Гишүүнчлэл
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
26.34%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.72%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.57%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
12.37%
Гишүүдийн булан
-2023 / 07 / 21
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #407 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2023/06/26-07/21) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/15_230721
-2023 / 07 / 07
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #406 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2023/06/19-07/07) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/14_230707
-2023 / 07 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #037 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/37_230629 (23/06/20-06/29)
-2023 / 06 / 23
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #B404 (Өглөө) #B405 (Оройн) ангийн төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2023/06/05-06/23) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/12_230623
-2023 / 06 / 16
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #403 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2023/05/29-06/16) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/11_230616
-2023 / 05 / 24
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #402 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2023/05/03-05/24) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/10_230524
-2023 / 04 / 26
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #036 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/09_220426 (23/04/19-04/26)
-2023 / 03 / 31
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #401 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2023/03/13-03/31) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/08_230331
-2023 / 03 / 20
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #035 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/06_230320 (23/03/09-03/20)
HR Фото