МЕНЕЖМЕНТ
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
10.64%
Үнэнч байдал
17.84%
Өрсөлдөх чадвар
20.69%
Бусадтай нийцэх байдал
23.09%
Гадагшаа чанар
0.90%
Ёс суртахуун
21.29%
Өөдрөг үзэл
5.55%
HRM- Сонгон шалгаруулалт
-2009 / 09 / 11
Structured or Directive Interview - Асуултуудыг бэлтгэсэн ярилцлага
Энэ нь урьдчилан бэлтгэсэн сэдэв, асуулттай ярилцлага юм. Ярилцлага хийж буй ажилтан ярилцлагыг удирдана. Урьдчилан бэлтгэсэн асуултуудтай учраас бүх бүх ажил горилогчдод ижил асуулт ирнэ.
Unstructured or Nondirective Interview – Асуултуудыг бэлтгээгүй ярилцлага
Ярилцлага хийж буй ажилтан урьдчилан цаасан дээр асуултаа бэлддэггүй, тэмдэглэл хийдэггүй, чөлөөт ярилцлага. Өөрөөр хэлбэл асуулт хариултаас асуулт хариулт үүсэж явагдана. Ярилцлага өгч буй хүн өөрийгөө олон талаар харуулах боломж нээгддэг.
-2009 / 09 / 09
Ажилд орохыг хүсэгчдээс хамгийн тохиромжтойг нь сонгон шалгаруулж авах үе шатыг selecting employees гэнэ. Сонгон шалгаруулалтын зорилго нь байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцэх сайн ажилтныг олж авах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл ажлыг маш амжилттайгаар гүйцэтгэж чадах хамгийн шилдэг, тохирхуйц ажил горилогчийг сонгох явдал. Сонгон шалгаруулалт нь хувь хүний ур чадвар, мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар , оюуны болоод физологийн чадавхийг үнэлэх процесс юм.
-2009 / 06 / 20
1. Эцэг эхийн нэр; ……………….……   Өөрийн нэр; …………………………
2. Хүйс;                     эрэгтэй         эмэгтэй
3. Төрсөн …………… он …….  Саp…….. өдөр
4. Төрсөн аймаг, хот …………………… үндэс угсаа …………………………
5. Регистрийн дугаар; ………………………………………
6. Иргэний үнэмлэхийн дугаар ……………………………
7. Гэрийн хаяг; …………………………………………………………………….
-2009 / 06 / 19
Намтар тань нэг нүүрнээс илүүгүй байвал сайн. Хэрвээ таньд ажилийн туршилага байгаа бол бүртгүүлж буй ажил мэргэжилтэй тань шууд холбоотой тушилагаа л намтар дээрээ бичих хэрэгтэй. Эцэст нь гэж хэлэхэд ажил олгогч таны сургалтын явцад үзүүлсэн амжилт, дадлагa туршилгыг илүү анхааран харах болно.
-2009 / 06 / 19
Career counselor Robin Ryan; 600 хүний нөөцийн менежерын дунд онлайн намтарын талаар (онлайн намтарт ямар ямар мэдээлэл байх ёстой, тавигдах шаардлагууд) санал асуулга явуулсан байна. Санал асуулгын үр дүнд онлайн намтар бичих, сайжруулах 15 арга боловсруулсан байна.
-2009 / 05 / 12
Таны ажилд авахаар төлөвлөж буй хүний талаар үнэтэй мэдээлэл өгч чадах хүн бол урьдах ажил олгогч нь юм. Зарим нь мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж мададгүй хэдий ч ихэнх нь өөрийн бодол, саналаа тантай хуваалцахдаа дуртай байна. Тэд бас өөрийн ажилтай гэдгийг марталгүйгээр тэдний ажилд хүндрэл учруулахгүйгээр танд мэдээлэл шуурхай гаргаж өгч болох хүсэлт тавих хэрэгтэй. Улмаар та авсан мэдээллийн үндсэн дээр ажилд авах шийдвэр гаргана.-2009 / 03 / 16
[Өргөдөл гаргагч] манай компанид ажилд орохоор өргөдөл өгсөн ба таныг өмнө нь ажил олгож байсан гэж бичсэн байна.  [Өргөдөл гаргагч] таныг бидэнд мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрсөн өргөдөлд гарын үсэг зурсан. [Уг хүний хувийн хэргийг олоход нь тусалж нэр болон бусад шаардагдах мэдээллийг өгнө.  Мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрсөн өргөдлийн хуулбарыг явуулж болно гэдгийг хэлэх хэрэгтэй.] 
-2009 / 03 / 14Хүний нөөцийн эрэлт хэрэгцээг тооцоод горилогчдод тавих шаардлагуудыг тодорхойлсны дараа горилогчдыг өөрт татах үйл ажиллагааг хийнэ.
 Хүний нөөцийн бүрдэлт гэдэг нь хүний нөөцийн сонголтонд орох тохирох горилогчдын хангалттай төлөөлөл бүхий жагсаалт гаргах явдал юм.

-2009 / 02 / 12

Хяналтын хуудас нь асуулгатай ойролцоо боловч субъектив хариулт өгөх боломж бага, зөвхөн ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн хариулт өгөхөөр бэлтгэгдсэн байна. Хяналтын хуудас нь 100 хүртэл үйл ажиллагааны талаарх асуулт агуулсан байж болох ба ажил эрхлэгч нь зөвхөн өөрийн зорилтуудад хамаарах хэсэгт л хариулт өгнө.
HR Фото