HRM / ХНМ
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.52%
Үнэнч байдал
19.46%
Өрсөлдөх чадвар
20.44%
Бусадтай нийцэх байдал
24.16%
Гадагшаа чанар
0.61%
Ёс суртахуун
20.13%
Өөдрөг үзэл
5.67%
HRM- Сонгон шалгаруулалт
- 2021 / 01 / 11
МАНЛАЙЛАГЧДЫГ IQ ЧАДВАРААС НЬ ИЛҮҮ EQ –Н ТӨЛӨВШИЛӨӨР НЬ СОНГОХ НЬ

Манлайлагч хүнийг ажил сонгон шалгаруулж авахад оюуны чадвар (IQ)-аас илүүтэйгээр сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил (EQ)-ийг харж байгааг CareerBuilder судалгааны мэдээлэл нотолж байна. Ажил олгогчдын 34% ажил горилогчдыг сонгон шалгаруулахдаа тэдний сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил дээр онцгой ач холбогдол өгдөг бөгөөд ажил горилогчдын сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил нь оюуны чадвараас илүү хэмээн 71% нь хэлсэн байна.


Сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил нь хувь хүний сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар, мэдрэмж, бусдын үйл хөдлөлд хариу үйлдэл үзүүлэх, харилцаа холбоог зөв зохицуулах зэрэг гол хүчин зүйлүүдээр тодорхойлогддог. Судалгааны үндсэн дээр сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил нь бусдын амжилтыг эвдэж чадах аюултай зан чанар хэмээн тодорхойлжээ.

Ажил олгогчдын 59% нь оюуны чадвар өндөр боловч сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил нь доогуур хүнийг ажилд авах сонирхолгүй болохоо илэрхийлсэн байна.

Магтаал, сайшаалд анхаарлаа хандуулдаг ажилтнуудад зөвлөхөд сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил өндөртэй байх нь оюуны чадвартай байхаас илүү бөгөөд ажил олгогчдын ихэнх буюу 75% нь сэтгэл хөдлөлийн төлөвшлийн түвшин өндөр хүмүүсийг ажилд авахдуртай байдаг байна.

CareerBuilder компанийн ерөнхий захирал Зос Мари Хафнерийн хэлж буйгаар “ Ажил олгогчид хөдөлмөрийн зах зээлийн өрсөлдөөн дундаас сайн ажилтан сонгон шалгаруулж авахдаа чадварлаг удирдагч болон багийн авхаалж самбаатай тоглогч болохуйц нэгнийг илүүтнй чухалчилдэг” байна. Тэрээр мөн хүмүүсийн хоорондын харилцааг маш гайхалтай зохицуулж чаддаг ур чадвар бүхий хүн бусдаас түрүүн зогсож чадна хэмээн хэлжээ. Техникийн чадвар, оюуны чадвар нь бүх ажилтнуудад чухал баялаг боловч өөр нэгэн ахиц эсвэл шинэ ажлын талбар бий болох үед тэдгээр хоцрогддог бол хүмүүс хоорондын харилцааг зохицуулах чадвар болон хурдан суралцах чадвар нь илүү чухал тооцогдох болно. Сэргэж буй эдийн засагт ажил олгогчид аливаа асуудалд үр дүнтэй шийдвэр гаргах, түүнийг шийдэх чадвар мөн хамтрагч нараа шилдэг үр дүнд хүргэж чаддаг хүмүүсийг эрэлхийлж байна.

Яагаад сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил чухал вэ?

·         Сэтгэл хөдлөлийн төлөвшил өндөр ажилтнууд дарамт шахалт, ачаалал ихтэй үед ч тайван байж чаддаг

·         Тэдгээр ажилтнууд зөрчилдөөнийг хэрхэн үр дүнтэй зохицуулахыг мэддэг

·         Тэд багийн гишүүддээтэй үр өгөөж байж чаддаг

·         Тэд илүү бодлогтой ажил хэргийн шийдвэр гаргадаг

2600 гаруй ажил олгогчид болон хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд энэхүү судалгаатай санал нэгтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна.

МАНЛАЙЛАГЧДЫГ IQ ЧАДВАРААС НЬ ИЛҮҮ EQ –Н ТӨЛӨВШИЛӨӨР НЬ СОНГОХ НЬ
EVIDENCE-BASED CONSULTING | НОТОЛГООНД СУУРИЛСАН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ МОНГОЛД АНХЛАН
Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2021 / 08 / 13
Сонгон шалгаруулалтын үйл явц нь бусад функын нэгэн адил албан тушаалын тодорхойлолтод суурилдаг. Ажлын байрны тодорхойлолт нь ажлын амжилттай гүйцэтгэл хэрхэн хэмжигдэхийг тодорхойлсон нөхцөлүүдийг харуулна.
Оновчтой сонгон шалгаруулалт хийхийн үндэс нь сайн "бүрдүүлэлт" байдаг. Гэвч бүрдүүлэлтийн явцад бид "хуурамч улаан зангиатан"-дыг сонгон шалгаруулалтанд оруулж, улмаар багийн гишүүн болгох эрсдэл байдаг.
- 2020 / 02 / 21
Зан төлөв гэдэг нь үнэт зүйл, үзэл бодлын хэв маяг, чин сэтгэл, хандлага, сэдэлжилт гэх мэт өргөн хүрээг хамарсан ойлголт юм.
- 2020 / 02 / 15
-2020 / 02 / 14
TAIPI гэдэг нь тухайн бие хүн байгууллагад болон хариуцсан ажил үүрэгтээ тохирох эсэх талаар бие хүний зан төлвийн үзүүлэлтийг тодорхойлдог тест юм. Сонгон шалгаруулалтын TAIPI тестээр та өөрийн байгууллагад ажиллахад болон тухайн ажилд тохирсон зан төлөвтэй хүн мөн эсэхийг тодорхойлон таамаглах боломжтой болно.
-2020 / 02 / 12
Зан төлөв - Энэ бол хувь хүний бодит, тогтвортой сэтгэц зүйн үзэгдлийн нийлбэр цогц бөгөөд тухайн хүний хүрээлэн буй орчинд хандах хандлага, биеэ авч явах байдлаар илэрнэ. Грек хэлнээс орчуулахад " зан төлөв " гэдэг нь онцлог шинж гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Сэтгэц зүйн үзэгдлийн онцлогууд нь байнга үүсч, тухайн хүний биеэ авч явах хэлбэрийг тодорхойлж байх нөхцөлд л зан төлвийн онцлог болно. Гурван шаардлагад /Тодорхой илэрхийлэх, нягт уялдаа холбоотой байх, үйл ажиллагааны бүхий л хэлбэрт тусгалаа олох / нийцсэн тохиолдолд л хувь хүний онцлог шинжээс зан төлөвийн бүхий л онцлогууд бий болох боломжтой.
-2020 / 02 / 12
Гадаад оронд салбартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниуд олон улсын түвшинд хүний нөөцөө бүрдүүлэх гурван эх үүсвэр байдаг. Олон улсад эдгээр ажилтнуудыг Expatriate managers /гадаадын менежерүүд/ гэж нэрлэдэг. Товчоор Expats гэж дуудна. Гадаад салбаруудад өөрийн менежерүүдийг ажиллуулах хоёр шалтгаан байдаг.
HR Фото