Танилцуулга
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
25.77%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
30.93%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.90%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
13.40%
Танилцуулга
Бидний тухай
Бидний тухай“Монголын Хүний Нөөцийн Институт” нь хүний нөөцийн менежментийн монгол загварыг боловсруулж төлөвшүүлэх, хүний нөөцийн зөв бодлогыг дэмжиж  хөгжүүлэх, нөөцийн мэргэжилтнүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, хөдөлмөрийн зах зээл дээрх анализ судалгааг мэргэжлийн түвшинд хийх, сургалт зохион байгуулах, олон улсын хүний нөөцийн менежментийн мэдлэг туршлагыг бизнест нэвтрүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулах зорилго бүхий мэргэжлийн, нэгдмэл, төвийг сахисан төрийн бус байгууллага юм.

МХНИ -гийн эрхэм зорилго нь:
Монгол улсад Хүний нөөцийн менежментийн монгол загварыг боловсруулж төлөвшүүлэх, хүний нөөцийн зөв бодлогыг дэмжиж  хөгжүүлэх чин эрмэлзэл бүхий байгууллага, их дээд сургууль, үйлдвэрийн газар,  компани, эрдэмтэн, багш, мэргэжилтэнүүдийг эгнээндээ нэгтгэн хамтын оюуны чадавхи, бүтээлч үйл ажиллагаагаараа  Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах явдал мөн. 

HR Фото