Гишүүнчлэл
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
27.33%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.98%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.65%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
11.05%
Гишүүнчлэл
-2024 / 05 / 17
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #424 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2024/04/29-05/17) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/13_240517
-2024 / 05 / 13
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #043 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/12_240513 (24/05/09-05/13)
-2024 / 05 / 11
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #042 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/11_240511 (24/04/30-05/11)
-2024 / 04 / 22
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #423 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2024/04/01-04/22) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/10_240422
-2024 / 04 / 19
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #041 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/09_240419 (24/04/10-04/19)
-2024 / 03 / 29
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #422 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2024/03/04-03/29) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/08_240329
-2024 / 03 / 29
Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн сургалт MHRI LEVEL - B #421 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (2024/02/26-03/29) ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/07_240329
-2024 / 03 / 29
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #040 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/06_240329 (24/03/13-03/29)
-2024 / 03 / 26
Хүний нөөцийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт MHRI LEVEL - A #039 төгсөгчдөд сертификат олгох тухай. (ТӨГСӨЛТИЙН ТУШААЛ - 01/05_240325 (24/03/13-03/25)
HR Фото