МЕНЕЖМЕНТ
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
7.77%
Үнэнч байдал
22.01%
Өрсөлдөх чадвар
17.80%
Бусадтай нийцэх байдал
19.09%
Гадагшаа чанар
1.29%
Ёс суртахуун
24.60%
Өөдрөг үзэл
7.44%
HRM-Хөдөлмөрийн эрх зүй
- 2010 / 12 / 04
Өөрийн оюуны өмчийг хамгаалах (L2)
Халагдсан ажиллагсдын талаар бодлоготой бай

Сэтгэл дундуур үлдсэн хуучин ажиллагсад тань таны хувьд нууцлалын аюул болохоос сэргийл. Нууц бичиг баримтуудыг компаниас авч гарах боломжгүй байх төлөвлөгөөтэй бай. Дараах алхамуудыг дагаж мөрд:

    * Хөдөлмөрийн гэрээг цуцалмагц тэр ажилтныг компаниас гаргаж бай. Ажилтныг халагдахад өөрийнх нь зүйлсийг авахад нь зориулж хэдэн өдөр байлгах нь тэр хүнийг компанид тань үнэ цэнэтэй байж болох цааснууд болон бусад мэдээллүүдийг авч гарахад хүргэнэ. Ажилтан ширээнээсээ хувийн холбогдолтой зүйлсээ авах үед хянагчийг хажууд нь байлцуул.
    * Үйлчлүүлэгчийн жагсаалт, үнийн жагсаалт зэрэг компаний нууц мэдээллүүдийг шууд буцааж өгөх арга хэмжээг ав. Эдгээр бичиг баримтуудыг цаг алдалгүй буцаан өгсөн тохиолдолд ажлаас гарсны төлбөр олгох нөхцөл тавь.
    * Бизнесийн өрөө талбай, ширээ ба хавтасны шүүгээний түлхүүрийг эргүүлж өгөхийг шаард. Хэрэв эргүүлж өгөөгүй бол цоожоо соль.
    * Компьютерийн сүлжээнээс тухайн хүний нууц үгийг шууд устга. Хэрэв хүн танай сүлжээ рүү гэрээсээ холбогдож, маш хялбархан нэвтэрч чухал мэдээллүүдийг татаж авч болдог бол ингэх нь онцгой чухал юм.

Компьютерийн нууц үгнүүдийг ашигла

Компьютерүүдэд эсвэл сүлжээнд нэвтрэхдээ нууц үг ашиглахыг ажилчдаасаа шаард. Ингэх нь зөвшөөрөлгүй хүмүүсийг чухал файлуудаас хол байлгахад туслана. Ажилчдаа өөрийн нууц үгэнд хойрго хандуулахгүй байлга, сар бүр нууц үгийг нь солиул. Нууц үгийг компьютер нь санадаг боломжийг ашиглахгүй байхыг хүмүүсээс шаард. Эс тэгвэл зөвшөөрөлгүй хүн системд нэвтрэхэд хялбар болно. Сүлжээ ашигладаг хүмүүс ширээнээс холдох тохиолдолд сүлжээнээсээ гарч байхыг шаард, ингэвээс зөвшөөрөлгүй хэрэглэгчид тэдний ажлын байрнаас сүлжээнд нэвтэрч чадахгүй болно.

Бүх ажиллагсдаа нууцлалын гэрээнд гарын үсэг зуруул

Бүх ажиллагсаддаа оюуны өмчийн хулгай нь эд хөрөнгийн хулгайн нэгэн адил ноцтой гэдгийг ойлгуул. Нууц эсвэл худалдааны нууц мэдээллийн талаар ажиллагсад хариуцлагтайг илэрхийлсэн нууцлалын гэрээ эсвэл хөдөлмөрийн гэрээндээ нууцлалын заалтыг тусгаж байгуул. Компаний хувьд юуг нууц гэж үзэхээ та тодорхойл. Ингэх нь ямар мэдээлэл танай компанийх, ямар мэдээлэл танай хуучин ажилтаных гэдгийг маш ойлгомжтой ялгаж салгаж өгч байгаа тул нэн чухал юм. Гэрээнд ажилтан нууцлалыг хэрхэн хамгаалах алхамуудыг тусгасан байх ёстой, тухайлбал компьютерийн нууц үгийг ашиглах, албан газраасаа борлуулалтын жагсаалтыг гаргахгүй байх, дискэнд баримтыг хуулахгүй байх гэх мэт.

