HRM / ХНМ
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
АНУ
25.25%
ФИЛЛИПИН
1.15%
БНСУ
39.02%
ЯПОН
20.00%
БНХАУ
6.23%
СИНГАПУР
5.74%
ХОНГ КОНГ
2.46%
Байгууллагын соёл
-2023 / 10 / 01
Байгууллагын өмнө тулгарч буй асуудлыг хамт олноороо хэлэлцэж тэдний санал бодлыг авч оновчтой шийдвэр гаргахад хурал, зөвлөгөөний зорилго оршино.
-2023 / 07 / 26
Ажилтны хувиар таныг мэргэжлийн хүн гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл та ажлаа цаг тухайд нь чанарын зохих түвшинд хийж гүйцэтгэх ёстой. Хэрэв таны ажлыг хийж гүйцэтгэхэд нэмэлт цаг хэрэгтэй бол энэ нэмэлт цагт даалгавраа гүйцэтгэх ёстой.
-2023 / 07 / 23
Та ажилдаа цагтаа ирж байх нь энэ бизнесийг сааталгүй явуулахад чухал юм. Бид хэрэглэгч болон худалдан авагчдынхаа эрэлтийг хангахын тулд ажил хэргийн шаардлагыг хангах ёстой. Энэхүү зорилтод хүрэхэд та өөрийн хувь нэмрийг оруулах хэрэгтэй бөгөөд ийнхүү хувь нэмрээ оруулах нэгэн арга зам нь сайн ирцийн бүртгэлтэй байх явдал юм.
-2022 / 10 / 30
Үйл ажиллагааны ёс зүйн шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний болон нийт ажилтнуудад ажлын байранд хориглох зүйлс ба шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний ажилтны баримтлах ёс зүйн шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Харилцагчтай утсаар ярих соёлын жишиг шаардлагын жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний ажилтны мэргэжлийн шаардлагын жишиг, жишээг танилцуулж байна.
-2022 / 10 / 30
Үйлчилгээний ажилтнууд “Хэрэглэгч бүр бидний хувьд эрхэм” гэсэн зарчмаар бүх үйлчлүүлэгчид, хэрэглэгчдэд найрсгаар байнгын анхаарал тавьж, тэвчээртэй, хүлээцтэй харьцана.
HR Фото