МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
20.96%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
30.28%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.85%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.87%
HRM- Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт
- 2009 / 02 / 12
Ажлын байрны шинжилгээний тодорхойлолт
  • ·         Ажлын байрны агуулга. Энэ нь биелүүлбэл зохих зорилт, үйл ажилгаа болгох үүрэг юм.
  • ·         Ажлын байрны шаардлага. Энэ нь ажлыг зохих ёсоор гүйцэтгэхэд хувь хүнээс шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, чадвар болон хувийн зан чанар мөн.
  • ·         Ажлын байрны хариуцлага. Энэ нь ажлын эцсийн үр дүнд үзүүлэх нөлөө, бие даан шийдвэр гаргах эрх мэдлийн хэмжээ, ажлын нарийн төвөгтэй байдал, шийдвэрлэх асуудлын ярьвагтай байдал, цар хүрээ, хүний нөөц, хөрөнгө мөнгө, ажлын байр болон тоноглол, хэргэсэл гэх зэрэг хяналт тавих ёстой нөөцийн тоо хэмжээ ба үнэ цэнэ, бусад хүмүүстэй харилцах харилцааны хэлбэр, ач холбогдол зэргээр тодорхойлогдох ажлын байрны хариуцлагын түвшин юм.
  • ·         Ажлын байрыг сонирхолтой болгох хүчин зүйлс. Энэ нь тухайн ажил эрхлэгчийг уг ажилд сонирхолтой эсвэл алива арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд сонирхолгүй болоход нөлөөлж болох тухайн ажлын онцлог шинж юм.
  • ·         Ажлын байрны шинж байдал. Энэ нь ажлын байрны бусад онцлог шинжүүд бөгөөд албан тушаал дэвшин ажилах бололцоо, шинэ ур чадвар эзэмших, шинэ чиглэлээр мэргэжих боломж, шилжин ажилах байдал, ердийн ажлын цагаас өөр хуваариар ажиллах шаардлага, ажлах нөхцөл түүнчлэн ажлын талбар болон тоноглол хэргэслийн хийц загвар, ашиглалт зэрэгт хамаарах эргономик хүчин зүйлсийг багтаасан эрүүл ахуйн болон осол аюулгүйн нөхцөл зэргээр илэрхийлэгдэнэ.
  • ·         Ажлийн байрны тодорхойлолт. Энэ нь байгууллагад ажлын байрны гүйцэтгэх үүрэг буюу хариуцлага, үндсэн зорилтууд, ажлын үр дүнгийн талаар хүлээх хариуцлага болон тайлагнах харилцааг тодорхой бөгөөд товчхон зааж өгдөг. Ажлын байрны тодорхойлолтын агуулгыг ажлын байрны шинжилгээнд үндэслэн гаргана.
Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2016 / 06 / 17
Зан төлөв - энэ бол хувь хүний бодит, тогтвортой сэтгэц зүйн үзэгдлийн нийлбэр цогц бөгөөд тухайн хүний хүрээлэн буй орчинд хандах хандлага, биеэ авч явах байдлаар илэрнэ. Грек хэлнээс орчуулахад " зан төлөв " гэдэг нь онцлог шинж гэсэн утгыг илэрхийлнэ.
Өргөдөл гаргагчийг ярицлагад ирэхэд нөхөрсөг, ажил хэргийн уур амьсгалтай хүлээж авна. Хүрэлцэн ирсэнд баяртай байгаагаа хэлж, ярилцлагад зориулж ямар ч саадгүйгээр ярилцлага хийх цаг гаргаснаа хэлнэ. Хэрэв танд хэцүү биш бөгөөд ялгаварлан үзсэнд тооцогдож болох хувийн асуудлыг асуухгүй байж чадна гэж байгаа бол тухайн хүний сонирхол, хобби гэх зэргээр ярилцлагаа эхэлж болно.
- 2016 / 06 / 10
Сонголтын үйл явцын амжилт бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны үр дүнгээс шууд хамаардаг . Бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа нь олон тооны чадварлаг ажил горилогчдыг цуглуулж чадвал байгууллагын хувьд ажлыг сайн бөгөөд тогтвортой гүйцэтгэх хүнийг сонгож авах боломж нэмэгдэнэ.
- 2016 / 06 / 09
-2016 / 06 / 09
Хүмүүс дуртай ажлаа сайн хийдэг. Та менежер хүнийхээ хувьд хүмүүсийг яаж удирдах талдээр анхаарах ёстой. Та ажилчидадаа алхам бүрийг нь зааж, хийх үйлдэлд нь хязгаарлалт тавиад байхын оронд тэдэнд ажилдаа шийдвэр гаргаж, ажлаа өөрөө мэдэж хийх мэдлийг олгох юм бол тэд өөрт таарах тааламжтай байдлаар ажлаа сайн хийх болно. Үүний үр дүнд ажлын бүтээмж ч өндөр байж, ажилтан тань хүртэл сэтгэл хангалуун үлдэнэ.
-2016 / 04 / 23
Ажилд авах ярилцлаганд орохдоо бид хамгийн сайн талуудаа үзүүлэхийг хичээдэг. Хэдийгээр та ярилцагчтайгаа байхдаа чөлөөтэй байж, яриа үүсгэх тал дээр асуудалгүй байж болох ч зарим зүйлийг хэлэлгүй үлдээсэн нь дээр байдаг. Танд ярилцлагын үеэр хэлж болохгүй 7 зүйлийн тухай хүргэж байна.
-2016 / 04 / 15
Ажил хайж байгаа хүн ажлын ярилцлагад уригдана гэдэг нь ажилд орох хичээл зүтгэл нь амжилттай явагдаж байгааг илэрхийлж байгаа боловч өөрийгөө ажилд орох олон үе шатуудын зөвхөн нэг шатанд нь явж байгаа гэдгээ байнга санах хэрэгтэй. Үнэндээ, ажлын ярилцлага нь сонгон шалгаруулалтын нэг хэсэг боловч өөрөө маш олон үе шаттай процесс юм. Процесс гэдгийг нь тодруулбал, ярилцлагын үе шат маань яг тэд байх ёстой гэж хуульчлагдаагүй учраас ажил горилогч тухайн орохыг хүсэж буй ажлын байрны онцлогоос шалтгаалж хоероос дөрвөн үе шаттай ажлын ярилцлагад орох тохиолдол бий.
HR Фото