үйл ажиллагааны талаарх асуулт агуулсан байж болох ба ажил эрхлэгч нь зөвхөн өөрийн зорилтуудад хамаарах хэсэгт л хариулт өгнө.
-2009 / 02 / 12

Ажлын байрны талаар үнэн, бодитой мэдээлэл бүрдүүлэх ёстой.Тэгж чадаагүй бол ажлын байрны тодорхойлолт нь эргэлзээтэй болж, байгууллагын удирдлага болон ажил эрхлэгчдийн эсэргүүцэлтэй тулгарна. Алдаа нь үл алдааг мэдэгдэхүйц багасгах арилгах боломжтой юм.Үүнд:
-2009 / 02 / 12


Ажлын байрны талаарх асуулга нь ажлын байрны талаар мэдээлэл цуглуулах нэг арга бөгөөд асуулгыг ажил
эрхлэгчээр бөглүүлсний дараа өөртэй нь заавал ярилцлага хийх хэрэгтэй.Цуглуулсан мэдээлэл нь ажлын байрны үнэлгээний тогтолцооны зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болох ажлын байрны тодорхойлолтыг бүрдүүлэх нэг үндэс болно.
HR Фото