МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.78%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.52%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.90%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.75%
HRM-Хөдөлмөрийн эрх зүй
-2009 / 04 / 06

Төрийн байгууллагад ажилладаг гишүүдийхээ хүсэлтийн дагуу "Төрийн байгууллагын албан хаагчийн гэрээ"-ний загварыг толилуулж байна.
-2009 / 04 / 05

Нэг талаас байгууллагыг төлөөлөн,  нөгөө талаас мэргэшил, чиглэлийн гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадвартай хооронд иргэний гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадварыг байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаанд ашиглаж,  компанийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулийн 22, 25, 41, Монгол Улсын Иргэний хуулийн 32 дугаар бүлгийг үндэслэн дор дурдсан нөхцөлөөр энэхүү гэрээг хэлэлцэн байгуулíà. Энэхүү гэрээний зорилго нь иргэний  гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадварыг компанийн үйл ажиллагаанд ашиглан хамтарч ажиллан харилцан туслалцахад чиглэгдэнэ.

-2009 / 04 / 05

Төрийн 3ахиргааны байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийнхээ хүсэлтээр Төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээг толилуулж байна.
-2009 / 04 / 05

    

       
Талууд  энэ гэрээнд  нийцүүлэн шинжлэх ухаан, техникийн үйл ажиллагааны хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх, шинэ техник,технологи зохион бүтээх, өөрсдийн тус тусын дүрмэнд болон эдийн засгийн сонирхолд нийцсэн аж ахуйн нийтлэг зорилтыг хангахын тулд хамтарсан үйл ажиллагаа явуулна.

-2009 / 04 / 04


Монгол Улсын Иргэний хуулийн 359-368 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмыг баримтлан дор дурдсан нөхцөлөөр энэхүү гэрээг хэлэлцэн байгуулав.

-2009 / 04 / 02

Энэ удаад бид эрхэм Танд хөдөлмөрийн гэрээний англи хэл дээрх хувилбарыг танилцуулж байна.
-2009 / 03 / 31

Энэ удаад хөдөлмөрийн эрх зүй буландаа Хамтын үйл ажиллагааны гэрээг гишүүний хүсэлтээр танилцуулж байна.
-2009 / 03 / 31

Хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн баримт бичиг болох хөдөлмөрийн гэрээний загвар та бүхэндээ хүргэж байна.
HR Фото