Санал асуулгууд
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.72%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.29%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.93%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
16.01%
Танай байгууллагад хүний нөөцийн асуудлыг ямар алба хэлтэс хариуцдаг вэ?
Захирал, дэд захирал шууд хариуцдаг
17.81%
Захиргааны ажилтан хавсран гүйцэтгэдэг
17.52%
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, менежер
31.24%
Хүний Нөөцийн Газар, алба, хэлтэс
33.42%
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
10.22%
Үнэнч байдал
18.22%
Өрсөлдөх чадвар
20.44%
Бусадтай нийцэх байдал
24.11%
Гадагшаа чанар
0.89%
Ёс суртахуун
20.56%
Өөдрөг үзэл
5.56%
HR Фото