МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.38%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.69%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.87%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
16.01%
HRM- Дасан зохицол
- 2009 / 06 / 11
Хөдөлмөр эрхлэхэд хамгийн ихээр нөлөөлдөг хүчин зүйлс (L2)
Судалгаанаас харахад  20.9% буюу нийт 122 судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 63 нь Ажлын байрны сэтгэл ханамж хамгийн чухал хүчин зүйл хэмээн үзсэн байна. Дараа дараачийн байрнуудад 18.2 хувьтайгаар Тушаал дэвших боломж, 13.6 хувьтайгаар  Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал, Сайн цалин хөлс  тус тус орсон байна.
Хамгийн муу үнэлгээ авсан 2 хүчин зүйлс нь Ажлын цаг болон Ажлаас халах дарамт тус тус 423 мөн 331 байна. Ингээд судалгаанд оролцогчдын нийт бүлэг мөн дэд бүлгүүд тус бүрийн хувьд ажлын байрны сэтгэл ханамжыг урам зориг оруулах хамгийн чухал хүчин зүйл хэмээн үзэж буй хэрэг юм.

Хүйс (эр/эм)
Эрчүүд болон эмэгтэйчүүдийн гаргасан үр дүнд анализ хийхэд хүчин зүйлсүүдийг жагсаасан үр дүнд төдийлөн томоохон зөрүү байхгүй байсан байна. Эрчүүд болон эмэгтэйчүүд  хоёулаа  адилхан дөрвөн хүчин зүйлсийг хамгийн чухал урам зориг өгөх хүчин зүйл хэмээн үзсэн байв. Гэсэн хэдий ч тодорхой хэдэн хүчин зүйлсүүдийн хоёр бүлэг нь өөр өөрөөр жагсаасан байна. Жишээ нь эмэгтэйчүүд Сайн цалин хөлс & Зорилгоо биелүүлэх  хэмээх  хүчин  зүйлийг топ 5-н урам зориг өгөх хүчин зүйлийн 9 болон 7-р байрнуудад оруулсан байхад эрэгтэйчүүд харин энэ адилхан хүчин зүйлийг топ 5-аас гадуур 5 болон 6-р байранд оруулсан байна.  2 бүлгүүдийн хооронд дахь хүчин зүйлсүүдийг жагсаасан бас нэг өөр ялгаа нь Талархал & Ажлын цаг хэмээх хүчин зүйл юм. Эрэгтэйчүүд энэхүү хүчин зүйлсийг 9 болон 7-р байранд жагсааж байхад харин эмэгтэйчүүд энэхүү хүчин зүйлсийг 5 болон 5-р байранд тус тус жагсаасан байна.
Энэхүү судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэд эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг бодвол илүү их мөнгө цалин хөлс авах мөн байгууллагын шат дамжлагаар өндөр өөд авирах сонирхолтой байдаг байна.

Насны бүлэг
Гурван насны бүрэгт дүгнэлт хийсэн байна.  /20 настай буюу түүнээс доош, 21-25, 26-30 мөн түүнээс дээш./  Топ 5-н хүчин зүйлсийг жагсаасан байдал нь эдгээр дэд бүлгүүдийн хооронд ижил байсан. Жишээ нь: бүх дэд бүлгүүд нь хэдий байрлал нь бага зэрэг өөр байсан боловч Ажлын байрны сэтгэл ханамж, Шагнал-урамшуулал, Баг хамт олны цог жавхаа, Таатай ажлын нөхцөл болон Ажлын бодит үнэлгээг топ 5-н хүчин зүйлүүдэд оруулсан байв. Гэсэн хэдий ч бусад хүчин зүйлс өөр өөр насны бүлгүүдийн хооронд өөр өөрөөр жагсаагдсан байв. Сайн цалин хөлс хэмээх хүчин зүйлд 21 болон болон түүнээс доош насны бүлэг өндөр ач холбогдол (5-р байранд) өгч байхад 21-25 насныхан 6-р байранд, 26-30 насныхан 9-р байранд харин 31 буюу түүнээс дээш насныхан 6-р байранд тус тус жагсаасан байх жишээтэй. Бас нэгэн сонирхол татахуйц ажиглалт 20 буюу түүнээс доош болон 31 буюу түүнээс дээш насны бүлгүүдийн Таатай ажиллах нөхцөл хүчин зүйлийг жагсаасан байдал байв. Энэ 2 бүлгийнхэн энэхүү хүчин зүйлийг 1-р байранд тавьж байхад харин 21-25 болон 26-30 насны бүлгүүд үүнд бага ач холбогдол өгсөн юм.
Үүнд хариулт болох нэг боломжит тайлбар бол 20 буюу түүнээс доош насныхан дөнгөж хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарч ирж буй бөгөөд машин гэх мэт материаллаг зүйлүүдэд илүү их сонирхолтой харин 31 буюу түүнээс дээш насныхан аль хэдийнээ хариуцлагатай насан дээрээ явж байгаа бөгөөд найдвартай таатай ажлын орчинг илүүд үзэж байна.

