Санал асуулгууд
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
18.23%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
34.13%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.27%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.28%
Танай байгууллагад хүний нөөцийн асуудлыг ямар алба хэлтэс хариуцдаг вэ?
Захирал, дэд захирал шууд хариуцдаг
17.80%
Захиргааны ажилтан хавсран гүйцэтгэдэг
17.55%
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, менежер
31.19%
Хүний Нөөцийн Газар, алба, хэлтэс
33.46%
HR Фото