HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.49%
Үнэнч байдал
19.77%
Өрсөлдөх чадвар
20.08%
Бусадтай нийцэх байдал
23.74%
Гадагшаа чанар
0.58%
Ёс суртахуун
20.56%
Өөдрөг үзэл
5.78%
HRM - СУДАЛГАА, ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ
-2021 / 05 / 01
Та хэр их ажил амжуулж байгаа тань хамаагүй бөгөөд таныг оройтож ирснээр тань л дүгнэх юм. Энэ нь шудрага бус санагдаж байгаа биз, үгүй гэж үү? Судлаачид судалгааны үеэр “morning bias” гэх зүйлийг олж нээсэн байна.
-2021 / 03 / 24
Ажилтнуудын 55% нь удирдлагаасаа “баярлалаа” гэх үг сонсох нь тэднийг сэтгэл хангалуун байхад нөлөөлдөг гэжээ. Сонирхолтой нь тэдний 28% нь бэлгийн карт эсвэл байгууллагын шагнал байсан ч олон нийтэд ажлаа сайн хийгдсэн гэж хүлээн зөвшөөрөгдөх нь тэднийг аз жаргалтай болгодог гэсэн байна.
-2021 / 03 / 10
Монгол Улсад 2020 оны байдлаар нийт хүн амын 1 618.2 мянга нь эмэгтэйчүүд байна. Тэдгээрийн 5.4 хувь нь өрх толгойлсон бөгөөд 54.4 хувь нь сонгуульдаа идэвхтэй оролцдог.
-2019 / 09 / 03
Багийн үр дүнгийн оношлогоогоор дамжуулан тухайн багийн нөхцөл байдлыг бодитоор тодорхойлж багийн үр дүн ба бүтээмжийг дээшлүүлэх арга замаа тодорхойлоход хялбар болно.
-2019 / 09 / 02
Сонгон шалгаруулалтын тест нь дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор боловсруулагдсан тест бөгөөд сайн зан төлөв гэдэг ойлголтыг нарийвчлан задалж оношилдог. Мөн Сонгон шалгаруулалтын тест нь оношлуулагчийн зан төлвийн онцлог ажлын гүйцэтгэл болон харилцаанд үзүүлдэг нөлөө, төрөл бүрийн ажил мэргэжилд тохирох байдал, гүйцэтгэлийг бууруулдаг эсвэл дасан зохицоход нөлөөлдөг хүчин зүйлс зэргээр оношлуулагчийн зан төлөвт олон талаас нь дүн шинжилгээ хийдэг. Сонгон шалгаруулалтын тестээр дамжуулан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, зүй зохистой хэлбэрээр сайн зан төлөвтэй хүнийг олох боломжтой.
-2017 / 06 / 04
Дэлхийн 127 орны сарын дундаж цэвэр цалингийн зэрлэлийг тогтооход ОХУ - 64, БНХАУ-49, Монгол Улс-92 дугаарт орсон байна. Харин Азийн бүсдээ 41 улсаас 28 орсон байна.
-2011 / 07 / 15
Багаар ажиллахын ач тусын талаар дэлхийн олон оронд янз бүрийн судалгаа явуулсан байдаг. Харин энэ удаад Америкийн "Сургалт Хөгжлийн нийгэмлэг"-ээс явуулсан багийн үйл ажиллагааны ач тусын талаарх судалгаанд хүний нөөцийн хөгжлийн 230 мэргэжилтэн оролцсон бөгөөд дараахь үр дүн гарчээ
-2011 / 07 / 06
Өнөөдрийн байдлаар манайд нийт 55.9 мянган аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байгаагаас 32.1 мянган нь тогтмол үйп ажиллагаагаа явуулдаг. Бүртгэлтэй нийт нэгжийн 80.1 хувь нь 1-9 ажилтантай жижиг нэгж эзэлж байгаа бол 50-иас дээш тооны ажилтантай том аж ахуйн нэгж 3.8 хувийг эзэлдэг.
-2011 / 06 / 15
Анх 1918 онд хүн амын тооллого хийгдэхэд манай улс 647.500 хүнтэй байжээ. Харин 93 жилийн дараа буюу 2011 онд 2.754.685 хүн амтай болжээ
HR Фото