Гишүүнчлэл
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
26.34%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.72%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.57%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
12.37%
Гишүүдийн булан
-2022 / 04 / 22
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #376 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/30_220422 (2022/04/04-04/22)
-2022 / 04 / 15
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #375 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/29_220415 (2022/03/28-04/15)
-2022 / 04 / 08
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #374 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/28_220408 (2022/03/21-04/08)
-2022 / 04 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #373 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/27_220401 (2022/03/14-04/01)
-2022 / 03 / 04
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #372 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/26_220401 (2022/02/14-03/04)
-2022 / 02 / 11
2022 оны 02 сарын 11 ны өдөр | Дугаар: 01/25 | Сертификат олгох тухай
-2021 / 09 / 11
Монголын Хүний Нөөцийн Институтийн гишүүд дэмжигчдийн "Нэмэлт мэдээлэл"-н картыг дараахь зааврын дагуу идэвхжүүлж ашиглана.
-2021 / 06 / 26
Жижиг бизнесүүдэд тохирсон улам бүр түгээмэл болж буй нэг хувилбар нь хүний нөөцийн үүрэг хариуцлагыг Мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх явдал байдаг. Эдгээр компани нь нэг их нэмэгдэл зардалгүйгээр янз бүрийн туслах үйл ажиллагаа явуулдаг хүний нөөцөөр мэргэжсэн байгууллага байдаг.
-2021 / 04 / 21
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #025 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/21_220727 (2021/04/14-04/21)
HR Фото