МЕНЕЖМЕНТ
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
7.85%
Үнэнч байдал
21.49%
Өрсөлдөх чадвар
18.18%
Бусадтай нийцэх байдал
19.01%
Гадагшаа чанар
1.24%
Ёс суртахуун
23.55%
Өөдрөг үзэл
8.68%
HRM- Бодлого, төлөвлөлт
- 2016 / 05 / 08
БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ СТРАТЕГИЙН УДИРДЛАГА БА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА


Өөрөөр хэлбэл байгууллага бүр стратегийн менежменттэй байх ёстой. Стратегийн менежмент нь байгууллагад хийгдэг бүх чиглэлийн үйл ажиллагаанууд болон хэрэглэгддэг нөөцүүд, тэдгээртэй холбогдон гарах аливаа шийдвэрүүд, хамт олны хүсэл, зориг тэмүүлэл зэргийг нэг зангилбарт чиглүүлэн нэгтгэж, ингэснээр байгууллагын зорилгод хамгийн оновчтой хувилбараар хүрэх, улмаар өрсөлдөөнт нөхцөлд амжилттай оршин тогтох, хөгжих үндсэн нөхцлийг хангаж өгнө.

 Стратеги. Байгууллагын урт хугацааны зорилго, түүнд хүрэх арга зам, нөөц хувиарлалтын талаархи шийдвэрийг стратеги гэж ойлгох ойлголт нэлээд хуучин хандлагад тооцогдох болсон.

 Үйл ажиллагааны хандлага

  Байгууллагын нийтлэг шинжүүд

1.     Зорилготой байх

2.     Дэг журамтай байх

3.     Нөөцтэй байх

4.     Гадаад орчны байнгын нөлөөлөл дор оршино.

 

 ХНМ нь стратегитегийн менежментийн үйл явцтай нягт уялдаа холбоотой. Байгууллагын сонгосон стратегийг өндөр үр ашигтай хэрэгжүүлэх үндсэн үүргийг байгууллага дахь хүмүүс гүйцэтгэж байдаг.

 

 Стратегитегийн менежмент нь дараах үндсэн үйл ажиллагаануудыг хамарч байдаг.

 1.     Гадаад орчны шинжилгээ SWOT

2.     Байгууллагын зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох

3.     Стратегитегийн хувилбаруудыг боловсруулах

4.     Стратегитегийн сонголт

5.     Стратегитеги төлөвлөлт

6.     Дунд хугацааны төлөвлөлт

7.     Богино х угацааны төлөвлөлт

8.     Хэрэгжүүлэлт

9.     Хяналт тавих,

10.    Зохих засвар өөрчлөлтүүдийг хийх

 

ГАДААД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ.

 

Гадаад орчны 2 төрөл байна.

 § Микро буюу шууд. (Industry environment)

§ Макро буюу шууд бус (Wider macro environment)

 

1 төрлийнбүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын нийлбэр цогцыг салбар гэнэ. Потенциал өрсөлдөгч гэж одоогоор энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулаагүй, гэхдээ хүсвэл салбарт шинээр орж ирэх боломжтой байгууллагууд.

 

Өрсөлдөөн, салбарын орчныг шинжлэхэд хэрэглэдэг гол арга бол М.Портерийн өрсөлдөөний 5 хүчин зүйлийн загвар юм. Үүнд:

 

§ Салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын (establish companies) хоорондох өрсөлдөөний түвшин

