HRM / ХНМ
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
ФИЛЛИПИН
0.52%
БНСУ
49.74%
ЯПОН
29.84%
БНХАУ
7.33%
СИНГАПУР
8.38%
ХОНГ КОНГ
3.66%
Байгууллагын соёл
-2022 / 10 / 30
Үйл ажиллагааны ёс зүйн шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний болон нийт ажилтнуудад ажлын байранд хориглох зүйлс ба шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний ажилтны баримтлах ёс зүйн шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Харилцагчтай утсаар ярих соёлын жишиг шаардлагын жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний ажилтны мэргэжлийн шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний ажилтнууд “Хэрэглэгч бүр бидний хувьд эрхэм” гэсэн зарчмаар бүх үйлчлүүлэгчид, хэрэглэгчдэд найрсгаар байнгын анхаарал тавьж, тэвчээртэй, хүлээцтэй харьцана.
-2022 / 10 / 30
Харилцагч, үйлчилүүлэгчтэй мэндлэх, үдэх соёлын жишиг шаардлагын жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний ажилтны хувцаст болон гадаад төрхийн жишиг шаардлагын жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 08 / 20
Менежерүүд сайн ажилтныг тогтвортой ажиллуулах нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, бүтээгдэхүүний борлуулалт, бусад ажилтнуудын сэтгэл ханамж, байгууллагын ажил төлөвлөлт зэрэгт маш сайн нөлөөтэй байдаг гэдэгтэй санал нийлдэг.. Хэрэв менежерүүд эдгээр шалтгаануудыг сайн мэддэг юм бол яагаад шилдэг ажилтнууд ажлаасаа гарах нөхцөл байдал үүсдэг вэ?
HR Фото