МЕНЕЖМЕНТ
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
7.77%
Үнэнч байдал
22.01%
Өрсөлдөх чадвар
17.80%
Бусадтай нийцэх байдал
19.09%
Гадагшаа чанар
1.29%
Ёс суртахуун
24.60%
Өөдрөг үзэл
7.44%
МЕНЕЖМЕНТ
-2010 / 02 / 01
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын үеийн анхан шатны баримт бичгүүдийн нэг "Ажилд авах үнэлгээний хуудас"-ны загварыг та өөрийн хувийн нэвтрэх эрхээр татаж авах боломжтой.
-2010 / 01 / 31
Шинэ ажлын байр хайж байгаа эсвэл одоо байгаа ажилдаа сэтгэл хангалуун байхын тулд цалингаа нэмэгдүүлэхээр тохирмоор байна уу? Гэхдээ мэдээж энэ нь амаргүй байх нь тодорхой юм. Ажил олгогч эсвэл дарга та 2-ын шаардлага нэгэн цэгт огтлолцож байвал эерэг үр дүн гарах боломжтой юм. Тиймээс та хангалттай мэдээлэл, сайн бэлтгэлтэй байснаар тохиролцоонд хүрж цалингаа нэмэгдүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.
-2010 / 01 / 28
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

1998 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар хот

Нэгдүгээр бүлэг
Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, түүнийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
-2010 / 01 / 16
Томоохон хэмжээний төсөл ажил, ажилтан ганцаар хийх боломжгүй ажлыг багаар хийх нь хамгийн үр дүнтэй байдаг. Түүнчлэн компаныг зорилгодоо хүрэхэд ажилтануудын хамтран ажиллах чадвар хамгаас чухал байдаг билээ.
Бүтээлч, чадварлаг баг бүрдүүлэхэд тодорхойлсон үр дүн, зорилго, зорилтууд, ур чадварууд гол түлхүүр болно.

1. Багдаа тодорхойлсон зорилгыг бий болго. Багийн дунд нэг том зорилго байх ёстой. Энэ нь багийн гишүүдэд тодорхой байх нь чухал. Ингэсэн тохиолдолд багийн гишүүд урагш алхахад амар байна. Түүнчлэн баг зорилгодоо хүрэхэд багийн гишүүд тус бур ямар үүрэг хариуцлага хүлээх, тэр нь баг зорилгодоо хүрэхэд хэрхэн нөлөөлөхийг сайн мэддэг байх хэрэгтэй.


-2010 / 01 / 04
Төвөгтэй үед дохионы хэлийг ашиглах нь
  • Хэлэлцээрийн үед
  • Татгалзах зүйлс
  • Ажлаас халагдах тухай мэдэгдэх
  • Үйлдэж болохгүй зүйлс
-2010 / 01 / 04
Дохионы хэлний талаар мэдлэгтэй, хүнд хэцүү үед асуудлыг шийдвэрлэх талаар мэдлэгтэй хүмүүс ч гэсэн хүнд байдалд орохдоо хэлэх гэсэн санаагаа гүйцээхгүй ер бусын мэдээллийн өөрий биеийн хөдөлгөөн буюу дохионы хэлээр дамжуулж байдаг. Энэ талаар буюу дохионы хэлний чухал болох талаар Анна Бургес Лумсдэн дараахи мэдээллийг хийсэн байна.
-2009 / 11 / 10
Нууц мэдээлэл ба худалдааны нууцын хулгай нь завшилт эсвэл ажиллагсдын бусад хууран мэхлэлтийн нэгэн адил таны бизнест хохиролтой байж болно. Дараах зөвлөмжүүдийн тусламжтайгаар өрсөлдөх давуу талуудаа хамгаал.

Цаас хэрчигчийг худалдан авч ашигла

Чухал эсвэл нууц бичиг баримтуудынхаа хувийг хаяхдаа болгоомжтой ханд. Эдгээрт санхүүгийн тайлангууд, саналууд, харилцагчийн мэдээлэл, тайлангууд, төлбөрийн баримт, тооцооны хуудсууд, нэхэмжлэлүүд зэрэг багтана. Эдгээр бичиг баримтуудыг зүгээр битгий хая. Эхлээд цаас хэрчигчээр хэрч. Уралгүйгээр хог руу хаях нь олон олон нууц зүйлсийг дэлгэх болно. Хэрэв та хогоо зохих ёсоор хаягүй бол эдгээр бичиг баримтууд буруу гарт орох эсвэл гудамжаар өрсөлдөгч нарын тань өмнүүр хийсч магадгүй юм. Түүнчлэн үйлдвэрлэлийн тагнуулчид хог хаягдлаас нууц мэдээлэл хайдаг гэгддэг. Цаасыг хэрчиж устгахыг компаний бодлого болгож өөрийн ажиллагсдаасаа бүх бичиг цаасаа ингэж устгахыг шаард.

-2009 / 11 / 10
Ашиг тус: Гэрээлэгчтэй хийх энэ загвар гэрээ нь таны өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн гэрээ төлөвлөхөд зориулсан. Гэрээлэгч, компани хоорондын харилцааг тодорхой илэрхийлсэн бөгөөд гэрээлэгтэй гэрээ хийхээд шаардлагтай заалтуудыг оруулсан. Хэрэв танай ажилчин "гэрээлэгч" биш "ажилтан" гэсэн статустай бол та татвар, бүртгэл, аюулгүй ажиллагаа зэргийг хариуцна. Гэрээ хийснээр гэрээлэгчийн харилцаанд байгаа гэдгийг баталж таныг дээрхи хариуцлагаас чөлөөлнө.
Энэ баримт бичиг загвар бөгөөд бэлэн бүтээгдэхүүн биш гэдгийг санаж байх хэрэгтэй. Гэрээлэгч, танай компани хоорондын гэрээ танай нөхцөл байдлыг тусгасан байна. Танай мужийн гэрээлэгчийн талаарх хуулинд зохицуулах хэрэгтэй.
-2009 / 10 / 23
Шагнал гэхээр л заавал мөнгө байх ёстой гэж үү? Шагнал хүнийг урамшуулж, идэвхжүүлж, илүү урам зоригтой болгодог. Шагнал олон төрөл байж болно. Менежментийн шинжлэх ухаанд хүний 4-5 хэрэгцээг тодорхойлсон байдаг. Тэгээд эдгээр хэрэгцээгээ доороос нь дээш нь дараалуулдаг. Тэгвэл хамгийн доод талын хэрэгцээ нь мэдээж хүний амьд явах хэрэгцээ, тэгээд мөнгөн урамшуулал, хүний нийгэмтэй харьцах харьцаа, бусдад танигдах хүсэл, өөрийгөө илтгэх зэргээг дараалдаг байна. Хүн олон жил ажиллаад, бусдад хүндлэгдээд ирэхээр мөнгөн шагнал тухайн хүнийг төдийлөн урамшуулж чададгүй, харин бусдад танигдах, өөрийгөө илтгэж харуулж буй нь тухайн хүмүүст урамшуулал болж чаддаг.Тэгвэл дөнгөж ажилд орсон буюу залуу ажилчидыг мөнгөн шагнал илүү урамшуулдаг гэж үздэг байна.

HR Фото