Гишүүнчлэл
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
БНСУ
52.46%
ЯПОН
25.41%
БНХАУ
9.02%
СИНГАПУР
8.20%
ХОНГ КОНГ
4.10%
Гишүүнчлэл
-2022 / 09 / 21
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - A #033 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/44_220921 (22/09/12-09/21)
-2022 / 09 / 21
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Замд чинь сайхан зүйлс хүлээж байна. Урагш алхахаа л битгий зогсоорой"
-2022 / 09 / 19
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - A #032 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/43_220919 (22/09/07-09/19)
-2022 / 09 / 02
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #385 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/15-09/02) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/41_220902
-2022 / 08 / 26
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #384 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/08-08/26) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/40_220826
-2022 / 08 / 19
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #383 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/01-08/19) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/39_220819
-2022 / 08 / 12
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #382 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/07/25-08/12) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/38_220812
-2022 / 08 / 03
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Цэг тавиад, зай аваад, томоор эхэл"
-2022 / 08 / 02
Шинэ өглөөний мэнд. Өглөө бүр өөдрөг эрч хүч - "Багш хаалгыг нээж, шавь өөрөө алхаж ордог"
HR Фото