HR plus карт
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
25.77%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
30.93%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.90%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
13.40%
HR+ | Гарын авлага | Сургалтын материалууд
-2024 / 04 / 29
(Энэхүү мэдээлэл нь зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулагдсан. Хэрэв таны хэрэглэгчийн түвшин энэ мэдээлэлд нэвтрэхэд хүрэлцэхгүй байгаа бол 90001075 | 80001075 | 70001075 дугаарт хандана уу.)
HR Фото