HR plus карт
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.23%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
30.07%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.78%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.87%
HRM - МАЯГТУУД
- 2016 / 10 / 19
HR Forms - Хүний нөөцийн маягтууд/нэгдсэн жагсаалт /Хандах эрх L3/
Монголын Хүний Нөөцийн Институт нийт гишүүд, дэмжигчдийнхээ хүсэлтээр "Хүний нөөцийн маягтууд"-н загваруудыг цувралаар хүргэж байна. Эрхэм та өөрт хэрэгцээтэй байгаа маягтын талаар сэтгэгдэл гэсэн хэсэг тодорхой бичиж үлдээнэ үү.

Хүний нөөцийн маягтууд / нэгдсэн жагсаалт /Хандах эрх L3/

HRF01 - Хүний нөөцийн төлөвлөлт ба хяналт /HR Planning & review/

- HRF01/01
- HRF01/02
- HRF01/03
- HRF01/04
- HRF01/05

HRF02 - Ажилд авах үйл ажиллагаа /Recruitment & Selection/

- HRF02/02 - Ажлын зар гаргах загвар
- HRF02/04 - Анкетийн үнэлгээний маягт

HRF03 - Шинэ ажилтныг дасан зохицуулах /On-boarding for new hires/

HRF03/01 - Дасан зохицолын хөтөлбөр /AB level/
HRF03/02 - Дасан зохицолын төлөвлөгөө /C level/
- HRF03/02 - Дасан зохицолын үнэлгээний маягт


HRF04 - Сургалт ба хөгжлийн хөтөлбөр /People development & training program/

HRF04/01 - Сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох маягт
- HRF04/05 - Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө
- HRF04/07 - Сургалтын үнэлгээний маягт

HRF05 - Гүйцэтгэлийн үнэлгээ /Performance Appraisal/

HRF05/01 - 360 Үнэлгээний маягт
- HRF05/02 - KPI Үнэлгээний маягт
- HRF05/03 - MBO Үнэлгээний маягт

HRF06 - Ажилтны урамшуулал ба сэтгэл ханамж /Employee motivation & satisfaction/


HRF07 - Ажилтанд үзүүлэх үйлчилгээ /Personnel service/

HRF07/01 - Чөлөөний хуудас
- HRF07/02 - Ээлжийн амралтын хуваарь

HRF08 - Ажлаас чөлөөлөх, халах үйл явц /Lay-off/Dismissal process/

HRF08/02 - Ажил хүлээлцэх маягт
HRF08/03 - Ажил байдлын тодорхойлолтын маягт


HRF09 - Байгууллагын хөгжил ба үр ашигт байдал /Organization development & organization effectiveness/

HRF09/01
- HRF09/02
- HRF09/03
- HRF09/04

HRF10 - Хүний нөөцийн хамтын ажиллагаа /HR Co-operation/

HRF10/01
- HRF10/02
- HRF10/03
- HRF10/04
- HRF10/05

HRF11 - Бусад /Other/

HRF11/01
- HRF11/02
- HRF11/03
- HRF11/04
- HRF11/05
Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
HR Фото