МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.68%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.43%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.95%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.89%
МЕНЕЖМЕНТ
-2009 / 03 / 11


Ажлын цагийн өмнө, хойно, завсарт нь зарцуулах цаг - Цалин хөлс бодох
-   Барааг өрөх, цааш нь тавих
 
- Банкны ажилтнууд аудит дуусахыг хүлээх
-  
Ажлын шаардлагаар хувцсаа солих, шүршүүрт орох, угаах (тухайлбал химийн бодистой ажилладаг ажилтнууд эрүүл
-2009 / 03 / 11
Ажлын цагийн өмнө, хойно, завсарт нь зарцуулах цаг - Цалин хөлс бодохгүй байх нөхцөлүүд:
        Ажилтнуудөөрсдийн тохь тухын төлөө хувцсаа солих, угаах, шүршүүрт орох

·        Ажил олгогчид мэдэгдээгүй гэрээр хийх ажил

·        Хотоос гадуур ажил хийх үеийн хоолны цаг

·        Ажил дээр авсан гэмтэл ч байсан компанийн эмчид үзүүлэх-2009 / 02 / 12

Хяналтын хуудас нь асуулгатай ойролцоо боловч субъектив хариулт өгөх боломж бага, зөвхөн ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн хариулт өгөхөөр бэлтгэгдсэн байна. Хяналтын хуудас нь 100 хүртэл үйл ажиллагааны талаарх асуулт агуулсан байж болох ба ажил эрхлэгч нь зөвхөн өөрийн зорилтуудад хамаарах хэсэгт л хариулт өгнө.
-2009 / 02 / 12

Ажлын байрны талаар үнэн, бодитой мэдээлэл бүрдүүлэх ёстой.Тэгж чадаагүй бол ажлын байрны тодорхойлолт нь эргэлзээтэй болж, байгууллагын удирдлага болон ажил эрхлэгчдийн эсэргүүцэлтэй тулгарна. Алдаа нь үл алдааг мэдэгдэхүйц багасгах арилгах боломжтой юм.Үүнд:
-2009 / 02 / 12


Ажлын байрны талаарх асуулга нь ажлын байрны талаар мэдээлэл цуглуулах нэг арга бөгөөд асуулгыг ажил
эрхлэгчээр бөглүүлсний дараа өөртэй нь заавал ярилцлага хийх хэрэгтэй.Цуглуулсан мэдээлэл нь ажлын байрны үнэлгээний тогтолцооны зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болох ажлын байрны тодорхойлолтыг бүрдүүлэх нэг үндэс болно.
-2009 / 02 / 12

 


Ажлын байрны шинжилгээ хийх үйл явц хоёр үе шаттай байна. Үүнд:

  • Баримт мэдээлэл цуглуулах
  • Ажлын байрны тодорхойлолт бэлтгэх

 1.1  Баримт мэдээлэл цуглуулах
Ажлын байрны тухай мэдээлэл цуглуулах нь дараахь үе шаттай явагдана.Үүнд:


-2009 / 02 / 12


Ажлын байрны шинжилгээ нь хүний нөөцийн талаарх үндсэн дүрэм журам, арга техникийг тодорхойлж хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардагдах чухал мэдээллээр хангаж өгдөг. Ажлын байрны тодорхойлолтын агуулгыг ажлын байрны шинжилгээнд үндэслэн гаргана.

Ажлын байрны шинжилгээг дараахь үндсэн 10 зориулалтаар ашигладаг байна. Үүнд:

-2009 / 02 / 12Aжлын байрны шинжилгээ нь тухайн ажлын байрны талаахь  мэдээллийг цуглуулах, судлан шинжих, дүгнэлт хийх үйл явц юм. Үүнд:

-2009 / 02 / 11

Сургалтанд оролцох хүмүүст захидал илгээж, уг сургалтын талаар мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ тухайн сургалтанд оролцох үүрэгтэйгээ ойлгож мэдсэн эсэхийг лавла.

Нөөц:

  • ·        Мэдээлэл бүхий захидал
  • ·        Сургалт- семинарын зорилго, зорилт
  • ·        Сургалт-семинарт оролцогчдын нэрсийн жагсаалт
HR Фото