HR plus карт
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
25.77%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
30.93%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.90%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
13.40%
HR+ | Хууль, эрх зүйн зөвлөмжүүд
-2024 / 05 / 12
Ажилтан болон ажил олгогчдын хооронд ажлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүссэн ганцаарчилсан ба хамтын харилцаа болон салбар болон үндэсний түвшин дэх хөдөлмөрчид, ажил олгогчдын төлөөлөгчдийн хоорондын харилцаа, мөн тэдгээрээс төртэй хамтран явуулж байгаа үйл ажиллагааг дараахь эрх зүйн актуудыг үндэс болгон зохицуулна..
-2024 / 04 / 28
Монголын Хүний Нөөцийн Институт нийт гишүүд, дэмжигчиддээ хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гардаг асуултуудад мэргэжлийн зөвлөхүүдийн зөвлөгөө зөвлөмжийг хүргэж байна.
HR Фото