Гишүүнчлэл
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
26.34%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.72%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.57%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
12.37%
MM - Өглөөний зурвас
-2021 / 08 / 05
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Амьдралд чи хайртай юу? Тэгвэл цагийг бүү дэмий үр"
-2021 / 08 / 03
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Хүчтэй бай. Бурхан хамгийн хэцүү тулаануудыг хамгийн шилдэг цэргүүддээ өгдөг юм."
-2021 / 07 / 30
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Талархсан сэтгэлийг гомдол шиг удаан тээж яв"
-2021 / 07 / 29
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Өөрийн хүслээр замд гарсан бол мянган бэрийг нэг бээрийн дайтай туулна."
-2021 / 07 / 28
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч "Гол гүнзгий байх тусмаа чимээгүй урсдаг"
-2021 / 07 / 27
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч "Хожим тэгш зогсохын тулд эхлээд бөхийж сур"
-2021 / 07 / 26
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч "Асуух нь нэг хормын ичгүүр, мэдэхгүй байх нь нэг насны ичгүүр"
-2021 / 07 / 24
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч "Чадах бүхнээ хий үлдсэнийг нь хувь заяандаа даатга"
-2021 / 07 / 23
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч "Бодож байж шийд, шийдсэн бол бүү бод"
HR Фото