HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.97%
Үнэнч байдал
19.52%
Өрсөлдөх чадвар
19.65%
Бусадтай нийцэх байдал
23.42%
Гадагшаа чанар
0.62%
Ёс суртахуун
21.29%
Өөдрөг үзэл
5.54%
HRM - Хууль, эрх зүйн зөвлөмжүүд
-2016 / 12 / 11
Ажилтан болон ажил олгогчдын хооронд ажлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүссэн ганцаарчилсан ба хамтын харилцаа болон салбар болон үндэсний түвшин дэх хөдөлмөрчид, ажил олгогчдын төлөөлөгчдийн хоорондын харилцаа, мөн тэдгээрээс төртэй хамтран явуулж байгаа үйл ажиллагааг дараахь эрх зүйн актуудыг үндэс болгон зохицуулна..
-2016 / 10 / 26
Монголын Хүний Нөөцийн Институт нийт гишүүд, дэмжигчиддээ хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гардаг асуултуудад мэргэжлийн зөвлөхүүдийн зөвлөгөө зөвлөмжийг хүргэж байна.
HR Фото