§ Потенциал өрсөлдөгчид салбарт нэвтрэх боломж

§ Худалдан авагчдийн хэлцэл хийх чадвар

§ Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хэлцэл хийх чадвар

§  Салбарын бүтээгдэхүүнийг өөр бүтээгдэхүүнээр орлуулах түвшин

Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2016 / 05 / 29
Тэд юунд ч юм найдаж, хамгийн түрүүнд “сайн” ажилтан авахаа л урьтал болгодог. Гэтэл тэрхүү шинэ ажил­тан байгууллагын үйл ажиллагаа, зах зээлийн онцлог зэрэгтэй танилцах гэсээр байтал багагүй хугацаа зарцуулагдана. Харин энэ хугацаанд бизнес улам дордсоор…
Компанийн удирдлагыг компанийн засаглал гэж ойлгодог байсан цаг өнгөрч, хувь нийлүүлэгч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага болон тухайн компанийн нийт ажилтан албан хаагчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид, худалдан авагчид, хэрэглэгчид гээд бүх оролцогч талуудын харилцааг зөв удирдан зохицуулах үйл ажиллагааг КОМПАНИЙН САЙН ЗАСАГЛАЛ гэж нэрлэх болжээ
- 2016 / 05 / 12
Байгууллага чухам хаашаа зүглэж, юу хийх гэж байгааг харуулах газрын зургыг стратеги төлөвлөлт гэж энгийнээр томъёолж болно. Танай байгууллагад тэрхүү газрын зураг тэгвэл байгаа юу?
Аливаа байгууллагын менежментийн баг, удирдагч доорх асуултад хэзээ нэгэн цагт хариулдаг. Тэгвэл та яагаад одоо анхаарал хандуулж болохгүй гэж. Доорх асуултуудыг сайтар уншаад доорх 3 хариултаас аль нэгийг нь сонгоорой. Хариулт бүрт харгалзах оноогоо тэмдэглэж нийлбэр оноогоо гаргаарай.
- 2012 / 01 / 15
-2011 / 08 / 12
Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын эрхэм зорилго, стратегид нийцсэн гадаад дотоод хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг тооцсон, өөрийн байгууллагын онцлогт тохирсон байх хэрэгтэй. Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь Урт хугацааны, Богино хугацааны 2 янз байна. Урт хугацааны хүнитй нөөцийн төлөвлөлт нь ирээдүйд хичнээн хэмжээний ямар мэдлэг чадвартай ажилчид хэрэгтэй байгаа төлөвлөнө .
-2011 / 08 / 12
1.    Байгууллага хүний нөөцийн өөрчлөлтийн удирдах бэлтгэлтэй болох
2.    Ирээдүйн хүний нөөций хэрэгцээг авч үзсэнээр хүний нөөцийг удирдах шинэ арга замыг олох, сайжруулах
3.    Сургалт зохион байгуулах, удирдлагын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх
-2011 / 05 / 10

Энэ нь ажлын байрыг сурталчлах, ажиллахыг хүсэгчдийг урина гэсэн үг . Үүнд
    - Ажилд урьж буй байгууллагын нэр, байршил, нэр хүнд, үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны чиглэл
    - Ажлын нэр, товч тодорхойлолт
    - Шаардагдах туршлага, ур чадвар, мэргэшүүлэлт
    - Ажлын орчин / цалин, хөнгөлөлт /
    - Байгууллагаас зохион баййгуулах сургалтууд
    - Ажилд орохыг хүсэгч хэрхэн яаж холбоо тогтоох талаар /утас, захиа бичих, өргөдлийн маягт бөглөх гэх мэт/
    Ажлын сурталчилгаа нь аль болох товчхон, тодорхой, бага хэмжээтэй байвал хүмүүсийн цаг зав, зардал хэмнэхэд тустай.
Бүрдүүлэлтийг үнэлэх нь
    Оролтын байдал шалгуур үнэлэмжийн төрлүүд
Орохоос өмнө
: Нэр дэвшигчдийн тоо
    Насанд хүрээгүй ба эмэгтэй нэр дэвшигчдийн тоо
    Нэр дэвшигт бүрт ногдох зардал
    Нэр дэвшүүлэгчдийг байршуулах хугацаа
    Саналууд Эх үүсвэрт үндэслэгдсэн саналууд
    Мэргэшсэн ажил горилогчдын тоо
    Тэнцээгүй ажил горилогчдод гаргасан зардал
    Оролт Шинээр ирэгчдийн анхны итгэл найдвар
    Шинэ ажиллагчдын сургалтын зардал ба хугацаа
    Цалингийн түвшин
Орсоны дараа
: Ажил, хөлс төлөлт, нэмэгдэл, менежер ба хамтран ажиллагчиддаа хандах хандлага
    Ажлын гүйцэтгэл
    Ажил тасалт


HR Фото