HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.74%
Үнэнч байдал
19.48%
Өрсөлдөх чадвар
19.39%
Бусадтай нийцэх байдал
23.74%
Гадагшаа чанар
0.63%
Ёс суртахуун
21.14%
Өөдрөг үзэл
5.88%
HR plus карт
-2022 / 06 / 15
Албан тушаалын зорилго: Талбайн зохицуулагчид шинэ барилга байгууламж барих эсвэл бусад томоохон төслүүдэд хяналт тавих үүрэгтэй.
-2022 / 06 / 15
Албан тушаалын зорилго: Архитекторууд барилгын зураг төслийг төлөвлөж, боловсруулж, хэрэгжүүлдэг. Тэд ТЭЗҮ-ийн тайланг эмхэтгэж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж, төслийн санал боловсруулж, зардлыг тооцож, цаг хугацааг тодорхойлж, барилгын үйл явцыг хянадаг.
-2022 / 06 / 11
Загвар төслийн хэрэглээ: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47.1, 48.1 дүгээр заалтыг тус тус үндэслэн иргэнийг тухайлсан албан тушаалд томилон ажиллуулах. Мөн тухайн ажилтанд хөдөлмөрийн гэрээнд заасан цалин хөлсийг холбогдох журмын дагуу олгохыг ерөнхий нягтлан бодогчид зөвшөөрч, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны / Хүний нөөцийн албанд үүрэг болгосон тухай гүйцэтгэх удирдлагын тушаалын загвар.
-2022 / 06 / 10
Албан тушаалын зорилго: Номын санч нь гишүүдэд сурахад шаардлагатай зүйлтэй байх, сонирхсон сэдвээ судлахын тулд номын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүрэгтэй.
-2022 / 06 / 09
Албан тушаалын зорилго: Сургуулийн сэтгэл зүйчид оюутнуудад шаардлагатай бол зөвлөгөө өгөх, ЭЕШ өгөх замаар суралцах бэрхшээл, сэтгэл хөдлөлийн асуудлаа даван туулахад нь тусалдаг. Тэд оюутнуудад сэтгэцийн эрүүл мэндээ эрүүл түвшинд байлгах аюулгүй орон зайг олгож, эмчилгээний зөвлөгөө зөвлөмжийг өгнө.
-2022 / 06 / 09
Албан тушаалын зорилго: Тусгай бэлтгэгдсэн заах арга барилаар оюуны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хичээл заах болон. Хүүхдүүдийг зааж, сургахаас гадна тэдний гүйцэтгэл, үйл ажиллагаанд хяналт тавина. Цаашдын гол зорилго бол хүүхдүүдийг нийгэмд бие даан амьдарах чадвартай болгох явдал юм.
-2022 / 06 / 07
Албан тушаалын зорилго: Ирээдүйн хүүхдүүдийг бэлтгэхэд гол үүрэг гүйцэтгэнэ. Тэднийг бүх боломж бололцоогоор хангаж,дэмжих,өөрийн нөөц бололцоогоороо үлгэр дууриалалтай ажиллах. Мөн тэдний сургалт хүмүүжил төлөвшилд нь ихээхэн анхааран ажиллана.
-2022 / 06 / 07
Албан тушаалын зорилго: Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх мэргэжилтнүүд нь хүүхдийг хянаж, асран халамжилдаг мэргэжлийн хүмүүс юм. Хүүхэд асрах мэргэжилтэн нь хүүхдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах, урамшуулах тоглоом бэлтгэх, хувийн ариун цэврийг сахихад нь туслах, эрүүл хооллох зөвлөмж, дадал олгоно. Өөрөөр хэлбэл, хүүхдүүдэд сайн зуршил бий болгоход тусалдаг ба гэрийн даалгавраа хийхэд тусалдаг.
-2022 / 06 / 06
Загвар төслийн хэрэглээ: Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 78 дугаар зүйл, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын тухайлсан заалтанд үндэслэн ажилтанг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, мөн өдрөөс өөр ажил, албан тушаалд шилжүүлэн тухай тушаал
HR Фото