Сургалт, хөгжил
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
25.77%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
30.93%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.90%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
13.40%
Сургалт, хөгжил
MHRI (Level - A) - Ахисан шатны сургалт
HR is not about HR - It's about the Business
Танд байгууллагынхаа хүний нөөцийг удирдахад илүү бодлогын, илүү стратегийн түвшний оновчтой шийдвэр, илүү шинэлэг шийдэл гаргах шаардлага үүсэж байна уу? Бид Танд шинэчлэгдсэн шинэ, практик сургалтын 2024 оны агуулгыг санал болгож байна.


СТРАТЕГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА (SHRM-Strategic Human Resources Management) агуулгын хүрээнд зохион байгуулагдах АХИСАН ТҮВШНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ (MHRI /Level - A) сертификат олгох сургалтанд урьж байна.

Байгууллагын дээд шатны удирдлагууд, хүний нөөцийн менежерүүд, хүний нөөцийн алба, газрын захирлуудад зориулан боловсруулсан хөтөлбөрөөр хичээллэнэ.
Сургалтын түвшин: (MHRI /Level - A)
Хамрагдах хүрээ: Байгууллагын удирдах ажилтнууд, хүний нөөцийн албаны дарга, хүний нөөцийн менежер
Хичээллэх цаг: 10:00 - 12:30

Сургалтын агуулга: (MHRI/Level-A сургалт нь стратегийн хүний нөөцийн төлөвлөлтийн 7 бүлэг агуулга, 16 гол сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдана.)

Define Goals | Зорилгоо тодорхойлох
1. Стратегийн тэмүүлэл / Эрхэм зорилго, алсын хараа
2. Стратегийн хүний нөөцийн менежмент
3. XYZ - Үе хоорондын манлайлал

Determine Objectives | Зорилтууд тодорхойлох
4. Хүний нөөцийн хэмжүүр ба судалгаа, анализ
5. Хүний нөөцийн удирдлагын аудит

Create Strategies | Хүний нөөцийн стратеги боловсруулалт
6. Хүний нөөцийн бодлогын бичиг боловсруулах арга зүй
7. Шийдвэр гаргалтын арга зүй

Develop Tactics | Хүний нөөцийн тактик хөгжүүлэлт
8. Талент менежмент / Тархины ангуучлал (Head Hunting)
9. Хамт олныг удирдан чиглүүлэх коучинг арга зүй
10. Менторинг арга зүй

Plan Implementation |Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэлт
11. Хувь хүний зан төлөв / Эерэг ба сөрөг зан төлөв
12. Байгууллагын соёл / соёлын судалгааны арга зүй

Monitor Performance | Гүйцэтгэлийн хяналт
13. Дижитал хүний нөөц
14. Төлөвлөлт ба тайлагнал / Арга зүй

Evaluate Performance | Гүйцэтгэлийг үнэлэх
15. Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хийх арга зүй
16. Ур чадварын үнэлгээ / NCS
17. Workshop | Төгсөлт

Сургалтанд: Гарын авлага, загвар дүрэм журам, хүний нөөцийн маягтын эмхэтгэл дагалдана.
Элсэх хүсэлтийг эндээс татан авч info@mhri.mn хаяг руу илгээж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.
Бүртгэл явагдаж байна / Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
7000-1075 8000-1075 9000-1075 дугаараас лавлана уу.Хавсралт файлаас элсэх хүсэлтийг татаж авч info@mhri.mn хаяг руу илгээж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

MHRI Level - A / Хөтөлбөр - Ахисан шат
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан шатны сургалт (Level - A) | 90001075
HR Фото