Гишүүнчлэл
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.97%
Үнэнч байдал
19.52%
Өрсөлдөх чадвар
19.65%
Бусадтай нийцэх байдал
23.42%
Гадагшаа чанар
0.62%
Ёс суртахуун
21.29%
Өөдрөг үзэл
5.54%
Гишүүдийн булан
-2022 / 09 / 02
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #385 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/15-09/02) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/41_220902
-2022 / 08 / 26
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #384 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/08-08/26) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/40_220826
-2022 / 08 / 19
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #383 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/08/01-08/19) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/39_220819
-2022 / 08 / 12
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #382 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/07/25-08/12) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/38_220812
-2022 / 07 / 27
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - A #031 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/37_220727 (22/07/20-07/27)
-2022 / 07 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #381 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/06/20-07/08) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/36_220708
-2022 / 07 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #380 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2022/06/13-07/01) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/35_220701
-2022 / 07 / 01
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #379 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/34_220429 (2022/06/13-07/01)
-2022 / 05 / 20
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #378 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/33_220520 (2022/05/02-05/20)
HR Фото