HR plus карт
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
АНУ
22.11%
ФИЛЛИПИН
1.26%
БНСУ
40.42%
ЯПОН
21.26%
БНХАУ
6.74%
СИНГАПУР
5.68%
ХОНГ КОНГ
2.32%
HR Plus | Нэгтгэл
HR PLUS: АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, БОЛОВСРУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ | ЗАГВАР - 23091801
Журмын зорилго: Энэхүү журам нь ажил олгогч нь хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны явцад ажлын зайлшгүй шаардлагын улмаас ажилтнаас шаардлагатай мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075).....
Энэ мэдээллийг үзэхэд таны хэрэглэгчийн түвшин хүрэлцэхгүй байна. Та 7000-1075, 9901-4224 дугаарт хандаж түвшингөө нэмүүлнэ үү.
- 2023 / 09 / 30
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын хүний нөөцийн чиг үүргийн үндсэн фунцуудыг хэрэгжүүлэх
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын болон салбар нэгжүүдийн олон улсын байгууллагуудтай харилцах гадаад харилцаа болон олон улсаас бараа захиалж ачуулах захиалгын асуудлыг хариуцаж ажиллана.
- 2023 / 09 / 25
Албан тушаалын зорилго: Хүний нөөцийн функцуудыг бүрэн системтэйгээр хэвшүүлэх, хамгийн шилдэг боловсон хүчнийг сонгох, ажиллагсдын бүтээмжтэй сэтгэл хангалуун ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай ажлуудыг бодлоготойгоор зохицуулах, байгууллагын дотоод соёлыг төлөвшүүлэх
- 2023 / 09 / 22
-2023 / 09 / 10
Албан тушаалын зорилго: Офисийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах ажлыг зохион байгуулж хяналт тавих, ажиллагсдад үр ашигтай ажиллах нөхцөлийг бий болгох. (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2023 / 09 / 10
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад Захирал, бусад захиргааны ажилтан, ажилтан нарт туслалцаа үзүүлэх, офисын дотоод орчин, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, тавилга эд хогшил зэргийн бүрэн бүтэн байдал, цэвэр цэмцгэр байдал болон бичиг хэргийн урсгалд хяналт тавих (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2023 / 09 / 10
Албан тушаал / ажлын байр/-ын зорилго: Санхүү, бүртгэлийн албаны чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад удирдлагын багийг өдөр тутмын санхүү, бүртгэлийн мэдээллээр хангах, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад эдийн засаг, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
HR Фото