МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.38%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.69%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.87%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
16.01%
МЕНЕЖМЕНТ
-2008 / 11 / 03

 
Олон жижиг бизнесийн эздийн хувьд өрсөлдөхүйц тэтгэмж тусламжийн багц бий болгохоос авхуулаад байнга өөрчлөгддөг засгийн газрын дүрэм журмыг мөрдөх хүртэл ажил олгогчийн янз бүрийн үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэх нь нэлээн ядаргаатай ажил билээ. Том бизнесээс ялгаатай нь жижиг компаниуд эдгээр асуудлыг хариуцах тусгай хүний нөөцийн хэлтэстэй байх зардлыг дийлдэггүй. Үүний дүнд эдгээр үүрэг хариуцлага эзэнд өөрт нь ногддог. Гэвч эздэд эдгээр үүрэг хариуцлагыг үр дүнтэй гүйцэтгэх цаг зав, туршлага байдаггүй.
-2008 / 10 / 13


Ажлын гүйцэтгэл, бүтээмжийг дээшлүүлэх үүднээс ур чадвар, хандлага, ажлын арга барилд гаргаж буй өөрчлөлтийг сургалт гэнэ.
Эдийн засаг, нийгэм, технологийн өөрчлөлт нь байгууллагын зорилго, стратегийн өөрчлөлтийг шаарддаг. Байгууллагад ажилтнуудыг сургах хөтөлбөрийн зэрэгцээ менежментийн хөгжлийн хөтөлбөр байх ёстой. Тухайн хүнийг шийдвэр гаргах, хүмүүстэй харилцах болон өөрийгөө ухамсарлах чадвар зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай бусад шинж чанар, ур чадварт шинээр суралцуулах эсвэл дээшлүүлэх зорилготой удаан хугацааны, төлөвлөгөөтэй үйл явц юм. 
-2008 / 10 / 12

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт.
Энэхүү функц нь хэрэгцээтэй ажиллах хүчийг төлөвлөх, ажлын байрыг тодорхойлох, ажилд орох хүсэлт гаргагчдыг элсүүлэх, элсэгчдээс ярилцлага авах, мөн шилж сонгон авах, шинээр ажилд орсон ажилчдыг байгууллагатай танилцуулж ажил үүргийн баримжаа олгох хөтөлбөр зэрэг үйл ажиллагааг хамруулдаг.
-2008 / 10 / 12
Хүний нөөцийн бодлого. Улс орон нь хүний нөөцийн бодлогоо зөв боловсруулж, тэдний хүчийг шавхан ажиллавал дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэмэгдэж, улс орны хэмжээнд эдийн засгийн өсөлт явагдах боломжтой юм.

Хичээлийн тойм:
Хүний нөөцийн бодлого боловсруулах
•    Сонгон шалгаруулалт
•    Ажлын чиглүүлэг
•    Үргэлжилсэн суралцалт
•    Гүйцэтгэлийн менежмент
-2008 / 10 / 12


"Боннын" Т.Алтангэрэл (aka_bonnie@hotmail.com)

Монгол улс улс төрийн дотоод зөрчилдөөн, ядуурал, авилгал, хоцрогдол дунд он жилүүдийг үдэж өнгөрөөж байхад хөрш Хятад улсын эдийн засаг, шинжлэх ухаан өдрөөс өдөрт хөгжиж, хүн амын амьжиргааны түвшин дээшилж, дэлхийн бодлогыг тодорхойлох болов. Доройтол, арчаагүй байдал газар авсан нь дотоод гадаадын аливаа шалгуурыг үл дийлэх эмзэг, хүн ам нь нутаг уснаасаа дайжиж, ирээдүй гэх итгэл тун бүрхэг байгаагийх гэмээр.
-2008 / 10 / 12
.Дасан зохицолын хөтөлбөр компанид ажилтан сонгон шалгаруулж авах үйл явцтай нягт холбоотой байдаг учир юуны түрүүнд энэхүү салбарт компаний баримтлах бодлогын талаар дурьдах ёстой.
        Компани өөрийн хүний нөөцийн өсөлт хөгжилд ихээхэн анхаарал тавьдаг. Гаднаас шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахдаа зөвхөн анхан шатны (staff) ажлын байранд авдаг. Үүний тулд санхүүгийн чиглэлийн их, дээд сургууль, жишээ нь МГУ, ГAУ, Санхүүгийн Академийн төгсөгчдөөс мэргэжлийн бэлтгэл хангасан болон англи хэлний өндөр мэдлэгтэй хүмүүсийг сонгон шалгаруулдаг. Бид ажлын туршлагатай хүмүүсийг авахаас илүүтэйгээр шинэ хүмүүст “Эрнст энд Янг” компанид ажиллах дадлага, туршлагыг ажил, сургалтын үйл явцын үр дүнд суулгахыг чухалчилж үздэг
-2008 / 10 / 12


Гадаад оронд салбартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниуд олон улсын түвшинд хүний нөөцөө бүрдүүлэх гурван эх үүсвэр байдаг.

1.  Home-Country Nationals
Home-Country Nationals гэдэг нь олон улсын компанийн гадаад салбаруудад ажиллаж байгаа өөрийн орны иргэн юм. Өөрөөр хэлбэл компанийн төв байран дахь үндсэн ажил, гэр орноосоо хол амьдарч байгаа ажилтан юм.
-2008 / 10 / 12

Ажилд орохыг хүсэгчдээс  хамгийн тохиромжтойг нь сонгон шалгаруулж авах үе шатыг selecting employees гэнэ.  Сонгон шалгаруулалтын зорилго нь байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцэх сайн ажилтныг  олж авах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл ажлыг маш амжилттайгаар гүйцэтгэж чадах хамгийн шилдэг, тохирхуйц  ажил горилогчийг сонгох явдал. Сонгон шалгаруулалт нь хувь хүний ур чадвар, мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар , оюуны болоод физологийн чадавхийг үнэлэх процесс юм.
-2008 / 10 / 12
 Ажил хайж байгаа хүн ажлын ярилцлагад уригдана гэдэг нь ажилд орох хичээл зүтгэл нь амжилттай явагдаж байгааг илэрхийлж байгаа боловч өөрийгөө ажилд орох олон үе шатуудын зөвхөн нэг шатанд нь явж байгаа гэдгээ байнга санах хэрэгтэй. Үнэндээ, ажлын ярилцлага нь сонгон шалгаруулалтын нэг хэсэг боловч өөрөө маш олон үе шаттай процесс юм. Процесс гэдгийг нь тодруулбал, ярилцлагын үе шат маань яг тэд байх ёстой гэж хуульчлагдаагүй учраас ажил горилогч тухайн орохыг хүсэж буй ажлын байрны  онцлогоос шалтгаалж хоероос дөрвөн үе шаттай ажлын ярилцлагад орох тохиолдол бий.
HR Фото