Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
20.01%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
32.04%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.57%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.32%
Cургалтанд элсэх хүсэлт
МХНИ-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сертификат олгох сургалтанд элсэх хүсэлт
HR Фото