 Эх сурвалж: Peter Ebong Ajang . “Assessing the role of work Motivation on Employee Performance” Research report (2008)

Г.Туяа

Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2012 / 07 / 03
Шинж ажилд орсон бол... Арай гэж шинэ, сонирхолтой, дажгүй цалинтай ажил олов уу? Шинэ хамт олонтой хэрхэн зохицох бол, элдэв эвгүй зүйлд орооцолдчих вий, ажилдаа алдаа гаргачих вий гэж хэн бүхэн санаа нь зовдог. Судалгаанаас харахад шинэковуудын 20% нь шинэ хамт олонд шингэж чадаагүйгээс ажлаасаа гардаг. Ямар ч хамт олны дунд “амь гарахад” тань туслах хэдэн дүрмийг мэдэж аваад хэрэгжүүлбэл танд айх зүйл байхгүй болно.
Багаар ажиллах нь ярвигтай нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай уян хатан байдлыг бий болгохоос гадна мотивац, суралцах үйл, бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх бөгөөд эдгээр нь эргээд гүйцэтгэлийг сайжруулдаг байна. Багийн ажлын гүйцэтгэл нь бие даан ажиллаж буй хувь хүмүүсийнхээ хэзээд хол илүү байдаг ажээ.Дэлхийн улс орнуудад үйл ажиллагаа явуулж буй улсын болоод хувийн байгууллагууд гол төлөв эдийн засгийн учир шалтгаанаар бүхий л түвшинд ажиллаж буй хүн хүчнийхээ тоог цөөлж байгаагаас үлдсэн хүмүүс нь ажил хөдөлмөрөө илүү шуурхай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай болдог ажээ.
- 2011 / 07 / 16
Суралцагч байгууллагын хувьд хувь хүн болоод багийн мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх явдлыг хөгжүүлэхийн тулд бүгдээрээ хамтдаа суралцах үйлийг хамгийн чухал гэж үздэг.Хамтдаа суралцах үйлийг дараах нөхцөлд хөгжүүлэх боломжтой байдаг ажээ.
- 2011 / 07 / 15
-2011 / 07 / 15
Суралцаж, гүйцэтгэлээ тасралтгүй үргэлжлүүлэн дээшлүүлдэг үр нөлөө бүхий багийг суралцагч байгууллагын “барилгын блок” хэмээн нэрлэж болно.Баг гэдэг нь нийтлэг нэгэн зорилгыг хангахын төлөө хамтдаа ажиллаж байгаа хязгаарлагдмал тооны хүмүүс юм.Багийн бүрэлдэхүүнд орсон өөр өөр гишүүд нь өөрийн гэсэн өвөрмөц туршлага, ур чадвартай байх бөгөөд тухайлбал хөл бөмбөгийн багт довтлогч, төвийн тоглогчид,хамгаалагчид, хаалгач гэх мэт өөрийн гэсэн тусгай үүрэг бүхий гишүүн багтсан байдаг.
-2011 / 04 / 13
Шинэ ажилд орсон бол...  Арай гэж шинэ, сонирхолтой, дажгүй цалинтай ажил олов уу? Шинэ хамт олонтой хэрхэн зохицох бол, элдэв эвгүй зүйлд орооцолдчих вий, ажилдаа алдаа гаргачих вий гэж хэн бүхэн санаа нь зовдог. Судалгаанаас харахад шинэковуудын 20% нь шинэ хамт олонд шингэж чадаагүйгээс ажлаасаа гардаг. Ямар ч хамт олны дунд “амь гарахад” тань туслах хэдэн дүрмийг мэдэж аваад хэрэгжүүлбэл танд айх зүйл байхгүй болно.
-2010 / 04 / 12
Тухайн ажилтны эрх мэдлийн хүрээнд одоо бодитоор оршиж байгаа болон цаашид бий болох нөхцөл байдалд хувийн ашиг сонирхолоор хандахыг хориглосон заавар дүрэм журмын эмхтгэлийг ажилтнууд уншиж судлах үүрэгтэй.

HR Фото