МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
19.55%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
32.27%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.71%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.41%
HRM- Шагнал урамшуулал
- 2011 / 03 / 17
ЦАЛИНГИЙН ТООЦООНЫ СИСТЕМ

Цалингийн тооцооны системийн боломжууд

 • Акт, амралт, жирэмсний амралтын мөнгө, цалингийн татварын менежментийн дагуу ажиллахаас гадна татварын хууль өөрчлөгдөхөд өөрчлөлтийн дагуу уян хатнаар ажиллах боломжтой.
 • Байгууллагын онцлогоос хамаарсан ямар ч тооцоололтой цалингийн томъёог хялбархан угсарч цалингаа хүссэн үедээ бодно
 • Цалингийн бодолтонд дурын үзүүлэлтийг хялбархан нэмж хасна
 • Цалингийн бодолтонд валютын үзүүлэлт оруулан валютаар цалин бодох боломжтой.
 • Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөний дагуу нэг ажилтны хувьд хэдэн ч хэлтэс дээр цалин бодох боломжтой.
 • Амралтын хуваарь, төлөвлөгөө, баярын өдрүүдийг тохируулах боломжтой
 • Акт, амралтын мөнгө бодоход өмнөх саруудын нийт цалин автоматаар бөглөгдөнө
 • НДШ, ХАОАТатварын тооцоог өссөн дүнгээс бодож зөрүүг тооцно
 • Excel, Word, XML, HTML, PDF форматаар өгөгдлийг экспортлоно
 • MS Excel, XML форматаар өгөгдлийг импортлоно
 • Цалингийн мэдээг ажилтнуудад и-мэйлээр болон мессежээр илгээх боломжтой.
 • НДШ-ийн дэвтэр дээр цалингийн мэдээг хэвлэнэ
 • Санхүүгийн системрүү хэлтэс тасгуудын цалингийн мэдээг автоматаар гүйлгээ хийх болон санхүүгийн системээс ажилтнуудтай холбоотой авлагын тооцоог цалин бодолтонд татах боломжтой.
 • Нийгмийн даатгалын вэбээр авдаг экселийн файлыг програмаас гаргах боломжтой.
 • Сар бүрийн банкруу өгдөг цалингийн мэдээний эксел загварыг гаргах боломжтой.
 • Хэрэглэгч хүссэн тайлангаа  хүссэн үзүүлэлтүүдээр угсран авах боломжтой.
 • НДШ, ХАОАТ-ын тайлан болон бусад хэрэгцээт тайланг хурдан хугацаанд шуурхай гаргаж өгөнө.

Системийн  модулиуд

1.      Цалингийн бодолт

Энэ модуль нь цалингийн системийн бүх мэдээллийг нэгтгэн цалингийн бодолтыг хийдэг, нягтлангийн ажиллах үндсэн модуль юм. Цалингийн загварыг хүссэн хэлбэрээрээ үүсгэн шаардлагатай үедээ хэзээ ч цалингаа бодож болохоос гадна дараах боломжуудтай.

 • Эксел рүү мэдээллээ экспортлоно
 • Байгууллагадаа тохирсон шинэ загварууд үүсгэнэ
 • Тухайн цалин бодолтонд ашиглах үзүүлэлтүүдээ хүссэнээрээ нэмж хасна
 • Авлага татна

2.      Цалингийн жагсаалт

өнгөрсөн саруудын цалингийн бодолтын түүхийг нэгдсэн байдлаар харуулах бөгөөд хэлтэс, огноо, ажилтнаар зэрэг шүүлт, хайлтын тусламжтайгаар шаардлагатай мэдээллээ сонгон үзэх боломжтой.

3.      Цалингийн гүйлгээ

Бодогдсон цалингийн дүнгээр санхүүгийн систем рүү хийх гүйлгээг нэг удаа тохируулж өгснөөр нэг үйлдлээ олон дахин хийх, алдаатай хийх зэрэг нэмэлт ажлуудаас зайлсхийж чадна.

