МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.85%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.44%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.87%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.80%
HRM-Хөдөлмөрийн эрх зүй
- 2009 / 10 / 23
Өөрийн оюуны өмчийг хамгаалах
Халагдсан ажиллагсдын талаар бодлоготой бай

Сэтгэл дундуур үлдсэн хуучин ажиллагсад тань таны хувьд нууцлалын аюул болохоос сэргийл. Нууц бичиг баримтуудыг компаниас авч гарах боломжгүй байх төлөвлөгөөтэй бай. Дараах алхамуудыг дагаж мөрд:

    * Хөдөлмөрийн гэрээг цуцалмагц тэр ажилтныг компаниас гаргаж бай. Ажилтныг халагдахад өөрийнх нь зүйлсийг авахад нь зориулж хэдэн өдөр байлгах нь тэр хүнийг компанид тань үнэ цэнэтэй байж болох цааснууд болон бусад мэдээллүүдийг авч гарахад хүргэнэ. Ажилтан ширээнээсээ хувийн холбогдолтой зүйлсээ авах үед хянагчийг хажууд нь байлцуул.
    * Үйлчлүүлэгчийн жагсаалт, үнийн жагсаалт зэрэг компаний нууц мэдээллүүдийг шууд буцааж өгөх арга хэмжээг ав. Эдгээр бичиг баримтуудыг цаг алдалгүй буцаан өгсөн тохиолдолд ажлаас гарсны төлбөр олгох нөхцөл тавь.
    * Бизнесийн өрөө талбай, ширээ ба хавтасны шүүгээний түлхүүрийг эргүүлж өгөхийг шаард. Хэрэв эргүүлж өгөөгүй бол цоожоо соль.
    * Компьютерийн сүлжээнээс тухайн хүний нууц үгийг шууд устга. Хэрэв хүн танай сүлжээ рүү гэрээсээ холбогдож, маш хялбархан нэвтэрч чухал мэдээллүүдийг татаж авч болдог бол ингэх нь онцгой чухал юм.

Компьютерийн нууц үгнүүдийг ашигла

Компьютерүүдэд эсвэл сүлжээнд нэвтрэхдээ нууц үг ашиглахыг ажилчдаасаа шаард. Ингэх нь зөвшөөрөлгүй хүмүүсийг чухал файлуудаас хол байлгахад туслана. Ажилчдаа өөрийн нууц үгэнд хойрго хандуулахгүй байлга, сар бүр нууц үгийг нь солиул. Нууц үгийг компьютер нь санадаг боломжийг ашиглахгүй байхыг хүмүүсээс шаард. Эс тэгвэл зөвшөөрөлгүй хүн системд нэвтрэхэд хялбар болно. Сүлжээ ашигладаг хүмүүс ширээнээс холдох тохиолдолд сүлжээнээсээ гарч байхыг шаард, ингэвээс зөвшөөрөлгүй хэрэглэгчид тэдний ажлын байрнаас сүлжээнд нэвтэрч чадахгүй болно.

Бүх ажиллагсдаа нууцлалын гэрээнд гарын үсэг зуруул

Бүх ажиллагсаддаа оюуны өмчийн хулгай нь эд хөрөнгийн хулгайн нэгэн адил ноцтой гэдгийг ойлгуул. Нууц эсвэл худалдааны нууц мэдээллийн талаар ажиллагсад хариуцлагтайг илэрхийлсэн нууцлалын гэрээ эсвэл хөдөлмөрийн гэрээндээ нууцлалын заалтыг тусгаж байгуул. Компаний хувьд юуг нууц гэж үзэхээ та тодорхойл. Ингэх нь ямар мэдээлэл танай компанийх, ямар мэдээлэл танай хуучин ажилтаных гэдгийг маш ойлгомжтой ялгаж салгаж өгч байгаа тул нэн чухал юм. Гэрээнд ажилтан нууцлалыг хэрхэн хамгаалах алхамуудыг тусгасан байх ёстой, тухайлбал компьютерийн нууц үгийг ашиглах, албан газраасаа борлуулалтын жагсаалтыг гаргахгүй байх, дискэнд баримтыг хуулахгүй байх гэх мэт.

