HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.87%
Үнэнч байдал
19.04%
Өрсөлдөх чадвар
21.09%
Бусадтай нийцэх байдал
24.41%
Гадагшаа чанар
0.79%
Ёс суртахуун
19.12%
Өөдрөг үзэл
5.69%
HR plus карт
-2021 / 02 / 13
Ажлын цаг болон ирц бүртгэлийн журам нь ажлын цагийн хуваарийг мөрдөхтэй холбогдон компаний захиргаа, ажилтан хоёрын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна. Журмыг байгууллагын нийт ажилтнууд дагаж мөрдөнө. Ажилтан ажлын цагаа биечлэн бүртгүүлнэ.
-2021 / 02 / 12
Шинээр ажилд орж байгаа ажилтанд уг ажлыг хамгийн дээд бүтээмжээрээ хийхэд шаардлагатай бүх мэдээллийг өгөх, ажилтныг туршилтын хугацаанд нь сургах, дасан зохицуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино
-2021 / 02 / 10
Журам нь байгууллагын нийт ажилтнуудын ажлын чанар, үр дүнд тохирсон цалин хөлс, шагнал олгох, удирдлагын зүгээс байнга тооцож хяналт тавьж, дүн шинжилгээг хугацаа алдалгүй хийхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
-2021 / 01 / 18
Монголын Хүний Нөөцийн Институт нийт гишүүд, дэмжигчдийнхээ хүсэлтээр байгууллагын захиргаа, хүний нөөцийн албанд түгээмэл ашиглагддаг дүрэм журмын загваруудыг танилцуулж байна. Эрхэм та өөрт хэрэгцээтэй байгаа дүрэм, журмын талаарх санал хүсэлтээ сэтгэгдэл гэсэн хэсэг тодорхой бичиж үлдээнэ үү.
-2020 / 03 / 27
Ажлын зорилго: Аялалын болон тээврийн хэрэгслийн мэдээллээр жуулчдыг хангах, ачааны бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих. Худалдааны төлөөлөгч нь захиалга хүлээн авах, тээврийн хэрэгслийн билетийн борлуулалт хийнэ. (Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. 7000-1075, 8000-1075, 9000-1075/)
-2020 / 02 / 26
Албан тушаал / ажлын байр/-ын зорилго: Байгууллагын гадаад болон дотоод сургалтын бүхий л үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ... /Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. 7000-1075, 8000-1075, 9000-1075/
-2020 / 02 / 25
Ажил үүргийн зорилго Өөрийн хариуцаж буй салбар компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд гаргах /Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. 7000-1075, 8000-1075, 9000-1075/
-2020 / 02 / 25
Ажлын зорилго: Нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулах холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд гаргах /Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу./
-2020 / 02 / 25
Ажлын зорилго: Компанийн эд хөрөнгө, мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу.
HR Фото