4.      Актны мөнгө бодох

Ажилтан өвдсөн үед байгууллагаас болон нийгмийн даатгалаас олгох тэтгэмжийг эмнэлгийн хуудасны дугаар, өвчтэй байсан хугацааг оруулснаар автоматаар бодогдох ба хянаж шалган цалингийн бодолтонд тусгана. Актны мөнгийг бодоход шаардагдах өмнөх 3 сарын нийт цалин болон ажилласан хоног автоматаар бөглөгдөнө.

 • Актны мөнгө бодох
 • Актны мөнгөний жагсаалт
 • Актны мөнгөний хувь

5.      Амралтын мөнгө бодох

Хүний нөөцийн програмд бүртгэгдсэн амралтын тушаалыг үндэслэн сүүлийн 12 сарын цалингийн дунджийг ашиглан Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулийн дагуу амралтын хоногт тохирох цалинг бодох ба амралтын мөнгийг бодоход шаардлагатай өмнөх саруудын нийт цалин болон ажилласан хоногийн мэдээлэл автоматаар бөглөгдөнө.

 • Амралтын мөнгө бодох
 • Амралтын мөнгөний жагсаалт
 • Амралтын мөнгөний хувь

6.      Жирэмсний мөнгө бодох

Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулийн дагуу жирэмсэн болон амаржсан эхчүүдэд жирэмсний болон амаржсаны 120 хоногийн цалинтай амралт олгоно.

 • Жирэмсний мөнгө бодох
 • Жирэмсний мөнгөний жагсаалт

 

7.      Цалингийн мэдээг и-мэйлээр илгээх

8.      Цалингийн мэдээг мессежээр илгээх

9.      Ажлын наряд

Үйлдвэрийн газрууд болон зарим хийснээр цалинждаг байгууллагад энэ модуль ашиглагдах  ба гүйцэтгэлийн норм бүхий тарифтай ажил гүйцэтгэдэг ажилтны хийсэн ажлыг очиж ажилласан хэлтэс тус бүрээр бүртгэж цалинг тооцоолно. Ажлын наряд оруулахын тулд ажлын нэр болон тарифыг (ажлын үнэлгээ) урьдчилан оруулсан байх шаардлагатай.

Системд урьдчилан тодорхойлсон маш олон тайлангийн загваууд байх бөгөөд эдгээр загварын дагуу та шаардлагатай тайлан мэдээгээ авч болох ба байгууллагынхаа онцлогоос хамаарсан нэмэлт тайлангуудыг хүссэн хэлбэрээрээ үүсгэх боломжтой:

 • Урьдчилгаа цалин
 • Сарын сүүл цалин
 • Урьдчилгаа цалин олгох хүснэгт
 • Цалингийн карт
 • НДШ-ийн тайлан
 • Жирэмсний тэтгэмжийн тайлан
 • Амралтын мөнгө бодсон тооцоо
 • Актын мөнгөний жагсаалт
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгосон жагсаалт г.м тайлангуудтай.

Системийг ашигласнаар гарах үр дүн

 • Акт, амралт болон татвар суутгалын хувь зэрэг үзүүлэлтүүдийг урьдчилан тохируулснаар санамсаргүй алдаа, ажлын хариуцлага алдахаас сэргийлж чадна
 • Өмнөх сарын аль нэг үзүүлэлтийг дараа сард шилжүүлэх хэрэгслийг ашигласнаар сар бүр мэдээллээ олон давтан оруулах болон зөрүү буруу шивэхгүй байх болно
 • Хувь хүний регистр, картын болон ЭМД-ийн дугаар зэрэг мэдээллийг нэг удаа оруулна
 • Амралтын өдрийн төлөвлөгөөг оруулснаар илүү цаг болон баяр ёслолын цагийн нэмэгдэл нь автомат бодогдоно
 • Ээлжийн амралтын төлөвлөгөө, хуваарь урьдчилан тохируулснаар тухайн ээлжийн амралт бодогдох ажилчдын нэрсийг мэдээлэх ба амралтын мөнгө орхиж бодохоос сэргийлнэ
 • Таны хийсэн гүйлгээг бусад хэрэглэгчид засах, устгах боломжгүй учраас бусдын хариуцлагагүй үйлдлээс өөрийгөө хамгаалж чадна
 • Цалингийн систем нь танд ажилтнуудынхаа цалинг алдаагүй зөв тооцолох, хэрэгцээт тайлан балансыг төвөггүй авахад тань туслана.
 • Таны цаг хугацааг хэмнэж, санамсаргүй алдаа гаргах, ажлын хариуцлага алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд туслана.
 • Цалингаа цагт нь тавих, ажилтнуудын сэтгэл ханамжийг өндөрт байлгах, үргүй зардлыг бууруулахад тань туслана.

