МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.68%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.43%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.95%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.89%
МЕНЕЖМЕНТ
-2015 / 04 / 17
Ажилтнаа халах нь ихэнхи байгууллагад зардлын болоод цагийн зардал ихээр үүсдэг . Тэгвэл танай байгууллагын гүйцэтгэх захирал ажлаасаа гарахад юу тохиолдох талаар бодож үзэж байсан уу? Америкийн нэгдсэн улсын “Strategy&” судалгааны байгууллагын гаргасан судалгаагаар гүйцэтгэх захирлаа ажлаас нь гэнэт халах нь жилд 112 тэрбум долларын алдагдалд оруулдаг гэсэн байна.
-2015 / 04 / 14
Гадаад үзэмжинд тулгуурлан ажилд авах хандлага нэмэгдэж байна. Энэ нь ажилд авах шудрага байдал доош уруудаж байгааг харуулж байгаа юм. “Crossland Employment Solicitors”-оос гаргасан судалгаагаар ажил олгогчид илүүдэл жинтэй хүмүүсийг ажилд авах магадлал нилээдгүй бага гарсныг онцолжээ. Ажил олгогчдын бараг тал хувь нь илүү жинтэй ажилтнуудыг “залхуу эсвэл ажлын шаардлага хангахгүй” гэх мэт өрөөсгөл байдлаар ханддаг ажээ. Европын улс орнуудад ажил хийх насны хүмүүс таргалалтанд нилээдгүй өртсөн байдгаас ажилд орох хүмүүсийн тоо эрс бууралттай байдаг байна. Судалгаанд Их Британийн 1000 гаруй ажил олгогчид оролцсон. Эдгээрийн 45% нь таргалалттай ажилтан ажилд авах сонирхол бага байдаг гэсэн байна.
-2015 / 04 / 14
“Workplace Options”-ийн гаргасан шинэ судалгаагаар ажилтнууд өөрсдийн хувийн амьдралаа ажлын цагтайгаа хольж хутгаж байдгийг олжээ. Судалгаанд оролцогчдын бараг 10 хүний 9 нь (87%) ажлын цагаа үе үе хувийн асуудлаа (санхүү, хууль, өдөр тутмын амьдралын үйл хэрэг) зохицуулахад ашигладаг гэжээ. Мөн 31% нь долоо хоног бүр эдгээр асуудлаа зохицуулахын тулд ажлын нилээдгүй цагаа зарцуулдаг аж. Залуу ажилтнууд бусдаас илүүтэйгээр ажлын цагаа, хувийн асуудлаа шийдвэрлэхэд зарцуулдаг бол 30-45 насныхны ердөө 32% байдаг байна.
-2015 / 04 / 13
Үндэстэн дамжсан компорацууд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргах нь 2015 оны үндсэн гурван зорилтынх нь дунд байгаа юм. Гэсэн ч тэдгээрийн 1/5 нь өөрсдийгөө шинийг санаачлахдаа “онц сайн” гэж үнэлдэг.
-2014 / 03 / 09
Сонголт – Энэ үгнээс дараах бодол төрсөнөө та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэсэн юм. Ажилд орох процессын үед “Сонгон шалгаруулалт” гэдэг нэр томъёо өргөн хэрэглэгддэг. Мэдээж энэ нь ажилд орох сонирхолтой байгаа хүмүүсээс хамгийн сайныг нь шилж сонгох тухай асуудал.
Шинэ ажилтныг сонгон шалгаруулах асуудал нь хэдийгээр ажил олгогч тал ажилд авах эс авах тухай шийдвэр гаргах эрхтэй ч таны болон танай байгууллагын сонголт оновчтой байх нь бас хангалтгүй юм. Учир нь ажилд горилогч танай байгууллагыг “Сонгож” өөрөөр хэлбэл тухайн ажил албан дээр ажиллах чин хүсэлтэй, итгэл үнэмшил нь баталгаажсан байх хэрэгтэй. Энэ ойлголтоос улбаалаад сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааны гол бүрэлдэхүүн хэсэг, арга барил нь ярилцлага байдаг.
-2013 / 09 / 02
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны чиглэлээр судалгаа хийх, шүүхийн практик судлах ажлыг зохион байгуулах, мэдээллээр хангах. Шүүгч, ажилтнуудын давтан сургах, мэргэшлийг дээшлүүлэх түүний хэлбэр, арга зүйг боловсронгуй болгох.

АБТ - Тамгын хэлтсийн мэргэжилтэн (Шүүх) -ий ажлын байрны тодорхойлолтыг дэлгэрэнгүйгээс татаж авна уу.


-2013 / 09 / 02
Байгууллагын хараат бус байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх,барилга байгууламжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, байгууллагын ажиллах нөхцлийг хангах

Тодорхойлолтыг бүрэн эхээр нь дэлгэрэнгүйгээс авна уу.

-2013 / 08 / 23
Группийн болон охин компаниудын  олон улсын компаниудтай харилцах  гадаад харилцаа болон олон улсаас  бараа захиалж ачуулах  захиалгын асуудлыг хариуцаж ажиллана.

Гадаад харилцааны менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ-гээс татаж авна уу.

-2013 / 08 / 03
Албан тушаал / ажлын байр/-ын  зорилго
Байгууллагыгн өдөр тутмын хэвийн үйл ажилалгааг хангах, холбоо харилцааг хангах, мэдээллийг шуурхай  байлгах
Албан тушаалын үндсэн үүрэг
Байгууллагад гаднаас ирсэн хэвлэл, албан бичиг, захидлуудыг зохих эздэд нь түгээх, утасны дуудлагыг холбох, гадны зочдод шуурхай үйлчлэх

Ресепшнийн ажлын байрны тодорхойлолтын эх файлыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙГЭЭС татаж авна уу


HR Фото