Гишүүнчлэл
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.68%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.43%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.95%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.89%
Хүний нөөцийн маягтууд/зааварчилгаа
HR Forms - Франчайзингийн гэрээ / Бүтээл ашиглах зөвшөөрөл
Зөвшөөрөл авагч, Зөвшөөрөл өгөгчийн худалдааны тэмдэг бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, борлуулах систем нь өөрийн өндөр чанартайг баталсныг харгалзан Зөвшөөрөл олгогчтой үйлдвэрлэлийн болон ажил хэргийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, түүний тулд __ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх ажилд оролцох, энэ үйл ажиллагаанд Зөвшөөрөл олгогчтой үйлдвэрлэлийн арга, туршлагыг хэрэглэх, түүний техникийн тусламжыг ашиглахыг хүсч байна. .....
Энэ мэдээллийг үзэхэд таны хэрэглэгчийн түвшин хүрэлцэхгүй байна. Та 7000-1075, 9901-4224 дугаарт хандаж түвшингөө нэмүүлнэ үү.
- 2018 / 12 / 24
Талууд энэ асуудлын чухлыг ойлгон батлаж өөр өөртөө дараахь үүргийг хүлээн авч байна. Энэ гэрээг байгуулсанаас хойш _____ жилийн туршид “Хүлээн авагч” тал “Мэдээлэгч” талаас хүлээн авсан түүний нууцад тооцогдох мэдээллийг бусад үйлдвэр, байгууллагад, хүмүүст зарлан тараахгүй бөгөөд энэ гэрээний 1-д дурьдсан зорилтоос өөрөөр хувьдаа ашиг олохын тулд ашиглахгүй. Хүлээн авагч тал Мэдээлэгчийн нууцыг өөрийн компаний нууцын нэгэн адил задруулах, бусдад ашиглуулахаас зайлсхийн өндөр хариуцлагатай, сонор сэрэмжтэй хамгаална...
Энэхүү аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг зоогийн газрын бүх салбар нэгжид мөрдөх бөгөөд ажлын байр, тоног төхөөрөмжид засвар, өөрчлөлт орох бүрт нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталж мөрдөх болно.
- 2018 / 12 / 24
Хөдөлмөрийн дотоод журам нь ажил олгогчоос өөрийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож гарах хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах баримт бичиг байна.
- 2018 / 12 / 24
-2018 / 12 / 24
Зөвлөл нь Компанийн Гүйцэтгэх захирал, Захиргаа удирдлага хүний нөөцийн хэлтэс, Үйлдвэр, Санхүү, Маркетинг борлуулалтын хэлтсийн дарга нараас бүрдэх бөгөөд тэдгээрийг захирлын тушаалаар томилж чөлөөлнө.
HR Фото