Санал асуулгууд
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
18.30%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
33.58%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.32%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.72%
Танай байгууллагад хүний нөөцийн асуудлыг ямар алба хэлтэс хариуцдаг вэ?
Захирал, дэд захирал шууд хариуцдаг
17.81%
Захиргааны ажилтан хавсран гүйцэтгэдэг
17.56%
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, менежер
31.18%
Хүний Нөөцийн Газар, алба, хэлтэс
33.45%
HR Фото