Баримт бичгүүддээ хяналт тавь

Нууц эсвэл худалдааны нууц мэдээллийг авах хатуу журмыг тогтоож хэрэгжүүл. Нууц мэдээлэлд нэвтрэх шатлалыг ажиллагсдынхаа дунд тогтоо-зөвхөн харах шаардлагатай хүмүүсд л зөвшөөрөл олго. Жишээлбэл худалдааны төлөөлөгчид өөрийн нутаг дэвсгэрийн худалдан авагчийн холбоо барих мэдээлэл хэрэгтэй болж болох юм. Гэхдээ худалдааны төлөөлөгчид нийт үйлчлүүлэгчдийн жагсаалт шаардлагагүй ба тооцооны мэдээлэлд нэвтрэх шаардлагагүй юм. Гол цахим бичиг баримтуудаа (худалдан авагчийн мэдээллийн сан гэх мэт) "read only" болгон тэмдэглэ. Ингэснээр өөрчлөлт оруулах эсвэл дискэнд хуулбарлах боломжгүй болно.

Сониуч харцыг өөртөө бүү хандуул

Нууц мэдээллийг сонирхох гэж буй хүмүүст хялбар боломж бүү олго. Өөрийн ажилтан бүрийг хамгаалалтын анхан шатны тодорхой арга хэмжээ авахыг шаард. Бичиг баримтуудыг хэзээ ч бүү ил байлга. Хэрэглэж дууссан бол эсвэл ширээнээсээ хол байх үедээ бичиг баримтуудаа хавтсанд нь далд хийж бай. Өөрөө байхгүй үедээ хавтасны шүүгээ болон ширээгээ түгжиж бай. Хэрэглээгүй үедээ компьютерийн файлуудаа хааж бай. Мөн ширээнээсээ холдох үедээ файлаа дэлгэц дээрээ хэзээ ч бүү үлдээж бай.
Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2016 / 04 / 20
Ажил эрхэлтийг зогсоох нь ажил олгогч болон менежерийн хувьд шийдвэрлэхэд төвөгтэй асуудлуудын нэг бөгөөд энэ нь бизнесийн чухал хэсгийн нэг юм. Хэрэв ажил олгогч энэ асуудалд анхааралтай хандахгүй бол ажлаас халах процессын явцад гаргасан алдаанууд тань хуулийн байгууллагын өмнө таны эсрэг зэвсэг болно.
Ээлжийн амралтын олговрыг тодорхойлохдоо амралт олгохын өмнөх 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг 12-т хувааж нэг сарын дундаж цалин хөлсийг гаргах бөгөөд гарсан тоог байгууллага нэгжид мөрдөж буй сарын ажлын өдрийн тоонд хувааж нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг тооцон гаргана. Нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг ажилтны ээлжийн амралтын өдрөөр үржүүлэн ажилтанд олговол зохих ээлжийн амралтын олговрын хэмжээг тодорхойлно.
- 2016 / 04 / 15

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр  Улаанбаатар хот
НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ
НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ. Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тогтоож, тэдгээрийг тэмдэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 2012 / 03 / 10
-2011 / 11 / 28
Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлого, Тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогод хувь хүний орлогын албан татварын жилийн 84000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлэх үү?   
Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 24.1-т заасан хөнгөлөлтийг зөвхөн тус хуулийн 11.1.1-11.1.6-д заасан орлогод үзүүлнэ гэж заасан.
-2011 / 09 / 16
Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласны, илvv цагаар ажилласны нэмэгдлийн доод хэмжээг Хөдөлмөрийн тухай хуулиар тогтоосон байдаг. Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтанг нөхөн амруулаагvй бол дундаж цалин хөлсийг 2,0 дахин, илvv цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтанг нөхөн амруулаагvй бол тvvнд 1,5 дахин, тvvнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдvvлсэн цалин хөлс олгох ёстой. Хуулиар доод хэмжээг нь тогтоосон нэмэгдэл хөлсний хэмжээг хамтын болон хөдөлмөрийн гэрээгээр нэмэгдvvлэн олгож болно. Харин хуульд заасан хэмжээнээс доогуур хэмжээгээр тогтоож болохгvй.
-2011 / 07 / 04
Нийгмийн даатгалын байгууллага тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх асуудлыг өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх бөгөөд өргөдлийг тухайн сарын 15-наас өмнө авсан бол мөн сарын 01-ний өдрөөс, тухайн сарын 15-ны өдрөөс хойш авсан бол дараа сарын 01-ний өдрөөс эхлэн өөрчлөгдсөн тэтгэврийг олгоно. Тэтгэвэр авагч нь тэтгэвэр тогтооход баримталсан шимтгэл төлсөн хугацаа, хөдөлмөрийн хөлсний өөрчлөлтийн талаар нийгмийн даатгалын байгууллагад тухай бүр нь мэдэгдэх үүрэгтэй. Тэтгэврийн хэмжээг анхны тэтгэвэр тогтоолгосон дундаж цалингаас бодож өөрчлөн тогтооно. Амьжиргааны өртгийн өөрчлөлттэй уялдуулан, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх индексийг “нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл”-ийн саналыг үндэслэн засгийн газар тогтооно.
HR Фото