Баримт бичгүүддээ хяналт тавь

Нууц эсвэл худалдааны нууц мэдээллийг авах хатуу журмыг тогтоож хэрэгжүүл. Нууц мэдээлэлд нэвтрэх шатлалыг ажиллагсдынхаа дунд тогтоо-зөвхөн харах шаардлагатай хүмүүсд л зөвшөөрөл олго. Жишээлбэл худалдааны төлөөлөгчид өөрийн нутаг дэвсгэрийн худалдан авагчийн холбоо барих мэдээлэл хэрэгтэй болж болох юм. Гэхдээ худалдааны төлөөлөгчид нийт үйлчлүүлэгчдийн жагсаалт шаардлагагүй ба тооцооны мэдээлэлд нэвтрэх шаардлагагүй юм. Гол цахим бичиг баримтуудаа (худалдан авагчийн мэдээллийн сан гэх мэт) "read only" болгон тэмдэглэ. Ингэснээр өөрчлөлт оруулах эсвэл дискэнд хуулбарлах боломжгүй болно.

Сониуч харцыг өөртөө бүү хандуул

Нууц мэдээллийг сонирхох гэж буй хүмүүст хялбар боломж бүү олго. Өөрийн ажилтан бүрийг хамгаалалтын анхан шатны тодорхой арга хэмжээ авахыг шаард. Бичиг баримтуудыг хэзээ ч бүү ил байлга. Хэрэглэж дууссан бол эсвэл ширээнээсээ хол байх үедээ бичиг баримтуудаа хавтсанд нь далд хийж бай. Өөрөө байхгүй үедээ хавтасны шүүгээ болон ширээгээ түгжиж бай. Хэрэглээгүй үедээ компьютерийн файлуудаа хааж бай. Мөн ширээнээсээ холдох үедээ файлаа дэлгэц дээрээ хэзээ ч бүү үлдээж бай.
Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2020 / 02 / 16
Ээлжийн амралтын хугацааг хэрхэн тогтоох загварыг доор үзүүлэв. Ямар нэг хүчин зүйлийг харгалзан амралтын хугацааг уртасгах нь зүйтэй гэж үзвэл түүндээ нийцүүлэн амралтын хугацааг тогтоох аргачлалыг өөрчилж болно. Гэхдээ уг аргачлал нь ялгаварлан үзсэн бус ажилтан бүрийн амралтыг тооцох нийтлэг аргачлал байна. Хэрэв энэ бодлогод томоохон өөрчлөлт хийх шаардлагтай бол хуулийн мэргэжилтнээр хянуулах нь зүйтэй.
Баярын өдрүүдэд ажилтныг амраах тухай компанийн журмын загвар. Баярын өдрүүдэд ажилтан цалинтай амарч, уг өдрүүдийг ажилтны нийт ажилласан хугацаанд оруулан тооцох нийтлэг журам байдаг. Доор дурдсан журамд Чөлөөт Баяр буюу жилд 2 өдөр нэмж амраах боломж олгох талаар санал болгосон. Хэрэв та Чөлөөт Баяр олгохыг хүсэхгүй бол уг заалтыг хасна. Хэрэв та доор дурдсан журмаас өөр журам боловсруулахыг хүсч байвал, өөрийн хэрэгцээндээ нийцүүлэн өөрчлөх хэрэгтэй. Хэрэв та томоохон өөрчлөлт хийхийг хүсч байвал хуулийн мэргэжилтнээр хянуулах нь зүйтэй. Ажил олгогч нарын ирүүлсэн нийтлэг баярын жагсаалтыг мөн багтаасан.
- 2020 / 02 / 14
Хэрэв Талуудын гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ өөрчлөгдвөл, гэрээний энэ хэсэгт зохих өөрчлөлт оруулж, түүнд нийцүүлэн хамтын үйл ажиллагаа дахь өөрийн ногдох хэсгийг нарийвчлан тодорхойлно Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075, 90001075 дугаараас лавлана уу.
- 2020 / 02 / 14
-2020 / 02 / 10
Хөдөлмөрийн гэрээг заавал байгуулах ёстой юу? Хариулт: “Хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулаагүй тохиолдолд ажилтнаас ажил үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж болохгүй” гэж хуульчилсан баигаа. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй ажил үүрэг гүйцэтгүүлсэн тохиолдолд шийтгэвэр оногдуулж, хариуцлага тооцохоор хуулинд заасан ...
-2016 / 04 / 20
Ажил эрхэлтийг зогсоох нь ажил олгогч болон менежерийн хувьд шийдвэрлэхэд төвөгтэй асуудлуудын нэг бөгөөд энэ нь бизнесийн чухал хэсгийн нэг юм. Хэрэв ажил олгогч энэ асуудалд анхааралтай хандахгүй бол ажлаас халах процессын явцад гаргасан алдаанууд тань хуулийн байгууллагын өмнө таны эсрэг зэвсэг болно.
-2016 / 04 / 15
Ээлжийн амралтын олговрыг тодорхойлохдоо амралт олгохын өмнөх 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг 12-т хувааж нэг сарын дундаж цалин хөлсийг гаргах бөгөөд гарсан тоог байгууллага нэгжид мөрдөж буй сарын ажлын өдрийн тоонд хувааж нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг тооцон гаргана. Нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг ажилтны ээлжийн амралтын өдрөөр үржүүлэн ажилтанд олговол зохих ээлжийн амралтын олговрын хэмжээг тодорхойлно.
HR Фото