HR plus карт
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
АНУ
25.25%
ФИЛЛИПИН
1.15%
БНСУ
39.02%
ЯПОН
20.00%
БНХАУ
6.23%
СИНГАПУР
5.74%
ХОНГ КОНГ
2.46%
HRM - Хууль, эрх зүйн зөвлөмжүүд
-2016 / 12 / 11
Ажилтан болон ажил олгогчдын хооронд ажлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүссэн ганцаарчилсан ба хамтын харилцаа болон салбар болон үндэсний түвшин дэх хөдөлмөрчид, ажил олгогчдын төлөөлөгчдийн хоорондын харилцаа, мөн тэдгээрээс төртэй хамтран явуулж байгаа үйл ажиллагааг дараахь эрх зүйн актуудыг үндэс болгон зохицуулна..
-2016 / 10 / 26
Монголын Хүний Нөөцийн Институт нийт гишүүд, дэмжигчиддээ хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гардаг асуултуудад мэргэжлийн зөвлөхүүдийн зөвлөгөө зөвлөмжийг хүргэж байна.
HR Фото