Холбогдон ажилладаг системүүд

 • Санхүү, НББ-ийн Даймонд систем
 • Цаг бүртгэлийн систем
 • Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем

Эх сурвалж: http://ibi.mn/
Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2016 / 12 / 30
Хүн хэдийгээр хамтын хөдөлмөрт оролцдог хэдий ч хувийн хэрэгцээ, сонирхлоо хэзээ ч орхидоггүй.
Шагнал урамшуулалын мэргэжилтнүүд ажилтнуудынхаа хэрэгцээ түүнчлэн зардлыг байнга тэнцвэртэй байлгах ёстой. Влерикбизнесийн сургуулийн гаргасан “C&B” лидерүүд гэсэн судалгаагаар шагнал урамшуулалын мэргэжилтнүүдийн талаас багагүй хувь нь л бизнесийнхээ стратегийг шагналын бодлого болгон хөрвүүлэх чадвартай байдаг аж.
- 2015 / 05 / 15
Цалин хөлсийг дотор нь 4-н бүрэлдэхүүн хэсэгт хуваадаг.Үүнд:
1. Үндсэн цалин
2. Нэмэгдэл цалин
3. Нэмэгдэл
4. Шагнал урамшуулал орно.
- 2011 / 11 / 28
-2010 / 07 / 14
Хүмүүн гэгч байгалийн амьтан болохын хувьд эгэл махан биетэй, хүсэл сэтгэлийн үйлтэй, далд ухамсар зөн билгийн шинжтэй, нийгмийн амьтан болохын хувьд санаачлагч, оюунлаг шинжтэй юм. Хоол унд, орон байр зэрэг материаллаг хэрэгцээ, өөрийгөө нотлох, сэтгэл хангалуун байх, үнэ цэнэтэй хөдөлмөр эрхлэх, оюуны хэрэгцээ үйл ажиллагааг нь зохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр хэрэглээнд нөлөөлөх замаар хүмүүсийг идэвхжүүлдэг.
-2010 / 01 / 31
Шинэ ажлын байр хайж байгаа эсвэл одоо байгаа ажилдаа сэтгэл хангалуун байхын тулд цалингаа нэмэгдүүлэхээр тохирмоор байна уу? Гэхдээ мэдээж энэ нь амаргүй байх нь тодорхой юм. Ажил олгогч эсвэл дарга та 2-ын шаардлага нэгэн цэгт огтлолцож байвал эерэг үр дүн гарах боломжтой юм. Тиймээс та хангалттай мэдээлэл, сайн бэлтгэлтэй байснаар тохиролцоонд хүрж цалингаа нэмэгдүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.
-2009 / 10 / 23
Шагнал гэхээр л заавал мөнгө байх ёстой гэж үү? Шагнал хүнийг урамшуулж, идэвхжүүлж, илүү урам зоригтой болгодог. Шагнал олон төрөл байж болно. Менежментийн шинжлэх ухаанд хүний 4-5 хэрэгцээг тодорхойлсон байдаг. Тэгээд эдгээр хэрэгцээгээ доороос нь дээш нь дараалуулдаг. Тэгвэл хамгийн доод талын хэрэгцээ нь мэдээж хүний амьд явах хэрэгцээ, тэгээд мөнгөн урамшуулал, хүний нийгэмтэй харьцах харьцаа, бусдад танигдах хүсэл, өөрийгөө илтгэх зэргээг дараалдаг байна. Хүн олон жил ажиллаад, бусдад хүндлэгдээд ирэхээр мөнгөн шагнал тухайн хүнийг төдийлөн урамшуулж чададгүй, харин бусдад танигдах, өөрийгөө илтгэж харуулж буй нь тухайн хүмүүст урамшуулал болж чаддаг.Тэгвэл дөнгөж ажилд орсон буюу залуу ажилчидыг мөнгөн шагнал илүү урамшуулдаг гэж үздэг байна.

HR Фото