Гишүүнчлэл
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
АНУ
25.25%
ФИЛЛИПИН
1.15%
БНСУ
39.02%
ЯПОН
20.00%
БНХАУ
6.23%
СИНГАПУР
5.74%
ХОНГ КОНГ
2.46%
Гишүүдийн булан
-2023 / 07 / 26
БНСУ чиглэлийн ажил хэрэгч аяллын бүтээгдэхүүн танилцуулах харилцагчийн арга хэмжээ | хөтөлбөр
-2022 / 09 / 21
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - A #033 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/44_220921 (22/09/12-09/21)
-2022 / 09 / 19
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - A #032 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/43_220919 (22/09/07-09/19)
-2022 / 09 / 02
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #385 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/15-09/02) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/41_220902
-2022 / 08 / 26
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #384 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/08-08/26) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/40_220826
-2022 / 08 / 19
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #383 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/01-08/19) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/39_220819
-2022 / 08 / 12
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #382 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/07/25-08/12) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/38_220812
-2022 / 07 / 27
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - A #031 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/37_220727 (22/07/20-07/27)
-2022 / 07 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #381 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/06/20-07/08) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/36_220708
HR Фото