Сургалт, семинар
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
18.99%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
32.99%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.43%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.52%
Сургалт, семинар
-2016 / 05 / 06
Оюуны хөдөлмөр эрхлэгч та бүхэнд ирээдүйн карьераа дээшлүүлэхэд тань тус болох нэгэн зөвлөмжийг хүргэе. Энэ бол Оюуны хөдөлмөр эрхлэгч хэн бүхэнд заавал байх ёстой чанар болох ажиллах-суралцах-харилцах гэсэн ухагдахуунд үндэслэсэн 3М буюу Manager /Менежер/, Master /Мастер, Мэргэжилтэн/, Mentor /Дасгалжуулагч, зөвлөгч/ хэмээх зарчим юм. Ингээд нэгэн жирийн албан хаагчийн жишээнд тулгуурлан тайлбарлая.
-2016 / 05 / 04
Бүтээлч сэтгэлгээ гэдэг уг нь вертикаль, латераль мэт сэтгэлгээний бие даасан хэлбэр биш юм. Энэ нь сэтгэлгээний ерөнхий чанар,гэхдээ нилээд далд, гүнд нь байдаг, тэр бүр илрэн гардаггүй онцлогтой. Хүн бол бүтээхийн төлөө төрсөн.
-2016 / 05 / 04
Сургалтын амжилтын хүчин зүйлүүд Нийцтэй стратеги Зөрчилтэй стратеги
-2016 / 05 / 02
Компанийн амжилтыг хэрхэн тооцоолох вэ? Өрсөлдөгчидөөсөө түрүүлэхийн тулд ямар үзүүлэлтүүдийг сайжруулах ёстой вэ? Явцын үйл ажиллагааг компанийн стратегитэй хэрхэн уялдуулах вэ? Ихэнх тохиолдолд эдгээр асуултанд хариулт олддоггүй: Бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд түүний өсөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлс болон компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа нь стратеги зорилгуудтай хэрхэн уялдаж байгааг тооцоолж сурах нь маш чухал билээ. Сүүлийн үед үр ашгийг нь тооцоолох (performance measurement) их ач холбогдолтой болж байна
-2016 / 05 / 02
Хүнийг ажиллуулна гэдэг урлаг. Тэгэхдээ бүр том урлаг. Алива байгууллагын урт удаан оршин тогтнохын нэг гол үндэс нь удирдлагийн зүгээс ажилтануудаа байнга идэвхжүүлж өдөөн түлхэж байх явдал байдаг. Иймээс ч ажилтанууддаа урам зориг өгөх нь ажилыг дээд зэргийн үр дүнд хүргэх хамгийн чухал алхам хэмээх менежментийн ухааны “ алтан дүрэм” бий. Хүн хэдийгээр хамтын хөдөлмөрт оролцдог хэдий ч хувийн хэрэгцээ, сонирхлоо хэзээ ч орхидоггүй.
-2016 / 05 / 02
“Зөвхөн харах хангалттай биш. Өөрийн хандлага бол ярихаас илүү чухал. Туршлага, тусгал ба шинэ хандлагаас эхэл.“
-2016 / 05 / 02
Багаар ажиллах нь ярвигтай нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай уян хатан байдлыг бий болгохоос гадна мотивац, суралцах үйл, бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх бөгөөд эдгээр нь эргээд гүйцэтгэлийг сайжруулдаг байна. Багийн ажлын гүйцэтгэл нь бие даан ажиллаж буй хувь хүмүүсийнхээ хэзээд хол илүү байдаг ажээ.Дэлхийн улс орнуудад үйл ажиллагаа явуулж буй улсын болоод хувийн байгууллагууд гол төлөв эдийн засгийн учир шалтгаанаар бүхий л түвшинд ажиллаж буй хүн хүчнийхээ тоог цөөлж байгаагаас үлдсэн хүмүүс нь ажил хөдөлмөрөө илүү шуурхай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай болдог ажээ.
-2016 / 05 / 02
Ажилтнуудынхаа ажлын оролцоог нэмэгдүүлэх даалгавраа гүйцэтгэж байхдаа “Баярлалаа” гэдэг үгийн хүчийг хэзээ ч битгий дутуу үнэл. Хөгжих боломжуудыг нэмэгдүүлэх, өндөр цалин болон илүү сайн ажлын баталгааг өгөх нь ажилтнуудын оролцооны түвшинг нэмэгдүүлэх сайн арга. “Kronos”-ын гаргасан шинэ судалгаагаар ажилтнууддаа талархаж буйгаа байнга хэлэх нь тэднийг өдөр тутам жаргалтай байлгахад тусалдаг гэдгийг олж тогтоожээ.Америкийн Нэгдсэн Улсын 850 ажилтнаас авсан судалгаагаар тэдгээрийн 40% нь цалин нэмэх тэдэнд урам зориг эсвэл зургаан сараас багагүй хугацаагаар талархсан сэтгэгдэл төрүүлдэг гэсэн бол 30% нь сараас багагүй хугацаагаар сэтгэл ханамжтай байдаг аж.
-2016 / 05 / 01
Доорх аргууд нь хоёр хэмжүүрээр тодорхойлогддог. Үүнд өөрийнхөө оролцоонд сэтгэл хангалуун байх эсвэл бусдын оролцоонд сэтгэл хангалуун байх. Өөрийн оролцоонд сэтгэл хангалуун байх нь дагаж мөрдөж буй зорилгодоо итгэлтэй, түүндээ дайчин шургуу хандах хэр хэмжээнээс хамаарна. Бусдын оролцоонд сэтгэл хангалуун байх нь хамтран ажиллах чадвараар тодорхойлогдоно. Эдгээрээс эхний ээлжинд төлөөлөн өөртөө итгэлгүй, шаргуу биш, хамтрах сонирхолгүй гэдгийн хослол болох "зайлсхийх" аргыг авч үзье.
HR Фото